Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΣΗ


Ακόμη και στις σύγχρονες κατασκευές αυτόνομης θέρμανσης με χρήση ωρομετρητών , η κατανάλωση εκτιμάται απλώς και δεν υπολογίζεται πραγματικά. Τα προβλήματα που απορρέουν από τον τρόπο αυτό υπολογισμού είναι εις βάρος του καταναλωτή.
Για να θεωρείται η ωρομέτρηση δίκαιος τρόπος υπολογισμού της καταναλισκόμενης ενέργειας θα πρέπει να ισχύουν όλα τα παρακάτω:

Η παροχή του νερού να είναι ίδια σε όλα τα διαμερίσματα. Η διαφορά θερμοκρασίας εισαγωγής και εξαγωγής του νερού να είναι ίδια σε όλα τα διαμερίσματα. Άψογη μελέτη κατασκευής και συντήρησης. Τα βασικά μειονεκτήματα της ωρομέτρησης συνοψίζονται στα παρακάτω: Είναι εύκολα παραβιάσιμο. Απαγορεύεται η αλλαγή των σωμάτων και η χρήση μπόϊλερ. Δεν μετράται πραγματικά η ενέργεια αλλά ο χρόνος που παραμένει ανοιχτή η ηλεκτροβάνα. Ιδιαίτερα οι ένοικοι των επάνω ορόφων δεν παίρνουν την προβλεπόμενη θέρμανση για την οποία πληρώνουν. Οι ένοικοι των διαμερισμάτων δεν έχουν την επιλογή του χώρου θέρμανσης και κατά συνέπεια δεν έχουν έρεισμα οικονομίας. Τα παραπάνω προβλήματα ελαχιστοποιούνται με την χρήση θερμιδομετρητών και με την ορθολογιστική χρήση της θέρμανσης ο καταναλωτής πετυχαίνει μια σημαντική οικονομία.

Λειτουργία θερμιδομετρητών Η λειτουργία των θερμιδομετρητών βασίζεται ουσιαστικά στην σχέση ενέργειας : Q=K*V*Δθ οπου Δθ είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής, V είναι η ποσότητα του υγρού και Κ είναι ο συντελεστής. Το παροχόμετρο της διάταξης μετρά την παροχή του μέσου θερμότητας - συνήθως νερό ή διαλύματά του - .Οι θερμοκρασίες προσαγωγής του μέσου μετρούνται από τα αντίστοιχα τοποθετημένα αισθητήρια. Τα παραπάνω δεδομένα αποθηκεύονται στην λογιστική αριθμητική μονάδα και μετά την ολοκλήρωσή τους λαμβάνουμε το ποσό της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Γενικά χρησιμοποιούνται ογκομετρητές νερού. Η περιοχή μέτρησης γενικά περιλαμβάνει την μέγιστη ροή Qmax και την ελάχιστη Qmin. Για να προστατευθεί η διάταξη από τις ακραίες τιμές εισάγεται ο όρος της ονομαστικής παροχής Qn. Ο μετρητής με πτερωτή είναι το πιο συνηθισμένο είδος κατασκευής. Η διάταξη αυτή μπορεί με ασφάλεια να χρησιμοποιηθεί τόσο στις περιπτώσεις κρύου νερού όσο και στις περιπτώσεις ζεστού νερού εφ’ όσον χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά κατασκευής. Το νερό εισάγεται από ένα ή περισσότερα κανάλια και έτσι τίθεται σε περιστροφή η πτερωτή. Ο αριθμός των στροφών της πτερωτής είναι ανάλογος της ροής του υγρού νερού.
Στο επάνω μέρος της πτερωτής τοποθετείται ένας μόνιμος μαγνήτης, ο οποίος περιστρέφεται μαζί της. Πάνω από τον μόνιμο μαγνήτη στο στεγανό χώρο του οργάνου, υπάρχει πηνίο. Με την περιστροφή του μαγνήτη δημιουργείται περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο το οποίο τέμνει το πηνίο και επάγει σε αυτό μια μικρή διαφορά δυναμικού, τάση και ρευματοωθήσεις. Οι ρευματοωθήσεις αυτές ολοκληρώνονται για να μας δώσουν τον όγκο της ροής του υγρού μεταφοράς . Οι μετρήσεις δίνονται ανάλογα με το ογκόμετρο κάθε 5 – 10 sec. Ένας άλλος τρόπος μέτρησης της παροχής, με χρήση πτερωτής αλλά χωρίς μαγνήτη είναι η ηλεκτρονικής λειτουργίας πτερωτή. Όπως μπορείτε να φανταστείτε τρεις επαγωγικοί αισθητήρες είναι τοποθετημένοι πάνω στην οριζόντια επιφάνεια της πτερωτής ανά 90ο και καταγράφουν τις περιστροφές της. Οι επαγωγικοί αισθητήρες αντικαθιστούν ουσιαστικά τον μαγνήτη. Η έλλειψη του μαγνήτη δεν διευκολύνει την επικάθιση μετάλλων και σκουριάς. Ο αριθμός των στροφών της πτερωτής και η διάρκεια της ροής αναλύονται από το “ Volume Scanning Interface ” (V.S.I) και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της παροχής. Η νέα αυτή μέθοδος διορθώνει επιπρόσθετα την καμπύλη παροχής και παρέχει μια υψηλή μετρική ακρίβεια.
Τα αισθητήρια θερμοκρασίας μετρούν τις θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής του νερού. Το υλικό κατασκευής τους είναι συνήθως πλατίνα για μακρόχρονη σταθερότητα. Το θερμοστοιχείο επιστροφής είναι συνήθως ενσωματωμένο στο κέλυφος του παροχόμετρου, ενώ το θερμοστοιχείο της προσαγωγής μπορεί να εγκατασταθεί μέσα σε κυάθιο ή κατευθείαν πάνω σε μια ειδική σφαιρική βάνα.

Η υπολογιστική μονάδα είναι ουσιαστικά η «καρδιά » του θερμιδομετρητή. Τα δεδομένα που λαμβάνει από το παροχόμετρο και τα δύο αισθητήρια αποθηκεύονται και ολοκληρώνονται στον χρόνο από την αριθμητική λογική μονάδα. Οι θερμιδομετρητές χωρίζονται σε δύο τύπους, στους compact και στους split (διαιρούμενους). Η υπολογιστική μονάδα και το παροχόμετρο στον θερμιδομετρητή compactείναι ενιαίο. Στον διαιρούμενο θερμιδομετρητή το παροχόμετρο τοποθετείται στον αγωγό χαμηλής θερμοκρασίας ενώ η υπολογιστική μονάδα τοποθετείται σε επιτοίχια βάση μακριά από το παροχόμετρο. Ο διαιρούμενος (split) θερμιδομετρητής είναι ιδανικός για τοποθέτηση σε μικρούς χώρους όπου υπάρχει πρόβλημα χώρου. Στην υπολογιστική μονάδα είναι ενσωματωμένη η πολυχρηστική οθόνη. Στην οθόνη αυτή εκτός από την τρέχουσα κατανάλωση υπάρχουν και άλλες χρήσιμες για τον καταναλωτή ενδείξεις όπως η παροχή της εγκατάστασης, οι θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής , η περσινή κατανάλωση κ.α. Οι οθόνες είναι 6 – 8 ψηφίων και είναι συνήθως υγρών κρυστάλλων προσφέροντας μεγάλη ευκρίνεια για γρήγορη και εύκολη μέτρηση. Η τροφοδοσία γίνεται με τη βοήθεια μπαταρίας λιθίου η οποία έχει αρκετά μεγάλο χρόνο ζωής.
"ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΣΗ"