Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΣΗ


Ακόμη και στις σύγχρονες κατασκευές αυτόνομης θέρμανσης με χρήση ωρομετρητών , η κατανάλωση εκτιμάται απλώς και δεν υπολογίζεται πραγματικά. Τα προβλήματα που απορρέουν από τον τρόπο αυτό υπολογισμού είναι εις βάρος του καταναλωτή.
Για να θεωρείται η ωρομέτρηση δίκαιος τρόπος υπολογισμού της καταναλισκόμενης ενέργειας θα πρέπει να ισχύουν όλα τα παρακάτω:

Η παροχή του νερού να είναι ίδια σε όλα τα διαμερίσματα. Η διαφορά θερμοκρασίας εισαγωγής και εξαγωγής του νερού να είναι ίδια σε όλα τα διαμερίσματα. Άψογη μελέτη κατασκευής και συντήρησης. Τα βασικά μειονεκτήματα της ωρομέτρησης συνοψίζονται στα παρακάτω: Είναι εύκολα παραβιάσιμο. Απαγορεύεται η αλλαγή των σωμάτων και η χρήση μπόϊλερ. Δεν μετράται πραγματικά η ενέργεια αλλά ο χρόνος που παραμένει ανοιχτή η ηλεκτροβάνα. Ιδιαίτερα οι ένοικοι των επάνω ορόφων δεν παίρνουν την προβλεπόμενη θέρμανση για την οποία πληρώνουν. Οι ένοικοι των διαμερισμάτων δεν έχουν την επιλογή του χώρου θέρμανσης και κατά συνέπεια δεν έχουν έρεισμα οικονομίας. Τα παραπάνω προβλήματα ελαχιστοποιούνται με την χρήση θερμιδομετρητών και με την ορθολογιστική χρήση της θέρμανσης ο καταναλωτής πετυχαίνει μια σημαντική οικονομία.

Λειτουργία θερμιδομετρητών Η λειτουργία των θερμιδομετρητών βασίζεται ουσιαστικά στην σχέση ενέργειας : Q=K*V*Δθ οπου Δθ είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής, V είναι η ποσότητα του υγρού και Κ είναι ο συντελεστής. Το παροχόμετρο της διάταξης μετρά την παροχή του μέσου θερμότητας - συνήθως νερό ή διαλύματά του - .Οι θερμοκρασίες προσαγωγής του μέσου μετρούνται από τα αντίστοιχα τοποθετημένα αισθητήρια. Τα παραπάνω δεδομένα αποθηκεύονται στην λογιστική αριθμητική μονάδα και μετά την ολοκλήρωσή τους λαμβάνουμε το ποσό της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Γενικά χρησιμοποιούνται ογκομετρητές νερού. Η περιοχή μέτρησης γενικά περιλαμβάνει την μέγιστη ροή Qmax και την ελάχιστη Qmin. Για να προστατευθεί η διάταξη από τις ακραίες τιμές εισάγεται ο όρος της ονομαστικής παροχής Qn. Ο μετρητής με πτερωτή είναι το πιο συνηθισμένο είδος κατασκευής. Η διάταξη αυτή μπορεί με ασφάλεια να χρησιμοποιηθεί τόσο στις περιπτώσεις κρύου νερού όσο και στις περιπτώσεις ζεστού νερού εφ’ όσον χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά κατασκευής. Το νερό εισάγεται από ένα ή περισσότερα κανάλια και έτσι τίθεται σε περιστροφή η πτερωτή. Ο αριθμός των στροφών της πτερωτής είναι ανάλογος της ροής του υγρού νερού.
Στο επάνω μέρος της πτερωτής τοποθετείται ένας μόνιμος μαγνήτης, ο οποίος περιστρέφεται μαζί της. Πάνω από τον μόνιμο μαγνήτη στο στεγανό χώρο του οργάνου, υπάρχει πηνίο. Με την περιστροφή του μαγνήτη δημιουργείται περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο το οποίο τέμνει το πηνίο και επάγει σε αυτό μια μικρή διαφορά δυναμικού, τάση και ρευματοωθήσεις. Οι ρευματοωθήσεις αυτές ολοκληρώνονται για να μας δώσουν τον όγκο της ροής του υγρού μεταφοράς . Οι μετρήσεις δίνονται ανάλογα με το ογκόμετρο κάθε 5 – 10 sec. Ένας άλλος τρόπος μέτρησης της παροχής, με χρήση πτερωτής αλλά χωρίς μαγνήτη είναι η ηλεκτρονικής λειτουργίας πτερωτή. Όπως μπορείτε να φανταστείτε τρεις επαγωγικοί αισθητήρες είναι τοποθετημένοι πάνω στην οριζόντια επιφάνεια της πτερωτής ανά 90ο και καταγράφουν τις περιστροφές της. Οι επαγωγικοί αισθητήρες αντικαθιστούν ουσιαστικά τον μαγνήτη. Η έλλειψη του μαγνήτη δεν διευκολύνει την επικάθιση μετάλλων και σκουριάς. Ο αριθμός των στροφών της πτερωτής και η διάρκεια της ροής αναλύονται από το “ Volume Scanning Interface ” (V.S.I) και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της παροχής. Η νέα αυτή μέθοδος διορθώνει επιπρόσθετα την καμπύλη παροχής και παρέχει μια υψηλή μετρική ακρίβεια.
Τα αισθητήρια θερμοκρασίας μετρούν τις θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής του νερού. Το υλικό κατασκευής τους είναι συνήθως πλατίνα για μακρόχρονη σταθερότητα. Το θερμοστοιχείο επιστροφής είναι συνήθως ενσωματωμένο στο κέλυφος του παροχόμετρου, ενώ το θερμοστοιχείο της προσαγωγής μπορεί να εγκατασταθεί μέσα σε κυάθιο ή κατευθείαν πάνω σε μια ειδική σφαιρική βάνα.

Η υπολογιστική μονάδα είναι ουσιαστικά η «καρδιά » του θερμιδομετρητή. Τα δεδομένα που λαμβάνει από το παροχόμετρο και τα δύο αισθητήρια αποθηκεύονται και ολοκληρώνονται στον χρόνο από την αριθμητική λογική μονάδα. Οι θερμιδομετρητές χωρίζονται σε δύο τύπους, στους compact και στους split (διαιρούμενους). Η υπολογιστική μονάδα και το παροχόμετρο στον θερμιδομετρητή compactείναι ενιαίο. Στον διαιρούμενο θερμιδομετρητή το παροχόμετρο τοποθετείται στον αγωγό χαμηλής θερμοκρασίας ενώ η υπολογιστική μονάδα τοποθετείται σε επιτοίχια βάση μακριά από το παροχόμετρο. Ο διαιρούμενος (split) θερμιδομετρητής είναι ιδανικός για τοποθέτηση σε μικρούς χώρους όπου υπάρχει πρόβλημα χώρου. Στην υπολογιστική μονάδα είναι ενσωματωμένη η πολυχρηστική οθόνη. Στην οθόνη αυτή εκτός από την τρέχουσα κατανάλωση υπάρχουν και άλλες χρήσιμες για τον καταναλωτή ενδείξεις όπως η παροχή της εγκατάστασης, οι θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής , η περσινή κατανάλωση κ.α. Οι οθόνες είναι 6 – 8 ψηφίων και είναι συνήθως υγρών κρυστάλλων προσφέροντας μεγάλη ευκρίνεια για γρήγορη και εύκολη μέτρηση. Η τροφοδοσία γίνεται με τη βοήθεια μπαταρίας λιθίου η οποία έχει αρκετά μεγάλο χρόνο ζωής.
"ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΣΗ"

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ VALVE PROVING SYSTEM (VPS) DUNGS ΓΕΡΜΑΝΙΑΣΟ αυτόματος έλεγχος στεγανότητας των βαλβίδων VPS (Valve Proving System) ελέγχει την στεγανότητα των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων αερίου του καυστήρα πριν την εκκίνηση λειτουργίας του ανεμιστήρα και των λοιπών λειτουργιών του καυστήρα. Μας προστατεύει με πλήρη ασφάλεια έναντι της πιθανής εσωτερικής δικτυακής διαρροής αερίου προς τον θάλαμο καύσης του λέβητα και την καπνοδόχο όταν ο καυστήρας δεν λειτουργεί.

Ο αυτόματος έλεγχος στεγανότητας (VPS) της DUNGS Γερμανίας είναι πιστοποιημένος κατά ΕΝ1643, CE-0085 AP0168, CE-0036 και κατά Gas Appliance Directive GAD 90/396, Pressure Equipment Directive PED 97/23. Είναι κατάλληλος για τις οικογένειες αερίων 1, 2 και 3 όπως και για άλλα ουδέτερα καύσιμα αέρια.
Ο αυτόματος έλεγχος στεγανότητας (VPS) έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της στεγανότητας της λειτουργίας των βαλβίδων από απόσταση. Είναι κατάλληλος και για TRD systems.
Αρχή λειτουργίας του VPS:
Από την υπάρχουσα πίεση τροφοδοσίας αερίου (P1), πριν από την έδρα της πρώτης ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας V1 κατά την διεύθυνση παροχής του αερίου και πριν εκκινήσει ο καυστήρας παροχετεύεται αέριο προς την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (7) που είναι τοποθετημένη εντός του VPS και είναι κλειστή (NC). Με την εντολή να γίνει τεστ στεγανότητας η βαλβίδα αυτή ανοίγει. Μετά από αυτήν είναι τοποθετημένη μία αεραντλία (8) η οποία και αυτή εκκινεί προκειμένου να αυξήσει την πίεση (P2) δια της οδού επικοινωνίας αερίου προς την έδρα της βαλβίδας V1 (κόκκινο δεξιά), προς την έδρα της βαλβίδας V2 (κόκκινο αριστερά) και τη μεταξύ τους σωλήνωση ή το υπάρχον κέλυφος επικοινωνίας. Μετά την αντλία (8) και πριν του όγκου προς έλεγχο διαρροής, είναι τοποθετημένος ελεγκτής πιέσεως (1) εντός του VPS, ο οποίος όταν λάβει απαιτούμενη πίεση σε συγκεκριμένο χρόνο σημαίνει ότι υπάρχει στεγανότητα μεταξύ των δύο βαλβίδων V1 και V2 οι οποίες είναι κλειστές (NC). Δίνει εντολή στον καυστήρα να εκκινήσει και κατόπιν να ανοίξει τις δύο ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες V1 και V2 άρα την ασφαλή διέλευση του αερίου προς κανονική καύση. Διαφορετικά όταν δεν επιτευχθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η απαιτούμενη αυτή πίεση σημαίνει ότι δεν είναι εξασφαλισμένο το τεστ στεγανότητας. Μεταξύ των δύο ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων, υπάρχει διαρροή αερίου από την μία ή την άλλη βαλβίδα, δηλαδή V1 και V2 ή και από τις δύο άρα και προς τον θάλαμο καύσης. Τότε ο καυστήρας δεν εκκινεί και ενεργοποιείται το σήμα ένδειξης διαρροής. Το σύστημα VPS επαναενεργοποιείται μόνο με χειροκίνητη επαναφορά.
Οι ανωτέρω λειτουργίες διαχειρίζονται από ηλεκτρονικό σύστημα.

"ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ VALVE PROVING SYSTEM (VPS) DUNGS ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ"

Διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερπίεσης

Διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερπίεσης
Οι βαλβίδες αυτόματης διακοπής (ή αποφρακτικές βαλβίδες ασφαλείας) είναι
διατάξεις οι οποίες διακόπτουν αυτόματα και ακαριαία τη ροή αερίου αν παραβιασθεί η
ρυθμισμένη πίεση απόκρισης τους για οποιοδήποτε λόγο.


Οι βαλβίδες αυτόματης διακοπής χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια έναντι υπερπίεσης και ενδεχομένως έναντι έλλειψης πίεσης.
Οι βαλβίδες αυτόματης διακοπής έναντι υπερπίεσης πρέπει να εγκαθίστανται πριν από το ασφαλιζόμενο τμήμα ή όργανο. Οι βαλβίδες αυτόματης διακοπής έναντι ελάχιστης πίεσης μπορούν να εγκατασταθούν πριν ή μετά από το ασφαλιζόμενο τμήμα ή όργανο
Οι αυτόματες βαλβίδες ανακούφισης (ή αυτόματες βαλβίδες απόρριψης), είναι
διατάξεις οι οποίες για να μειωθεί η πίεση αποβάλλουν (απορρίπτουν) αέριο, αν ξεπερασθεί η
ρυθμισμένη πίεση απόκρισης τους.
Οι αυτόματες βαλβίδες ανακούφισης πρέπει να εγκαθίστανται μετά το ασφαλιζόμενο τμήμα ή όργανο.

"Διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερπίεσης"

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

α. Ορισμός
Λεβητοστάσιο ονομάζεται κάθε χώρος που δέν υπάγεται στις διατάξεις περί ατμολεβητών μέσα στον οποίο είναι εγκατεστημένος τουλάχιστον ένας λέβητας παρασκευής θερμού νερού, ατμού, αέρα κ.λ.π. θερμοκρασίας μέχρι 110° C όταν η θερμική ισχύς του είναι πάνω απο 40.000 KCAL/H (45kW).

β. Θέση
Η θέση του λεβητοστάσιου στο κτίριο προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη θέση της καπνοδόχου, με τη δυνατότητα προσαγωγής των καυσίμων, τη δυνατότητα αερισμού του χώρου του λεβητοστασίου και με την κατάλληλη διάταξη των απαιτούμενων σωληνώσεων και την ανάγκη προστασίας του κτιρίου από τους θορύβους που προκαλούνται στο χώρο λεβητοστασίου.
γ. Διαστάσεις
Το μέγεθος του λεβητοστασίου προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό και τις διαστάσεις των λεβήτων που θα εγκατασταθούν σ'αυτό. Κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους του λεβητοστασίου, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να υπάρχει και ο αναγκαίος ελεύθερος χώρος για τη λειτουργία και τη συντήρηση των λεβήτων, χωρίς απαίτηση ανακατασκευής τοίχων ή ανοιγμάτων. Η διάταξη των λεβητών μέσα στο λεβητοστάσιο πρέπει να είναι τέτοια, ώστε για κάθε λέβητα να εξασφαλίζονται τα εξής:
γ.1. Μπροστά
Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που είναι το άνοιγμα της εστίας και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου πρέπει να είναι ίση με το μήκος του λέβητα συν 1,00 μ, αλλά τουλάχιστον 1,50 μ στο σύνολο, για λέβητες μέχρι 300 KW, και τουλάχιστον 2,00 μ, για λέβητες πάνω από 300 KW.
γ.2. Πίσω
Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που βρίσκεται η έξοδος των καυσαερίων και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου ή της απέναντι πλευράς της καπνοδόχου πρέπει να είναι ίση με το μισό της απόστασης, όπως αυτή ορίζεται προηγουμένως. Εφόσον υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αγωγοί καυσαερίων, η απόσταση αυτή αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό τους. Σε περίπτωση που παρεμβάλλεται κάποια συσκευή μεταξύ της εξόδου καυσαερίων από το λέβητα και της καπνοδόχου (π.χ. καπνοσυλλέκτης), θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη απόσταση γύρω από αυτή τουλάχιστον 0,60 μ.
γ.3. Πλάγια
Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των άλλων πλευρών του λέβητα και των τοίχων του λεβητοστασίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,60 μ. Το ίδιο μέγεθος (0,60 μ) ισχύει και για τη μεταξύ δύο λεβήτων απόσταση.
γ.4. Ύψος
Το ελεύθερο ύψος του λεβητοστασίου, μεταξύ δαπέδου και οροφής ή μεταξύ δαπέδου και κάτω παρειάς τυχόν υπάρχουσας δοκού, πρέπει να είναι τουλάχιστον:
(ι) 2,20 μ για λέβητες ολικής εγκατεστημένης θερμικής ισχύος μέχρι 70 KW.
(ιι) 2,40 μ για λέβητες θερμικής ισχύος από 70 KW έως 230 KW.
(ιιι) 3,00 μ για λέβητες θερμικής ισχύος άνω των 230 KW.
Τα παραπάνω ελάχιστα όρια προκειμένου περί αερολεβήτων προσαυξάνονται κατά 0,50 μ.
Τα παραπάνω ελάχιστα απαιτούμενα ελεύθερα ύψη αυξάνονται για να εξασφαλίσουν ελεύθερο ύψος μεταξύ του λέβητα και της οροφής 0,80 μ ή μεταξύ απαραίτητων σωληνώσεων και οροφής 0,50 μ.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ


δ. Τρόπος Κατασκευής
Το λεβητοστάσιο πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,εντός ή εκτός του υπολοίπου οικοδομικού όγκου. Οι πλευρικοί τοίχοι, το δάπεδο και η οροφή του λεβητοστασίου, πρέπει να κατασκευάζονται απο πυράντοχα υλικά.
Οι διόδοι σωληνώσεων απο το λεβητοστάσιο μέσω τοίχων ορόφων ή δαπέδων , πρέπει να διαμορφώνονται ούτως ώστε να μη είναι δυνατή η διαφυγή αερίων σε άλλους χώρους.
Το δάπεδο του λεβητοστασίου πρέπει να έχει κατάλληλη αποχέτευση.!!!
Το λεβητοστάσιο απαγορεύεται να βρίσκεται κάτω απο κλιμακοστάσιο ή φρεατίου ανελκυστήρα.

Απαγορεύεται το λεβητοστάσιο να έχει οποιοδήποτε άνοιγμα προς κλιμακοστάσιο (άνοιγμα κουφώματος, αεραγωγό, γρίλιες κλπ).
Το λεβητοστάσιο πρέπει να εφοδιάζεται με κατάλληλους φορητούς πυροσβεστήρες, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι πόρτες του λεβητοστασίου πρέπει να είναι μεταλλικές και να ανοίγουν προς την κατεύθυνση εξόδου απο το λεβητοστάσιο, να μην έχουν γρίλιες ή οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα, και να κλειδώνουν. Κλειδί της πόρτας του λεβητοστασίου πρέπει να βρίσκεται μόνιμα κοντά στην πόρτα.
ε. Εξαερισμός
Το λεβητοστάσιον επιβάλεται να έχει ενα τουλάχιστον μεταλλικό παράθυρο προς τον υπαιθριο χώρο άπ' ευθείας ή μέσω αεραγωγού.
Η καθαρή επιφάνεια του παραθύρου να ισούται κατ' ελάχιστον προς το 1/12 της επιφανείας του δαπέδου του λεβητοστασίου.
Λεβητοστάσια συνολικής θερμικής ισχύος πάνω απο 250.000 KCAL/H (300kW) πρέπει να έχουν δύο εξόδους, εκ των οποίων η μία να οδηγεί στο ύπαιθρο απ' ευθείας ή μέσω τούνελ, ικανών διαστάσεων για την εύκολη διαφυγή ανθρώπου.
Ολα τα λεβητοστάσια πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο οπές εξαερισμού που να επικοινωνούν με το ύπαιθρο, απ' ευθείας ή μέσω καναλιών εξαερισμού. Η μία προορίζεται για την προσαγωγή αέρα η άλλη για την απαγωγή.
Η οπή προσαγωγής αέρα να βρίσκεται στον τοίχο, κοντέ στο δάπεδο του λεβητοστασίου.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται στερεά ή υγρά καυσιμα η ελεύθερη διατομή της οπής προσαγωγής αέρα, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το μισό της συνολικής ελευθέρας διατομής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται αερια καυσιμα η ελεύθερη διατομή της οπής προσαγωγής αέρα πρέπει να είναι 5cm2. ανά 1.000 KCAL/H (ή 6cm2. ανά 1kW) εγκατεστημένης θερμικής ισχύος και οπωσδήποτε να μην είναι μικρότερη των 300cm2 του μέτρου.
Το άνοιγμα απαγωγής αέρα, ανεξάρτητα με το είδος του χρησιμοποιουμένου καυσίμου πρέπει να βρίσκεται στην οροφή του λεβητοστασίου και να έχει διατομή τουλάχιστον ίση με το 1/4 της συνολικής ελευθερης διατομής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου, και οπωσδήποτε να μην είναι μικρότερη απο 200cm2.
Η έξοδος των ανοιγμάτων εξαερισμού στο ύπαιθρο να απέχει τουλάχιστον 0,50 μ. από τυχόν ανοίγματα άλλων χώρων προς το ύπαιθρο.
στ. Σχετική Νομοθεσία
Οσον αφορά την νομοθεσία και τους κανονισμούς των λεβητοστασίων ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, αυτή συνοψίζεται στα ακόλουθα:
Λεβητοστάσιο
- ΓΟΚ, παρ. 103. Γενικές απαιτήσεις.
- ΓΟΚ, παρ. 104. Τοίχοι - δάπεδα - στροφές, αποχέτευση
- ΓΟΚ, παρ. 105. Έξοδοι - Πόρτες - Παράθυρα.
- ΓΟΚ, παρ. 106. Αερισμός - Εξαερισμός
- ΦΕΚ 100/Β/3-2-79 Πυροσβεστική διάταξη υπ΄ αριθ. 2 ¶ρθρο 2 παρ. 3 και ¶ρθρο 10 παρ. 2 περιλήψεως βασικών μέσων πυροπροστασίας σε ξενοδοχειακά καταλύματα.
- ΦΕΚ 20Β/19-1-81 Πυροσβεστική διάταξη αριθμός 3 "Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού.
- ΦΕΚ 623/Β/2-5-82 Πυροσβεστική διάταξη αριθμός 2Β "Τροποποίηση της 2/3-2-79 πυροσβεστικής διάταξης.
- Σχέδιο Κανονισμού για την πυροπροστασία κτιρίων ΚΕΦ Α, Β, Γ, . έως Ο (ΥΧΟΠ 1984).
- VDI, 2050 Κεντρικά Λεβητοστάσια
- TRGI 72. (Εξαερισμός λεβητοστασίου).
Επίσης ισχύουν:
Στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/85 Εγκαταστάσεις σε κτίρια - λεβητοστάσια παραγωγής θερμού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων.
2. 3. Οι επεξηγήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ 15376/1785/88 που διευκρινίζει τα περί τοποθετήσεως των λεβητοστασίων στο Δώμα, και
4. ΥΠΕΧΩΔΕ Αριθμ. Πρωτ. Ε.18254/ΕΓΚ.18/75: Απαγόρευσις τοποθετήσεως λεβητοστασίου εις τα βοηθητικά παραπήγματα των οικοδομων.

"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ"

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009

ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

Χώρος εγκατάστασης είναι ο χώρος μέσα στον οποίο έχουν εγκατασταθεί συσκευές
αερίου και ενδεχομένως συσκευές καύσης για στερεά ή υγρά καύσιμα. Σε εξάρτηση από τη
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ των εγκαταστημένων συσκευών αερίου και λοιπών
συσκευών καύσης διακρίνονται:


— Χώροι εγκατάστασης με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μέχρι 35KW
— Χώροι εγκατάστασης με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 35KW μέχρι 50ΚW
Λεβητοστάσιο είναι ο ιδιαίτερος χώρος μέσα στον οποίο έχουν εγκατασταθεί μία ή
περισσότερες συσκευές καύσης με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50KW
και για τον οποίο τίθενται ιδιαίτερες κτιριοδομικές απαιτήσεις. Για τη συνολική ονομαστική
θερμική ισχύ λαμβάνονται υπ' όψη μόνον οι συσκευές καύσης, οι οποίες μπορούν να
λειτουργήσουν συγχρόνως.

"ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ"

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛ/ΚΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ SIEMENS


Αυτονόμηση Κεντρικών Θερμάνσεων

--------------------------------------------------------------------------------
Το SIEMENS SET (Siemens Energy Tool) αποτελεί την απόλυτα ολοκληρωμένη λύση αυτονομίας κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων. Το εμπιστεύονται εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη από το 1968.
Εφαρμογή

--------------------------------------------------------------------------------
Το SIEMENS SET εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά σε παλιά κτίρια που χρησιμοποιούν το παραδοσιακό (δισωλήνιο) σύστημα κεντρικής θέρμανσης χωρίς αυτονομία.
Σκοπός

--------------------------------------------------------------------------------
Με την εφαρμογή του SIEMENS SET επιτυγχάνεται η πλήρης αυτονομία θέρμανσης σε παλιά κτίρια. Συγκεκριμένα, οι χρήστες των κτιρίων αυτών αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να ελέγχουν τη θέρμανση όχι μόνο σε επίπεδο διαμερίσματος, αλλά και σε επίπεδο δωματίου.
Υλοποίηση

--------------------------------------------------------------------------------
Η υλοποίηση του συστήματος περιλαμβάνει διεργασίες σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά στον τομέα της μελέτης ενώ το δεύτερο αφορά στην εγκατάσταση του συστήματος.

Μελέτη: Πραγματοποιείται Μελέτη Θερμικών Απωλειών του κτιρίου, από την οποία προκύπτουν οι συντελεστές επιβάρυνσης και παραμένουσας επιβάρυνσης (πάγια θέρμανσης) των ιδιοκτησιών. Η μελέτη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του συστήματος και συγκεκριμένα για την ορθή Κατανομή Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης. Η μελέτη αυτή αντικαθιστά την υφιστάμενη, η οποία είχε εκπονηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης σε Κτίρια Χωρίς Αυτονομία.
Εγκατάσταση: Η εγκατάσταση του συστήματος γίνεται πολύ εύκολα και με ελάχιστο κόστος, χωρίς μετατροπή της υφιστάμενης εγκατάστασης θέρμανσης, σκαψίματα, καλωδιώσεις και σωληνώσεις. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε δύο επίπεδα:

•Εργασίες εντός των διαμερισμάτων

Σε κάθε θερμαντικό σώμα (καλοριφέρ) τοποθετείται ένας θερμοστατικός διακόπτης (θερμοστάτης) στη θέση του κοινού διακόπτη της προσαγωγής του ζεστού νερού (πάνω διακόπτης). Αυτός αποτελεί το θερμοστάτη του δωματίου, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη θερμοκρασία που επιθυμεί στο συγκεκριμένο χώρο.
Επίσης, σε κάθε θερμαντικό σώμα τοποθετείται ο Κατανεμητής Κόστους Θέρμανσης (μετρητής). Ο Κατανεμητής Κόστους Θέρμανσης καταγράφει την κατανάλωση ενέργειας του θερμαντικού σώματος. Οι μετρητές αυτοί αποστέλλουν ασύρματα την ένδειξή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε μονάδες που είναι εγκατεστημένες σε κοινόχρηστους διαδρόμους της πολυκατοικίας. Η εταιρεία μας συλλέγει τις μετρήσεις από τις μονάδες αυτές μέσω τεχνολογιών ασύρματης μετάδοσης δεδομένων (κινητό τηλέφωνο). Έτσι, αποφεύγεται η ενόχληση των ενοίκων για την ανάγνωση των μετρήσεων.

•Εργασίες στο λεβητοστάσιο


Στο λεβητοστάσιο επιβάλλεται η εγκατάσταση βαλβίδας διαφορικής πίεσης, η οποία προστατεύει την εγκατάσταση από υψηλές πιέσεις που δημιουργούνται όταν δεν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης. Τέλος, για την επίτευξη του μέγιστου βαθμού οικονομίας τοποθετείται στο λεβητοστάσιο σύστημα αντιστάθμισης, το οποίο σε συνεργασία με μια τρίοδη βάνα ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού που διαρρέει όλη την εγκατάσταση, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.Λειτουργία

--------------------------------------------------------------------------------
Κατανομή Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης: Η καταγραφή των μετρήσεων πραγματοποιείται άμεσα από την εταιρεία μας, μέσω κινητού τηλεφώνου, όποτε αυτό απαιτηθεί από τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Κατόπιν, εκδίδουμε την Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης. Στα ειδοποιητήρια που λαμβάνουν αυθημερόν οι χρήστες παρουσιάζονται αναλυτικά οι καταναλώσεις τους ανά θερμαντικό σώμα.

Συντήρηση: Δεν απαιτείται συντήρηση. Μετά το πέρας 6 χρόνων, αντικαθίστανται οι μπαταρίες από τις Μονάδες Συλλογής Μετρήσεων που είναι τοποθετημένες σε κοινόχρηστους διαδρόμους του κτιρίου.Πλεονεκτήματα

--------------------------------------------------------------------------------

•Μέγιστη οικονομία

Από στατιστικά στοιχεία προκύπτει πως η μέση οικονομία που προκαλείται από την εφαρμογή του SIEMENS SET είναι της τάξης του 40%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 50%. Η οικονομία οφείλεται στο γεγονός ότι διαχειριζόμαστε πλέον τη θέρμανση ανά δωμάτιο, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, και όχι συνολικά για ολόκληρο το σπίτι. Για παράδειγμα, αν είχαμε ένα διακόπτη για όλα τα φώτα στο σπίτι μας και με αυτόν τα ανάβαμε όλα μαζί θα καταναλώναμε περισσότερο ή λιγότερο ρεύμα; Επίσης, η εγκατάσταση του συστήματος αντιστάθμισης στο λεβητοστάσιο μεγιστοποιεί το βαθμό οικονομίας.


•Δίκαιη κατανομή δαπανών θέρμανσης


Χρεώνεστε μόνο για αυτό που πραγματικά καταναλώνετε.

•Μέγιστη άνεση

Αποκτήστε θέρμανση:
•Σε όποιο δωμάτιο θέλετε.
•Στη θερμοκρασία που επιθυμείτε.
•Όση ώρα τη χρειάζεστε.

•Επιλύει χρόνια προβλήματα


Ασυμβίβαστα ωράρια ενοίκων, μη ομοιόμορφη κατανομή θέρμανσης (διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ πρώτων και τελευταίων ορόφων), μη δίκαιη κατανομή δαπανών θέρμανσης.
Το σύστημα δίνει διεξόδους και λύσεις σε πολυκατοικίες και κτίρια:
•Που έχουν το παλιό παραδοσιακό σύστημα κεντρικής θέρμανσης.
•Που χρησιμοποιούν το άδικο σύστημα της ωρομέτρησης για την κατανομή των δαπανών θέρμανσης.

•Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση


Χωρίς μετατροπή της υφιστάμενης εγκατάστασης θέρμανσης, χωρίς καλωδιώσεις, χωρίς σκαψίματα, χωρίς σωληνώσεις. Ο μέσος χρόνος εγκατάστασης ανά διαμέρισμα είναι 60 λεπτά.

•Πολύ απλό στη χρήση του


Ρυθμίζετε απλά τη θερμοκρασία που επιθυμείτε.

•Αξιόπιστη και αδιάβλητη διαδικασία καταγραφής μετρήσεων


Οι Κατανεμητές Κόστους Θέρμανσης (μετρητές) διαθέτουν υψηλή τεχνολογία που διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας καταγραφής των μετρήσεων. Σε περίπτωση που επιχειρηθεί η παραβίασή τους, αποστέλλουν άμεσα μήνυμα συναγερμού στις Μονάδες Συλλογής Μετρήσεων.

•Κατάλληλο για οποιοδήποτε καύσιμο


Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση, και ό,τι άλλο…

•Ανταποδοτικό κόστος εγκατάστασης


Με αποδεδειγμένη οικονομία στο πετρέλαιο θέρμανσης μέχρι και 40%, το κόστος εγκατάστασης αποσβαίνει σε 12 - 24 μήνες.


"ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛ/ΚΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ SIEMENS"

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ,ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Καθαρισμός της καπνοδόχου

Ο καθαρισμός της καπνοδόχου είναι μια εργασία, που πρέπει να εκτελείται με σοβαρότητα και επιμέλεια.
Θα πρέπει ιδιαίτερα να καθαρίζεται η καμινάδα στα σημεία:
α) εξόδου από τον λέβητα
β) στις γωνίες
γ) σε οποιοδήποτε σημείο τα καυσαέρια αλλάζουν πορεία
δ) σε οποιοδήποτε σημείο μπορούν να μαζευτούν τα κατάλοιπα της καύσης.Αρκετές φορές, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ρυθμιστικές συσκευές, για να <<τραβάει>> η καπνοδόχος.
Αυτές οι συσκευές έχουν σαν κύριο ρόλο, να διατηρούν σταθερό τον ελκυσμό στην έξοδο του λέβητα, (στον καπνοθάλαμο) όταν ο καυστήρας λειτουργεί με περίσσεια αέρος.
Επί πλέον, αερίζει την καπνοδόχο όταν ο καυστήρας δεν λειτουργεί και έτσι εμποδίζεται η δημιουργία υγροποιήσεων.

Στεγανότητα της καπνοδόχου

Το όλο σύστημα της καπνοδόχου πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε να μην εισέρχεται κρύος αέρας του περιβάλλοντος σε αυτήν. Ρωγμές ,θυρίδες κλπ πρέπει μα κλείνονται ,γιατί ο ψυχρός αέρας του περιβάλλοντος μπορεί να αναμιχθεί με τα καυσαέρια, με αποτέλεσμα αυτά να ψύχονται και να υγροποιούνται ευκολότερα. Επίσης η καπνοδόχος, θα πρέπει να προστατεύεται, ώστε να μην εισέρχεται νερό της βροχής σε αυτήν.

Βασικά σημεία (ανακεφαλαίωση)

* Η καπνοδόχος μπορεί να βρίσκεται μέσα στην οικοδομή ή πάνω σε κάποιο εξωτερικό τοίχο ή και σε κάποια απόσταση από αυτήν, αρκεί να στερεώνεται καλά.
* Πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν, η συστολή και η διαστολή αυτής
* Δεν πρέπει να έρχεται σε απευθείας επαφή με τσιμέντο, (πάκτωμα) γιατί αποκλείεται να θερμανθεί
* Η διατομή και ο ελκυσμός παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην όλη κατασκευή.
* Πρόχειρες κατασκευές πρέπει να αποφεύγονται γιατί και σωστή δουλειά δεν γίνεται, αλλά και θα κοστίσει περισσότερο στο μέλλον.
* Οριζόντια τμήματα, γωνίες, αλλαγές κατεύθυνσης, θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται.
* Πάντα θα πρέπει η καπνοδόχος να είναι μονωμένη, για να μπορεί να δημιουργεί τον κατάλληλο ελκυσμό, ώστε και η λειτουργία του καυστήρα να γίνεται σωστά, αλλά και να αποφεύγονται οι υγροποιήσεις των καυσαερίων.
"ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ,ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ"

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Για να βρούμε πόσο πετρέλαιο χωράει μία ορθογώνια δεξαμενή εφαρμόζουμε την σχέση V=Μ*Π*Υ*1000 όπου

V=η χωρητικότητα της δεξαμενής σε λίτρα,
Μ=το μήκος της δεξαμενής,
Π=το πλάτος της δεξαμενής
Υ=το ύψος αυτής.
Δηλαδή πολλαπλασιάζουμε το μήκος με το πλάτος, το ύψος και με το 1000 και βρίσκουμε την χωρητικότητα της δεξαμενής σε λίτρα.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια δεξαμενή με μήκος 2 μέτρα, πλάτος 1μέτρο και ύψος επίσης 1 μέτρο τότε εφαρμόζοντας την σχέση, η χωρητικότητα της δεξαμενής είναι V=2*1*1*1000=2000 λίτρα.

Για να βρούμε τον όγκο του πετρελαίου που υπάρχει μέσα σε αυτήν τότε πολλαπλασιάζουμε το μήκος επί το πλάτος επί το ύψος της στάθμης του πετρελαίου εκείνη την στιγμή επί το 1000 και βρίσκουμε την ποσότητα σε λίτρα. Αν δηλαδή η στάθμη του πετρελαίου στο παραπάνω παράδειγμα είναι 0,2 του μέτρου τότε μέσα σε αυτήν υπάρχει 2*1*0,2*1000=400 λίτρα.

Κυλινδρική Δεξαμενή
Η χωρητικότητα μίας κυλινδρικής δεξαμενής σε λίτρα βρίσκεται από τον τύπο 3,14*Δ*Δ*Υ*1000/4 όπου

Δ=η διάμετρος της δεξαμενής και
Υ=το ύψος αυτής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έχουμε μία δεξαμενή με διάμετρο 1 μέτρο και ύψος 2 μέτρα. Η χωρητικότητα αυτής της δεξαμενής είναι 3.14*1*1*2*1000/4=1570 λίτρα.

Για να βρούμε την ποσότητα του πετρελαίου που υπάρχει μέσα σε αυτήν μετράμε το ύψος του πετρελαίου (στάθμη πετρελαίου) π.χ. 0,6μέτρα. Τότε έχουμε 3,14*1*1*0,6*1000/4=471 λίτρα

Και σε αυτήν την δεξαμενή μπορεί να υπάρχει μια μικρή απόκλιση μεταξύ του πετρελαίου που παραλάβαμε και του πετρελαίου που υπολογίσαμε ότι παραλάβαμε. Η απόκλιση αυτή και εδώ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%.

"ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ"

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πλέον αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης του πετρελαίου θέρμανσης που παραλαμβάνουμε είναι η προμέτρηση - επιμέτρηση της στάθμης της δεξαμενής με μεταλλικό μέτρο ή βέργα. O μετρητής δεξαμενής θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως συμπληρωματικός τρόπος μέτρησης, καθώς εάν τοποθετηθεί υγρό με ειδικό βάρος μικρότερο του πετρελαίου (όπως βενζίνη), τότε η στάθμη του καυσίμου στο σωλήνα του μετρητή ανεβαίνει ψηλότερα από το κανονικό και δείχνει ότι έχει παραληφθεί ποσότητα πετρελαίου μεγαλύτερη από την πραγματική. Aντίστοιχα, μόνο σαν βοηθητικό μέσο μέτρησης θα πρέπει να αποτελεί και ο μετρητής του βυτιοφόρου. Tι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν κατά την παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης;1. Kατ' αρχάς πρέπει να γνωρίζουμε τις ακριβείς διαστάσεις της δεξαμενής μας.

2. Kάνουμε προμέτρηση τοποθετώντας το μεταλλικό μέτρο κατακόρυφα στη δεξαμενή έτσι ώστε να ακουμπά στον πυθμένα της.

3. Προσέχουμε να τοποθετούμε το μέτρο στο ίδιο περίπου σημείο στην προμέτρηση και την επιμέτρηση.

4. Για να κάνουμε την επιμέτρηση πρέπει να περιμένουμε 2-3 λεπτά μετά το πέρας της παράδοσης, ούτως ώστε να «ηρεμήσει» η επιφάνεια του πετρελαίου.

5. H μάνικα πρέπει να αδειάσει τελείως. Aυτό κανονικά γίνεται με παροχή αέρα με πίεση στο τέλος της παράδοσης. Διαφορετικά, ο μετρητής του βυτιοφόρου θα έχει μετρήσει το πετρέλαιο που έχει περάσει στη μάνικα, χωρίς να έχει φθάσει στη δεξαμενή μας.

6. Προσοχή, δεν πρέπει να «γράφει» ο μετρητής στο τέλος της παράδοσης όταν αδειάζει η μάνικα.

7. H προμέτρηση και η επιμέτρηση πάντα να γίνεται παρουσία μας.

8. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένας τόνος αντιστοιχεί σε 1.200 λίτρα. Tα λίτρα που αντιστοιχούν σε ένα εκατοστό (έναν πόντο) ύψους της δεξαμενής υπολογίζονται ως εξής: Aς υποθέσουμε ότι έχουμε μια δεξαμενή με 2 μ. ύψος, 1,25 μ. πλάτος, 1,25 μ. ύψος. O όγκος της είναι 2 X 1,25 X 1,25 = 3,125 κυβικά μέτρα, δηλαδή χωράει 3.125 λίτρα. Στο ένα εκατοστό ύψους της, λοιπόν, αντιστοιχούν 3.125 / 125 = 25 λίτρα.

9. Eάν δεν είμαστε σίγουροι ότι παραλάβαμε τη σωστή ποσότητα πετρελαίου, μπορούμε, όπως τονίζουν οι καταναλωτικές οργανώσεις, να επικοινωνήσουμε με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Aνάπτυξης (τηλ. 1520) και να παραλάβουμε το πετρέλαιο με την ένδειξη «με επιφύλαξη».

10. Tέλος, να σιγουρευθούμε ότι ο υπάλληλος της εταιρείας από την οποία προμηθευθήκαμε το πετρέλαιο έγραψε στην απόδειξη πληρωμής το ύψος σε εκατοστά του πετρελαίου της δεξαμενής πριν και μετά την παράδοσή του.

"ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ"

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2009

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Η συντήρηση της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Ο καταλληλότερος χρόνος είναι αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης (δηλ. Απρίλιο - Μάιο), ώστε να μη μείνουν τα κατάλοιπα της καύσης κατά την περίοδο του καλοκαιριού, οπότε είναι πιο δύσκολος ο καθαρισμός και υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης των εσωτερικών τοιχωμάτων του λέβητα.


Στο λέβητα πρέπει να γίνουν:


•Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας και των αεριαυλών με συρμάτινες βούρτσες.
•Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.

Στον καυστήρα πρέπει να γίνουν:


•Καθαρισμός του ακροφυσίου (μπεκ) του καυστήρα ή αντικατάστασή του, αν διαπιστωθεί ότι είναι μικρό ή μεγάλο για το λέβητα ή έχει συμπληρώσει τον αριθμό ωρών λειτουργίας, που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του.
•Καθαρισμός της κεφαλής καύσης και του στροβιλιστή.
•Καθαρισμός και έλεγχος των ηλεκτροδίων ανάφλεξης και του φωτοστοιχείου.
•Καθαρισμός της αντλίας πετρελαίου και των φίλτρων πετρελαίου στη σωληνογραμμή, που φέρνει το καύσιμο από τη δεξαμενή στον καυστήρα.
•Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα. Στην καπνοδόχο πρέπει να γίνουν:
•Επιμελημένος και τακτικός καθαρισμός του καπναγωγού και της καπνοδόχου από τις κάπνες, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια.

Τι περιλαμβάνουν ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ;
Όπως και η συντήρηση έτσι και οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν από τον ειδικό τεχνίτη, τον αδειούχο συντηρητή καυστήρων. Είναι σκόπιμο να γνωρίζετε ότι περιλαμβάνουν:


•Ρύθμιση της αναλογίας αέρα και πετρελαίου, έτσι που να γίνεται σωστή καύση.
•Ρύθμιση της σωστής θέσης του στροβιλιστή και των ηλεκτροδίων.
•Έλεγχος και ρύθμιση του κυκλώματος αυτοματισμού, με το οποίο αρχίζει και σταματάει η καύση, των οργάνων ασφαλείας (θερμοστάτες, βαλβίδα ασφαλείας) και ένδειξης (θερμόμετρα, μανόμετρα).

Ο τεχνίτης πρέπει να συμπληρώνει υποχρεωτικά το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της εγκατάστασης και να το παραδίδει στον διαχειριστή του κτιρίου. Στις εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400.000 Kcal/h επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο.

Άλλες εργασίες γενικής συντήρησης, που διευκολύνουν την καλή λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης:


•Αποκατάσταση της θερμομόνωσης της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα και των σωληνώσεων του λεβητοστάσιου, αν έχουν καταστραφεί.
•Καθαρισμός της δεξαμενής πετρελαίου από σκουριές, λάσπες, νερό κλπ. μετά την εκκένωσή της, τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια.
•Απομάκρυνση των καπνοσυλλεκτών, αν υπάρχουν, από τις ταράτσες.
"ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ"

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2009

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CO

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ειναι ένα αόρατο, άχρωμο, άγευστο, άοσμο, μη ερεθιστικό αλλά πολύ τοξικό/ασφυκτικό αέριο που παράγεται από την ατελή καύση οποιουδήποτε υλικού περιέχει άνθρακα, όπως βενζίνης, ξύλου, κάρβουνου, φυσικού αερίου, προπανίου, πετρελαίου, καπνού του τσιγάρου, μεθανίου, πλαστικού κλπ. Το μονοξείδιο του άνθρακα έχει μεγάλο συντελεστή διάχυσης, δηλαδή διαχέεται στο χώρο πολύ γρήγορα. Ειναι εύφλεκτο αέριο.
Οποιαδήποτε συσκευή εργαλείο ή μηχάνημα που χρησιμοποιεί καύσιμη ύλη, μπορεί να παράγει επικίνδυνα επίπεδα του αερίου μονοξειδίου του άνθρακα, όπως: Αυτοκίνητα, θερμάστρες αερίου, ψησταριές με κάρβουνα, χορτοκοπτικές μηχανές, τζάκια και θερμάστρες ξύλου, κλίβανοι υγρών καυσίμων, βενζινομηχανές, αντλίες, γεννήτριες, καπνός όλων των τύπων φωτιάς κα.Συνηθισμένοι χώροι που μπορούν να μολυνθούν από μονοξείδιο του άνθρακα ειναι : Γενικά περιορισμένοι χώροι γύρω από φορητές συσκευές και μηχανήματα, συνεργεία αυτοκινήτων, χυτήρια, αίθουσες με φωτιές που αερίζονται φτωχά, φτωχά αεριζόμενα πάρκιγκ αυτοκινήτων, περιορισμένοι χώροι όπου λειτουργούν ανυψωτικά μηχανήματα κα.

Επειδή το μονοξείδιο του άνθρακα έχει περίπου το βάρος του αέρα, διαχέεται σ όλα τα ύψη του χώρου που καταλαμβάνει και δεν ανέρχεται μόνο στα ψηλότερα επίπεδα όπως ο καπνός.

Η συγκέντρωση του μονοξείδιο του άνθρακα εκτιμάται σε ppm (parts per million, δηλαδή μέρη όγκου αερίου ανά εκατομμυριο μέρη όγκου αέρα).Τι επιδράσεις έχει στον άνθρωπο η έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα

Το μονοξείδιο του άνθρακα εισερχόμενο στον οργανισμό του ανθρώπου από τους πνεύμονες συνδυάζεται προνομιακά με την αιμοσφαιρίνη - την ουσία του αίματος που μεταφέρει το οξυγόνο στους ιστούς και τα όργανα του σώματος - σχηματίζοντας ανθρακοξυαιμοσφαιρίνη (COHb), αντικαθιστώντας το οξυγόνο και μειώνοντας έτσι δραματικά την ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο στους ιστούς και τα όργανα. Το αίμα έχει την τάση να ενώνεται 200-240 φορές πιο γρήγορα με το μονοξείδιο του άνθρακα απ ότι με το οξυγόνο. Ετσι σχετικά ελάχιστες συγκεντρώσεις του αερίου στο περιβάλλον μπορεί να επιφέρουν τοξικές συγκεντρώσεις στο αίμα.

Αλλά το μονοξείδιο του άνθρακα ειναι επίσης ένα αθροιστικό δηλητήριο. Αυτός είναι ο λόγος που χαμηλές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα μπορεί να συσσωρεύονται στο αίμα του θύματος στη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος με σοβαρά ή θανατηφόρα αποτελέσματα.
Η αιμοσφαιρίνη των εμβρύων συνδυάζεται περισσότερο πρόθυμα με το μονοξείδιο του άνθρακα απ ότι η αιμοσφαιρίνη των ενηλίκων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μερικές φορές τον θάνατο του εμβρύου σε μη θανάσιμες εκθέσεις της μητέρας σε μονοξείδιο του άνθρακα.
Ακόμη και αν το θύμα συνέλθει μετά από δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, ισχυρές δόσεις μπορεί να βλάψουν μόνιμα ιστούς του σώματος που απαιτούν μεγάλες ποσότητες οξυγόνου, ιδιαίτερα τον εγκέφαλο και την καρδιά.

Τα παιδιά έχουν υψηλότερους ρυθμούς μεταβολισμού και χρειάζονται περισσότερο οξυγόνο από τους ενήλικες, γι αυτο και ειναι πιο ευπρόσβλητα σε δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Σε παιδιά οι δηλητηριάσεις από μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να οδηγήσουν σε νευρολογικά προβλήματα, απώλεια μνήμης, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα ανάπτυξης και αλλαγές στην προσωπικότητα.

Γενικά η σοβαρότητα των παρατηρούμενων συμπτωμάτων αντιστοιχεί περίπου με τα επίπεδα COHb στο αίμα. Ομως η κατάταξη των θυμάτων ως προς τη σοβαρότητα της κατάστασής τους δεν πρέπει να βασίζεται πρωταρχικά στα επίπεδα COHb, τα οποία θεωρούνται σήμερα σαν φτωχός δείκτης του βαθμού βλάβης του ανθρώπινου οργανισμού και πιθανώς παραπλανητικός. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις θυμάτων με μηδενικά επίπεδα COHb, που παρουσίασαν νευρολογικές διαταραχές που κυμαίνονταν από μερική παράλυση μέχρι κώμα.

Τα συμπτώματα δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα

Αν και συνήθως ποτέ δεν παρουσιάζονται τα ίδια συμπτώματα, μεταξύ των περισσότερο συνηθισμένων αρχικών συμπτωμάτων οξείας δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα ειναι πονοκέφαλος, ζαλάδα, σφίξιμο στο στήθος, αίσθημα κόπωσης, υπνηλία, ναυτία, εμετός, σφίξιμο στο μέτωπο και αφηρημάδα. Η αναγνώριση των πρώϊμων προειδοποιητικών σημάτων ειναι δύσκολη, διότι αυτά δεν ειναι ειδικά, αλλά συνήθως συγχέονται με συμπτώματα άλλων ασθενειών όπως κρυωμάτων, γρίππης ή τροφικής δηλητηρίασης. Η σύγχυση και η αδυναμία μπορούν να εμποδίσουν τα θύματα να διαφύγουν από το επικίνδυνο περιβάλλον, ενώ η καταβολή του θύματος μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγα λεπτά. Η διατήρηση ανοιχτών πορτών ή παραθύρων και η λειτουργία ανεμιστήρων δεν εξασφαλίζει την διατήρηση των συγκεντρώσεων του μονοξειδίου του άνθρακα σε ασφαλή επίπεδα.

Καθώς η έκθεση αυξάνει, το θύμα χάνει την ικανότητα συντονισμού των μελών του, αισθάνεται αδυναμία και σύγχυση. Εν συνεχεία μπορεί να ακολουθήσουν σπασμοί, χάσιμο των αισθήσεων, κώμα και θάνατος. Υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να οδηγήσουν σύντομα στο θάνατο χωρίς σημαντικά προειδοποιητικά συμπτώματα.

Ενα σημάδι που μπορεί να μας κάνει να υποπτευθούμε δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα ειναι το εάν και κάποιος άλλος ή άλλοι στο ίδιο κτίριο έχουν τα ίδια συμπτώματα (περιλαμβανομένων των κατοικιδίων ζώων - μάλιστα αυτά ειναι πιο ευπρόσβλητα από τους ανθρώπους στο μονοξείδιο του άνθρακα λόγω του μικρότερου μεγέθους και των υψηλότερων ρυθμών μεταβολισμού και επομένως αναπτύσσουν συμπτώματα πιο φανερά και πιο σοβαρά, συγχρόνως ή και νωρίτερα από τους ανθρώπους).

Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων έκθεσης σε μονοξείδιο του άνθρακα διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από την συγκέντρωση του μονοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον, πόσο διάστημα διαρκεί η έκθεση, τον φόρτο εργασίας και τον ρυθμό αναπνοής, την ηλικία, το φύλο, το βάρος και την συνολική κατάσταση υγείας του ατόμου.

Ατομα με προβλήματα καρδιάς ειναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς και τα βρέφη, οι ηλικιωμένοι, και τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Η κατανάλωση αλκοόλ και βαρβιτουρικών μπορεί ν αυξήσει την επίδραση του αερίου στην υγεία. Οι καπνιστές έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ανθρακοοξυαιμοσφαιρίνης στο αίμα τους από τους μη καπνιστές και επομένως αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο δηλητηρίασης από εκθέσεις σε μονοξείδιο του άνθρακα.

Συγκέντρωση (ppm) Χρόνος εισπνοής και συμπτώματα

0-1 ppm Κανονικά επίπεδα στο περιβάλλον

9 ppm Μέγιστη επιτρεπόμενη βραχυπρόθεσμη συγκέντρωση σε κατοικημένη περιοχή

25 ppm Μέγιστη έκθεση TWA στον χώρο εργασίας

50 ppm Μέγιστη επιτρεπόμενη έκθεση στον χώρο εργασίας

200 ppm Ηπιος πονοκέφαλος, κόπωση, ναυτία και ζάλη

400 ppm Σοβαρός πονοκέφαλος - ένταση των άλλων συμπτωμάτων. Απειλή κατά της ζωής μετά από 3 ώρες.

800 ppm Ζάλη, ναυτία και εμετός μέσα σε 45 λεπτά. Χάσιμο των αισθήσεων μέσα σε 2 ώρες, θάνατος σε 2 με 3 ώρες.

1600 ppm Πονοκέφαλος, ζάλη και ναυτία μετά από 20 λεπτά. Χάσιμο των αισθήσεων μετά από 30 λεπτά. Θάνατος μέσα σε 1-2 ώρες.

3200 ppm Πονοκέφαλος, ζάλη και ναυτία μετά από 5-10 λεπτά. Χάσιμο των αισθήσεων μετά από 30 λεπτά. Θάνατος μέσα σε 1 ώρα.

6400 ppm Πονοκέφαλος, ζάλη και ναυτία. Θάνατος σε 25-30 λεπτά.

12.800 ppm Αμεσες επιπτώσεις, χάσιμο των αισθήσεων και θάνατος σε 1-3 λεπτά.

Διάσωση, πρώτες βοήθειες και θεραπεία σε δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα

Εάν υπάρχει η παραμικρή υποψία για έκθεση σε CO ή παρουσιαστούν ύποπτα συμπτώματα, πρέπει ν απομακρυνόμαστε αμέσως από τον ύποπτο χώρο σε καθαρό αέρα και να καλούμε ειδικευμένο άτομο για έλεγχο του χώρου και των συσκευών που χρησιμοποιούνται. Το άνοιγμα θυρών και παραθύρων μόνο δεν αρκεί για την αποφυγή του κινδύνου.

Οταν πρόκειται να διασωθεί ένα θύμα που έχει καταρρεύσει σε έναν περιορισμένο χώρο ή δεξαμενή, πάντοτε ο διασώζων πρέπει να φορά αναπνευστήρα με δική του παροχή αέρα (ο συνηθισμένος απλός αναπνευστήρας με φίλτρο δεν λειτουργεί σε τέτοιες περιπτώσεις).
Το θύμα πρέπει να μεταφέρεται αμέσως σε καθαρό αέρα και να του χορηγείται οξυγόνο εάν υπάρχει διαθέσιμη ανάλογη συσκευή.
Εάν έχει σταματήσει η αναπνοή του, πρέπει να του γίνει αμέσως τεχνητή αναπνοή. Εάν δεν έχει σφιγμό, πρέπει να γίνουν μαλάξεις καρδιάς.
Το συντομότερο πρέπει το θύμα να τύχει ιατρικής φροντίδας.
Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί η παροχή καθαρού οξυγόνου υπό πίεση (υπερβαρικό οξυγόνο).

Νόμοι, πρότυπα και κατευθύνσεις

Υπάρχουν μια σειρά πρότυπα και κατευθύνσεις των πιο σημαντικών οργανισμών επαγγελματικής υγιεινής και ασφάλειας για την έκθεση στο μονοξείδιο του άνθρακα.

Η OSHA (Διεύθυνση Επαγγελματικής Υγιεινής και Ασφάλειας των ΗΠΑ) έχει σε ισχύ σαν νομικό πρότυπο το PEL (Επιτρεπόμενο 'Οριο 'Εκθεσης), για την κατά μέσο όρο έκθεση σε χρονικό διάστημα 8 ωρών, που ειναι σήμερα για το μονοξείδιο του άνθρακα 50 ppm (55 mg/m3). Στη χώρα μας ισχύει επίσης η αντίστοιχη προς το PEL, οριακή τιμή έκθεσης, που ειναι όπως αναφέρεται στο Π.Δ 307/86, 50 ppm.

Η ACGIH (Η Επαγγελματική Οργάνωση των Βιομηχανικών Υγειονολόγων των ΗΠΑ) έχει υιοθετήσει το ακόμη μικρότερο όριο των 25 ppm (29 mg/m3) για 8ωρη έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα.

Στο ανοιχτό περιβάλλον των πόλεων οι συγκεντρώσεις του CO κυμαίνονται πάρα πολύ από σημείο σε σημείο και από ώρα σε ώρα. Μετρήσεις έδειξαν ότι συγκεντρώσεις CO 100 ppm στις οδικές σήραγγες, στους σταθμούς αυτοκινήτων και στους δρόμους των μεγάλων πόλεων ειναι συχνές. Η οδική συμφόρηση μπορεί να προκαλέσει συγκεντρώσεις CO 400 ppm. Αυτού του είδους οι ελαφρές δηλητηριάσεις από CO ειναι τα αίτια πολλών αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων, για τα οποία επιφανειακά φαίνεται σαν υπεύθυνη η κόπωση του οδηγού. Η έκθεση σε CO συγκέντρωσης 120 ppm επί 1 ώρα μπορεί να επιδράσει σημαντικά στην ικανότητα οδήγησης.
Τα ελαττωματικά συστήματα εξάτμισης των αυτοκινητων ειναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, γιατί το CO εισχωρεί απ το κάτω μέρος του αυτοκινητου στο εσωτερικό του οχήματος και δηλητηριάζει τους επιβάτες.

Η λύση των καταλυτών που υπό συνθήκες άριστης λειτουργίας μειώνουν μέχρι και κατά 90-95% τις εκπομπές CΟ, μετατρέποντάς το σε CO2, δεν ειναι μόνιμη, διότι η σωστή λειτουργία τους απαιτεί θερμοκρασία περίπου 250οC, την οποία αποκτά ο κινητήρας αφού έχει διανύσει 1-2 χλμ περίπου. Δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μετακινήσεων στην πόλη ειναι μικρότερης διαδρομής, οι καταλύτες ειναι αναποτελεσματικοί σ αυτές τις περιπτώσεις.

'Οταν ο καταλύτης ειναι κρύος, οι συγκεντρώσεις CO στην εξάτμιση μπορεί να ξεπεράσουν τα 80.000 ppm. Συγκεντρώσεις τέτοιου μεγέθους μπορούν να δημιουργήσουν θανάσιμες καταστάσεις στο γκαράζ του αυτοκινητου σε διάστημα 1-2 λεπτών, ακόμη και με ανοιχτή την πόρτα ή να διαρρεύσουν και να διαχυθούν στο σπίτι, εάν επικοινωνεί με το γκαράζ και να παραμείνουν εκεί για ώρες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα, επιδεινώνουν δραματικά το πρόβλημα εκπομπών CO απ τα αυτοκινητα.

Η ΕΡΑ (Επιτροπή Περιβαλλοντικής Προστασίας) των ΗΠΑ έχει ορίσει σαν όριο ασφάλειας για την περιεκτικότητα του αέρα σε CO στο εξωτερικό περιβάλλον τα 9 ppm κατά μέσο όρο για 8 ώρες.

Μέτρα προφύλαξης από δηλητηρίαση από CO

Χρήση των ψησταριών με κάρβουνα μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Ποτέ μη τις χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε κάρβουνα (ακόμη και αν φαίνονται σβησμένα) μέσα στο σπίτι ή σε γκαράζ ή σε κλειστό χώρο. Τα κάρβουνα παράγουν πολύ υψηλά επίπεδα CO και μπορούν να ξανανάψουν αρκετές ώρες αφού σβηστούν, παρά την εμφάνισή τους σαν σβησμένα.
Ο κίνδυνος παραμονεύει και τους θερινούς μήνες από την χρήση φορητών συσκευών όπως ψησταριές, φωτιστικά κα σε σκηνές κάμπιγκ, κατασκηνώσεων, τροχόσπιτα, κλειστές καρότσες οχημάτων κλπ.

Τα μικρά βιομηχανικά ανυψωτικά μηχανήματα που λειτουργούν σε κλειστούς χώρους αντιπροσωπεύουν έναν σημαντικό κίνδυνο δηλητηρίασης από CO. Η προληπτική-περιοδική συντήρηση και ρύθμιση της μηχανής ειναι ουσιαστική για την μείωση της παραγωγής CO κατά την διάρκεια λειτουργίας αυτών των μηχανημάτων.
Οι εργαζομενοι πρέπει να ειναι εκπαιδευμένοι ν αναγνωρίζουν τα συμπτώματα δηλητηρίασης από CO, καθώς και οποιεσδήποτε συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε σχηματισμό ή συσσώρευση μονοξειδίου του άνθρακα.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μικρές βενζινοκίνητες μηχανές και εργαλεία σε κλειστούς χώρους, εκτός αν η κινητήρια μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο και μακρυά από εισόδους εξαερισμού. Χρήση ή δυνατόν άλλων εναλλακτικών λύσεων, όπως συσκευών που λειτουργούν με ηλεκτρισμό ή πεπιεσμένο αέρα.

Μερικά επαγγέλματα παρουσιάζουν έναν ιδιαίτερο κίνδυνο αυξημένων επιπέδων συγκέντρωσης CO όπως: εργαζομενοι με ασετυλίνη, με χάλυβα, με οργανικές χημικές ουσίες, με αιθάλη, εργαζομενοι διυλιστηρίων πετρελαίου, βιομηχανίας πολτού και χάρτου, σε ζυθοποιεία, σε χώρους κλιβάνων και λεβητών, οι φύλακες διοδίων και σηράγγων, οι τεχνικοί συνεργείων αυτοκινητων, οι χειριστές μηχανών ντίζελ, οι εργαζομενοι σε δεξαμενές, εργάτες ορυχείων κλπ.

Περιοδικές ιατρικές εξετάσεις των εργαζομενων που μπορεί να έχουν εκτεθεί σε CO. Διεξαγωγή επιθεώρησης των χώρων εργασίας και εντόπισης πιθανών συσκευών ή καταστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλές συγκεντρώσεις CO. Εγκατάσταση ανιχνευτών CO στο σπίτι και σε χώρους επικίνδυνους. Πολλοί θάνατοι από δηλητηρίαση CO συμβαίνουν τις ώρες που τα θύματα κοιμούνται.
"ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CO"

Σάββατο 22 Αυγούστου 2009

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ

Λέγοντας αντιστάθμιση στην θέρμανση, εννοούμε την ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού προσαγωγής προς τα θερμαντικά σώματα, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία χώρου. Ρυθμίζουμε δηλαδή αυτόματα, την λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Στις περισσότερες πολυκατοικίες δεν υπάρχει αυτονομία θέρμανσης. Έτσι λοιπόν, σχεδόν κανένας δεν είναι ικανοποιημένος από την θέρμανση του διαμερίσματος του και αυτό γιατί:

1. Δεν συμφωνούν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων μεταξύ τους, για το πόσες και ποιες ώρες θα λειτουργεί η θέρμανση.

2. Δεν συμφωνούν στην θερμοκρασία προσαγωγής του νερού προς τα θερμαντικά σώματα και επομένως στην επιλογή της θερμοκρασίας του χώρου. Φυσικά δεν φταίει κανένας γιατί ο διαχειριστής συνήθως της πολυκατοικίας, δεν είναι δυνατόν να μειώνει την θερμοκρασία του νερού όταν έξω έχει ζέστη, ούτε βέβαια να την αυξάνει όταν έχει κρύο.

3. Πληρώνουν πολλά κοινόχρηστα για καύσιμα γιατί πολλές φορές, ανοίγουν τα παράθυρα γιατί έχει πολλή ζέστη μέσα στα διαμέρισμα τους.(σπατάλη ενέργειας).

4. Ο παράγων <<ανθρώπινο λάθος>> ακούγεται πολλές φορές. Έτσι και στην θέρμανση είτε από λάθος είτε από έλλειψη χρόνου του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης, έχουμε πολλές φορές θέρμανση όταν δεν την χρειαζόμαστε και άλλες ακόμη περισσότερες φορές, δεν έχουμε θέρμανση όταν απαιτείται.

Όλα αυτά οδηγούν σε διαμάχες μεταξύ των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας αλλά σίγουρα οδηγούν στην σπατάλη χρημάτων και στην στέρηση σωστής θέρμανσης των χώρων.

Στις πολυκατοικίες όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί η αυτονομία στην θέρμανση τότε η μόνη σχεδόν λύση στα παραπάνω προβλήματα είναι η εφαρμογή συστημάτων αντιστάθμισης.

Βέβαια υπάρχει η ανάγκη εφαρμογής αντιστάθμισης και για άλλους λόγους τους οποίους θα δούμε παρακάτω.

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

Για να ρυθμίσουμε την θερμοκρασία νερού προσαγωγής προς τα θερμαντικά σώματα σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία απαιτούνται τα παρακάτω:

1.Τρίοδος ή τετράοδος περιστροφική βάνα

2. Σερβοκινητήρας βάνας

3. Κεντρική ηλεκτρονική συσκευή

4. Αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας

5. Αισθητήριο νερού προσαγωγής

6. Επιλογέας θερμοκρασίας

Προαιρετικά α)θερμοστατικοί διακόπτες και β) βάνες αυτονομίας.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Όλα τα παραπάνω όργανα και εξαρτήματα, προσαρμοσμένα πάνω σε μια εγκατάσταση θέρμανσης μέσα στο λεβητοστάσιο, λειτουργούν ως εξής:

Το αισθητήριο της εξωτερικής θερμοκρασίας, μεταδίδει στην κεντρική ηλεκτρονική συσκευή τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας. Η ηλεκτρονική συσκευή με την σειρά της και ανάλογα με τις εντολές που δέχεται από το αισθητήριο της εξωτερικής θερμοκρασίας, ρυθμίζει μέσω του σερβοκινητήρα την περιστροφική τρίοδο ή τετράοδο βάνα. Η βάνα ρυθμίζει, την θερμοκρασία προσαγωγής του νερού προς τα θερμαντικά σώματα, από 30 μέχρι 90 βαθμούς Κελσίου.

Δηλαδή, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία, η βάνα<<ανοίγει>> ή <<κλείνει>>. Το αισθητήριο νερού προσαγωγής, φροντίζει να διατηρεί την αναγκαία θερμοκρασία νερού προσαγωγής προς τα θερμαντικά σώματα δίνοντας εντολές προς τον κινητήρα της βάνας μέσω της ηλεκτρονικής συσκευής.

Επιπρόσθετη ρύθμιση θερμοκρασίας απομονωμένων χώρων πετυχαίνουμε με την χρήση θερμοστατικών διακοπτών και συνδυάζοντας το όλο σύστημα με βάνες αυτονομίας πετυχαίνουμε τον τέλειο αυτοματισμό.

Κυκλοφορούν επίσης λέβητες, με ενσωματωμένους πίνακες και αισθητήρια θερμοκρασίας, που μπορούν να πετύχουν αντιστάθμιση, χωρίς τρίοδο ή τετράοδο βάνα. Η λειτουργία τους βασίζεται στην λειτουργία του καυστήρα. Έτσι ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, ο καυστήρας λειτουργεί τόσο ώστε το νερό του λέβητα, να είναι θερμοκρασίας 40 μέχρι 90 βαθμών Κελσίου. Βέβαια με το σύστημα αυτό α)απαιτούνται λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών , β)πολύ καλά μονωμένες καπνοδόχοι και γ) δεν υπάρχει δυνατότητα απόλυτης ρύθμισης θερμοκρασίας νερού χρήσης.

Επίσης κυκλοφορούν λέβητες, που μπορούν και κάνουν αντιστάθμιση, έχοντας όλα τα όργανα που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό ενσωματωμένα και τοποθετημένα έτοιμα προς χρήση.
"ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ"

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2009

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ & ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ

Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν εύκολο ορισμό για να καθορίσουμε την ειδικότητα του υδραυλικού, ώστε να τη διαχωρίσουμε από εκείνη του συντηρητή καυστήρων. Ο υδραυλικός περιορίζεται σε εκείνο το κομμάτι της κεντρικής θέρμανσης οπού κυκλοφορεί το νερό, όπως π.χ. σωλήνες, βάνες, κ.λ.π. και όχι στον καυστήρα.

Ο καυστήρας δεν είναι μια απλή ηλεκτρική συσκευή.

Όπως το ψυγείο η κουζίνα που τα συνδέουμε με το ρεύμα και είναι έτοιμα να λειτουργήσουν. Στον καυστήρα υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις συντήρησης και ρύθμισης. Για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των καυστήρων υγρών και αεριών καυσίμων, ο εγκαταστάτης συντηρητής καυστήρων έχει ικανότητες και γνώσεις του οποίου έχουν πιστοποιηθεί από κρατικό φορέα και την επαγγελματική άδεια για να ασχολειται με τη φωτιά. Η φωτιά και το κύκλωμα της καθώς και τα όργανα ελέγχου και ρύθμισης της λειτουργίας του καυστήρα, των αυτοματισμών, των συστημάτων ασφαλείας και οι ηλεκτρικές συνδέσεις του λεβητοστασίου βρίσκονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του συντηρητή καυστήρων και υπεύθυνο του λεβητοστασίου.

Ο καυστήρας είναι μια σύνθετη βιομηχανική μηχανή και αποτελεί το σημαντικότερο και πολυπλοκoτερο μέρος της κεντρικής θέρμανσης . έχει όλα τα συστήματα ρύθμισης της φωτιάς για την ιδανικότερη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης. Σε πολλές οικοδομές της Θεσσαλονίκης η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνάει τα 100 λίτρα πετρελαίου την ώρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε αυτήν την κατανάλωση για να καταλάβουμε το μέγεθος της φωτιάς, η οποία πρέπει να καίει κάτω από πλήρη έλεγχο σε απολύτως ελεγχόμενες συνθήκες, καθώς και το παραμικρό σφάλμα στις ρυθμίσεις της μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες.

Τη δαπάνη για τη φθορά και αντικατάσταση των μηχανημάτων, δεν θα την αποφύγετε, εάν δεν αναθέσετε την συντήρηση του συστήματος θέρμανσης σας σε αναγνωρισμένο και υπεύθυνο τεχνικό γραφείο εγκαταστάσεων και συντηρήσεων καυστήρων. Η καλή λειτουργία των μηχανημάτων και η μείωση του κινδύνου της πρόωρης Φθοράς τους αφορά άμεσα τα οικονομικά σας συμφέροντα. Με μια ρύθμιση ακριβείας με ειδικούς ηλεκτρονικούς αναλυτές καυσαερίων για την καλή λειτουργία του καυστήρα σας κερδίζετε μέχρι και 30%.

Επομένως για την ασφάλεια και τη σιγουριά σας οποίο καύσιμο και εάν χρησιμοποιείτε, υγρό η αέριο, μαζουτ, πετρέλαιο, υγραέριο η φυσικό αέριο, επιλέξτε πιστοποιημένο αδειούχο εγκαταστάτη συντηρητή καυστήρων. Είναι οι μονοί υπεύθυνοι.Ο πλέον κατάλληλος χρόνος για την ετήσια γενική συντήρηση των μηχανημάτων του καλοριφέρ είναι αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου λειτουργίας τους.

Οι παγωνιές του χειμώνα έρχονται απροειδοποίητα. Τα τμήματα της εγκατάστασης που είναι εκτεθειμένα προκαλούν άσκοπες απώλειες και συνεπώς μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου γι’αυτό το λόγω επιβάλετε η μόνωση των τμημάτων αυτών.

Τα σώματα του καλοριφέρ πρέπει να είναι ελευθέρα απ’ολες τις πλευρές για την πλήρη απόδοση τους.

Φροντίστε ο καθημερινός αερισμός των δωματίων να γίνεται τις ώρες που δεν λειτουργούν τα καλοριφέρ, διότι δημιουργούνται μεγάλες απώλειες θέρμανσης

Τα κλειδιά του λεβητοστασίου να υπάρχουν πάντα σε ένα συγκεκριμένο μέρος και όχι στην τσέπη του εκάστοτε διαχειριστή, διότι σε περίπτωση ανάγκης και εφόσον αυτός λείπει δημιουργούνται προβλήματα με δυσάρεστες συνέπειες.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείχνετε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καλοριφέρ στην καμινάδα, σε περίπτωση που βγάζει μαύρο καπνό σταματήστε τη λειτουργία του καυστήρα και ειδοποιήστε αμέσως τον συντηρητή σας

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό η πολλά καυσαέρια στο χώρο του λεβητοστασίου, τότε σταματήστε αμέσως τη λειτουργία του καυστήρα.

Πρέπει να υπάρχει ηλεκτρικός διακόπτης ασφαλείας και να βρίσκεται σε εμφανές σημείο εκτός λεβητοστασίου. Αυτό μας βοηθαει στην γρήγορη και εύκολη διακοπή της λειτουργίας του καλοριφέρ σε περίπτωση που αντιληφθούμε καπνούς και μυρωδιές.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση στο λεβητοστάσιο θα πρέπει να είναι σε αρίστη κατάσταση, οι διακόπτες σε εμφανή σημεία και οι καλωδιώσεις χωρίς φθορές και γυμνά μέρη. Απαραίτητη η πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

Επιβάλετε να υπάρχει όχι μόνο σωστός φωτισμός αλλά και κατάλληλος αερισμός στο χώρο του λεβητοστασίου σας

Φροντίστε να υπάρχει μέσα στο λεβητοστάσιο σύστημα πυρόσβεσης , κατά προτίμηση αυτόματο (οροφής ),καθώς και πυροσβεστήρας χειρός.

Απομακρύνεται από το λεβητοστάσιο τυχόν εύφλεκτα υλικά και αλλά άχρηστα αντικείμενα.(κίνδυνος πυρκαγιάς)

Φροντίστε να υπάρχει αποχέτευση στο χώρο του λεβητοστασίου η φρεάτιο με αυτόματη αντλία ώστε σε περίπτωση διαρροής να βρίσκουν διέξοδο και να απομακρύνονται τα νερά.

Μην πατάτε το κουμπί μπλόκο του καυστήρα περισσότερο από 2 φορές. Είναι επικυνδινο.

Αποφύγετε τους «ειδικούς» που υποδεικνύουν λύσεις που μονό αυτοί γνωρίζουν. Δεχθείτε υποδείξεις και λύσεις στο πρόβλημα σας μόνον από τον αδειούχο εγκαταστάτη συντηρητή που έχει και την γνώση και την ευθύνη.

Προσέχετε πάντα τις παρατηρήσεις του φύλλου ελέγχου που σας δίνει κάθε φορά ο συντηρητής σας.

Κάθε ένοικος μιας πολυκατοικίας έχει την ίδια ευθύνη με τον διαχειριστή. Για οτιδήποτε εντοπίσει πρέπει έγκαιρα να τον ενημερώσει.

Ο μοναδικός υπεύθυνος για τη λειτουργία του λεβητοστασίου είναι ο αδειούχος εγκαταστάτης συντηρητής .ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η θέρμανση είναι η μεγαλύτερη δαπάνη του οικιακού προϋπολογισμού. Με την καλή μόνωση έχουμε σημαντική οικονομία ενέργειας και χρήματος. Ακολουθώντας τα κάτωθι έχουμε σημαντική οικονομία σε καύσιμα και καθαρότερο περιβάλλον:

Δεν καλύπτουμε τα θερμαντικά σώματα με κουρτίνες, καλλυματα, έπιπλα, γιατί μειώνουμε σημαντικά την απόδοση και έχουμε περισσότερη κατανάλωση πετρελαίου για την θέρμανση.

Τοποθετήστε θερμοστατικές βαλβίδες στα σώματα για να ρυθμίζετε την θερμοκρασία κάθε δωματίου ανάλογα με τις ανάγκες του.

Ρυθμίστε τον θερμοστάτη σε μια σταθερή θερμοκρασία, διότι για κάθε επιπλέον βαθμό πληρώνουμε 10% περισσότερα χρήματα.

Συντηρήστε τον καυστήρα τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, το κέρδος σε καύσιμα είναι μεγάλο.

Η συντήρηση του συστήματος καλοριφέρ πρέπει να γίνετε αποκλειστικά από ειδικευμένους τεχνικούς με άδεια εγκαταστάτη συντηρητή υγρών καυσίμων.

Πάντα να ζητάτε από τον συντηρητή την συμπλήρωση του ειδικού φύλλου ελέγχου συντήρησης ώστε σε περίπτωση ατυχήματος η ρύπανσης την ευθύνη να την αναλαμβάνει ο συγκεκριμένος τεχνικός."ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ & ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ"

ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

Μέτρα που λαμβάνονται όταν υπάρχει οσμή αερίου

Όταν γίνεται αντιληπτή οσμή αερίου, πρέπει να ληφθούν αμέσως μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων, και να μην προκληθεί έκρηξη. Οι συντονισμένες ενέργειες ασφαλείας είναι οι εξής.

Κλείστε αμέσως το γενικό διακόπτη του φυσικού αερίου( κίτρινη βανα).
Ανοίξτε αμέσως όλες τις πόρτες και τα παράθυρα (εάν η συσκευή βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο)

Ειδοποιείστε αμέσως το συνεργείο άμεσης επέμβασης της Εταιρείας Παροχής Αεριού Ε.Π.Α. ( 800 11 87 87 8 ).Σβήστε αμέσως όλες τις φλόγες, σβήστε αναμμένα τσιγάρα.

Μη χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικά κουδούνια, διακόπτες κτλ.

Αφού κλείσετε το γενικό διακόπτη αερίου ελέγξετε εάν είναι κλειστοί οι διακόπτες των συσκευών.

Μπορείτε να ανάψετε το φως μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι δεν μυρίζει πια αέριο. Προσοχή!! Ο άνθρωπος εθίζεται στη μυρωδιά του αεριού. Η διαπίστωση πρέπει να γίνει από άτομα, που δεν ήταν στο χώρο.

Σε περίπτωση, που η οσμή προέρχεται από χώρους κλειστούς η γενικότερα μη προσβασιμους, ειδοποιείστε επιπλέον το πλησιέστερα αστυνομικό τμήμα και την πυροσβεστική υπηρεσία.

Εάν η οσμή του αερίου προέρχεται από το υπόγειο, αερίστε το χωρίς να μπείτε μέσα ειδοποιείστε όλους τους ενοίκους και το τμήμα βλαβών της Εταιρείας Παροχής Αερίου.

Μην προσπαθήσετε οι ίδιοι να επισκευάσετε τη βλάβη σε εγκαταστάσεις αερίου. Μόνο αδειούχοι τεχνικοί είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν την επισκευή-συντήρηση

Διατηρείστε τον χώρο της βλάβης προσπελάσιμο, στο συνεργείο βλαβών της Ε.Π.Α


"ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ"

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Γενική Περιγραφή
Κεντρική Θέρμανση ονομάζεται η παραγωγή θερμότητας για τη θέρμανση χώρων
ή/και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από ένα κεντρικό σύστημα εγκατεστημένο
σε ένα κτίριο (ή σύνολο κτιρίων) για το σκοπό αυτό.
Το κεντρικό αυτό σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο αλληλοσυνδεδεμένων
συσκευών και οργάνων, και συγκεκριμένα από το λέβητα, τον καυστήρα, τον
κυκλοφορητή, τη δεξαμενή καυσίμων, τις διατάξεις ασφαλείας, τις σωληνώσεις, την
καπνοδόχο και τα θερμαντικά σώματα.
Η ενέργεια που παράγεται μεταφέρεται στους διάφορους χώρους μέσω ενός
θερμαντικού μέσου (νερό, ατμός, αέρας) ενώ η διανομή επιτυγχάνεται μέσω ενός
δικτύου σωληνώσεων ή αεραγωγών, ή ακόμη και με συνδιασμό και των δύο.

Τα μέρη ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης
Ο Λέβητας
Ο λέβητας είναι ουσιαστικά μια ‘πιεστική’ δεξαμενή η οποία μεταβιβάζει θερμότητα στο
θερμαντικό μέσο. Είναι ο χώρος όπου γίνεται η απαραίτητη καύση προκειμένου να
θερμανθεί το μέσο αυτό (στη Ελλάδα είναι ως επί το πλείστον ζεστό νερό χαμηλών
θερμοκρασιών).
Ο τύπος του λέβητα που χρησιμοποιείται καθορίζεται κυρίως από την απαιτούμενη
θερμοκρασία και πίεση του παραγόμενου ατμού ή νερού.
Η πιο διαδεδομένη σχεδίαση είναι ο λέβητας φλογοσωλήνων (ή κυψελωτός), όπου
τα καυσαέρια διέρχονται μέσω συστοιχίας σωλήνων προσαρμοσμένων στο κύριο
σώμα του λέβητα. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται πτερυγιοφόροι σωλήνες για
την αύξηση της επιφάνειας θερμικής συναλλαγής, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση
και ελαχιστοποιώντας το μέγεθος των μονάδων. Αυτός ο τύπος λέβητα γενικά
περιορίζεται μέχρι μια μέγιστη πίεση 25 bar και μέγιστη θερμοκρασία 300°C.
Πέρα από τα όρια αυτά συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται μονάδες υδροσωλήνων.
Σε αυτόν τον τύπο λέβητα, οι σωλήνες περιέχουν το νερό και τα καυσαέρια
διέρχονται γύρω από τους σωλήνες και μεταφέρουν τη θερμότητα από την
εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων προς το εσωτερικό.
Οι λέβητες διακρίνονται σύμφωνα με το υλικό κατασκευής τους σε χυτοσιδηρούς και
χαλύβδινους. Οι χυτοσιδηροί αντέχουν καλύτερα στη διάβρωση, μπορούν να
επιδεχθούν προσθήκες στοιχείων και χρειάζονται μικρότερες ποσότητες νερού κατά τη
λειτουργία τους. Οι χαλύβδινοι έχουν μικρό βάρος και αντέχουν καλύτερα στις πιέσεις
και στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Οι διαστάσεις τους προσαρμόζονται
καλύτερα στις διάφορες απαιτήσεις και έχουν χαμηλό κόστος.
Ο Καυστήρας
Ο καυστήρας είναι μια συσκευή προσαρμοσμένη πάνω στο λέβητα μέσα στην οποία
επιτυγχάνεται η ανάμειξη του καύσιμου υλικού (π.χ. πετρέλαιο) με τον αέρα έτσι ώστε
να προκαλείται και να συντηρείται η καύση.
Οι καυστήρες διακρίνονται σε τρείς τύπους ανάλογα με το καύσιμο (υγρό ή αέριο)
που χρησιμοποιούν ή/και τον τρόπο διασκορπισμού του καυσίμου και την ανάμειξή
του με τον αέρα καύσης:
􀂃 Καυστήρες εξάτμισης
􀂃 Καυστήρες διασκορπισμού
􀂃 Καυστήρες περιστροφής
Οι Κυκλοφορητές και η Δεξαμενή Καυσίμων
Σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, οι κυκλοφορητές μεταφέρουν το νερό από
τον λέβητα στα θερμαντικά σώματα και αντιστρόφως. Ο κυκλοφορητής είναι αντλία
φυγοκεντρικού τύπου και κινείται με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος. Συνήθως
τοποθετούνται μέσα στο λεβητοστάσιο και κοντά στον λέβητα.
Η δεξαμενή καυσίμων αποτελεί άλλο ένα σημαντικό στοιχείο μιας εγκατάστασης
κεντρικής θέρμανσης καθώς εκεί αποθηκεύεται το πετρέλαιο. Μια δεξαμενή καυσίμων
μπορεί να είναι είτε μεταλλική είτε πλαστική.
Οι Διατάξεις Ασφαλείας
Οι διατάξεις ασφαλείας εξασφαλίζουν τη λειτουργία μιας εγκατάστασης κεντρικής
θέρμανσης και αποτελούνται από το κλειστό δοχείο διαστολής, τον αυτόματο
πληρώσεως, τη βαλβίδα ασφαλείας και τη βαλβίδα ανοδικής προστασίας. Μέσω
αυτών εξασφαλίζεται η σταθερή πίεση του νερού μέσα στην εγκατάσταση θέρμανσης
και η προστασία από ηλεκτρόλυση.
Οι Σωληνώσεις
Η μεταφορά του νερού από το λέβητα στα θερμαντικά σώματα και η επιστροφή του
πίσω στο λέβητα επιτυγχάνεται μέσω του δικτύου σωληνώσεων. Για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιούνται τρία είδη σωλήνων: Χαλκοσωλήνες, χαλυβδοσωλήνες και πλαστικοί
σωλήνες. Οι χαλκοσωλήνες είναι οι πιο διαδεδομένοι σήμερα, οι πλαστικοί
χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο, ενώ οι χαλυβδοσωλήνες έχουν
εγκαταλειφθεί.
Τα Θερμαντικά Σώματα
Τα θερμαντικά σώματα αποτελούν τις τελικές συσκευές ενός συστήματος
εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης μέσω των οποίων η θερμότητα που μεταφέρει το
θερμαντικό ρευστό μεταδίδεται στους εσωτερικούς χώρους. Τα σώματα είναι συνήθως
κασκευασμένα από χάλυβα ή αλουμίνιο. Τα χυτοσίδηρα σώματα έχουν εγκαταληφθεί
σήμερα καθώς είναι πιό βαριά, και ενώ διατηρούν τη θερμοκρασία τους για πολλή
ώρα αργούν να ζεσταθούν.
Τα θερμαντικά σώματα διαθέτουν ειδικούς διακόπτες που επιτρέπουν την απομόνωσή
τους προκειμένου να μην ξοδεύεται ενέργεια άσκοπα σε χώρους που δεν κατοικούνται.
Διαθέτουν επίσης βαλβίδες εξαερισμού για την εξαέρωσή τους σε περιπτώσεις που
συσσωρεύεται αέρας μη επιτρέποντας την ομαλή κυκλοφορία του νερού στο
εσωτερικό τους.
Η κατάσταση των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης στην Ελλάδα σήμερα και
συνήθη προβλήματα
Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας υπάρχουν
σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας. Ενώ τυπικά φαίνεται οτι ένας μεγάλος
αριθμός λεβήτων περνά από συντήρηση από εγκεκριμένους τεχνίτες, παρ’ όλα αυτά ο
έλεγχος είναι ανεπαρκής και συνήθως ανακριβής και υποτυπώδης. Αυτό έχει
διαπιστωθεί καθώς λέβητες που ελέγχθησαν, μετά από κατάλληλη μελέτη
ξαναρυθμίστηκαν και λειτούργησαν πολύ πιο αποτελεσματικά απ’ότι πριν.
Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης δεν υπάρχει
καμμία υποχρέωση για τους χρήστες να τοποθετήσουν μετρητές θερμικής ενέργειας.
Γίνεται λοιπόν κατανάλωση δίχως μέτρηση ενέργειας (σε αντίθεση με την ηλεκτρική
ενέργεια) και το αποτέλεσμα είναι σπατάλη και αλόγιστη χρήση.
Εξετάζοντας το όλο θέμα που ανακύπτει από ευρύτερη σκοπιά μπορεί κανείς να δει την
έκταση του προβλήματος σε εθνικό επίπεδο, καθώς πάνω από το 35% της συνολικής
ενέργειας που καταναλώνεται ετησίως στην Ελλάδα είναι στα κτίρια, και πάνω από το
50% αυτής οφείλεται στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Με δεδομένο το γεγονός
ότι η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού κάνει χρήση κεντρικής θέρμανσης, τα
περιθώρια εξοικονόμησης είναι μεγάλα.
Καθώς όμως το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων χρησιμοποιεί ενιαία συστήματα και
όχι αυτόνομα, δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα
αυτόνομης θερμικής διαχείρισης ανάλογα με τις ανάγκες καθενός νοικοκυριού, με
αποτέλεσμα την προαναφερθείσα κατασπάληση ενέργειας, ακόμα και όταν η
θέρμανση σε έναν μη-κατοικίσιμο χώρο δεν είναι απαραίτητη.
Επίσης, οι λέβητες σε κεντρικά συστήματα θέρμανσης λειτουργούν με χρονοδιακόπτες
και όχι με βάση τη θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων με αποτέλεσμα προκειμένου
να θερμανθούν περισσότερο «δύσκολοι» και κρύοι χώροι να υπερθερμαίνονται
αναγκαστικά και αυτοί που δεν έχουν τόσο μεγάλες ανάγκες.
Εξοικονόμηση Ενέργειας σε συστήματα Κεντρικής Θέρμανσης
Μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης θεωρείται επιτυχημένη όταν θερμαίνει σωστά
και όσο πρέπει, καθώς επίσης εφόσον λειτουργεί οικονομικά και με ασφάλεια.
Προκειμένου να επιτευχθούν αυτά απαιτείται σωστή μελέτη που να περιλαμβάνει: τα
τεχνικά χαρακτηριστικά και μεγέθη του εξοπλισμού, ακριβή υπολογισμό των θερμικών
απαιτήσεων, καλό σχεδιασμό των δικτύων διανομής, σωστή διάταξη του εξοπλισμού
του συστήματος, καθώς και τη λειτουργική σύνδεση και ρύθμιση των διαφόρων
στοιχείων. Η επιλογή ισχύος του λέβητα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και στηρίζεται
στον υπολογισμό των βασικών κλιματικών και γεωγραφικών παραμέτρων, και των
θερμικών απωλειών του κτιρίου. Με λίγα λόγια όλα, όσα θα έπρεπε να γίνονται και
σπάνια τηρούνται με αποτέλεσμα πολλές ελλατωματικές και προβληματικές
εγκαταστάσεις.
Ο σωστός σχεδιασμός και η μελέτη πριν την εγκατάσταση ενός συστήματος κεντρικής
θέρμανσης εγγυάται μια επιτυχημένη εγκατάσταση. Ειδικά όσον αφορά νέες οικοδομές
η συνεργασία του υπεύθυνου της οικοδομής με τον επιβλέποντα μηχανικό και τον
εγκαταστάτη υδραυλικό βοηθά στη λύση πολλών προβλημάτων.
Μερικές βασικές παρεμβάσεις που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην
εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης είναι οι ακόλουθες:
􀂃 Ένα κεντρικό σύστημα πρέπει να διαστασιολογείται μετά από ειδική μελέτη από
μηχανολόγο μηχανικό και πάντα βάσει των θερμικών απωλειών του κτιρίου
προκειμένου να αποφευχθούν υπερδιαστασιολόγησεις και σπατάλη καυσίμων.
􀂃 Καλό είναι να αποφεύγονται οι μεγάλοι λέβητες που δεν λειτουργούν σε πλήρη ισχύ
και με χαμηλή απόδοση. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν η απαιτούμενη ισχύς ενός
λέβητα ξεπερνά τα 350 kW, οπότε ενδείκνυται η εγκατάσταση δύο και πλέον
λεβήτων.
􀂃 Συνήθως σε μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις και πάντοτε στις μεγάλες
προτιμούνται περισσότεροι του ενός λέβητες καθώς, παρέχεται έτσι η δυνατότητα
να λειτουργεί ένας μόνο λέβητας σε περιόδους που δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Η
εξοικονόμηση που προκύπτει αντισταθμίζει πολύ γρήγορα το αυξημένο κόστος
αγοράς περισσότερων λεβήτων και καυστήρων αντί ενός.
􀂃 Ένας λέβητας χωρίς μόνωση μπορεί να έχει απώλειες πάνω από 5% σε σχέση με
ένα μονωμένο λέβητα όπου οι απώλειες δεν ξεπερνούν το 1%.
􀂃 Μια μείωση της προκαθορισμένης θερμοκρασίας αναφοράς κατά ένα βαθμό
συμβάλει σε πάνω από 6% λιγότερα καύσιμα.
􀂃 Τυχόν χαραμάδες στο λέβητα επιτρέπουν την είσοδο κρύου αέρα στο εσωτερικό
του μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την απόδοσή του.
􀂃 Με δεδομένη την κλίμακα απόδοσης που δίνουν οι κατασκευαστές σε ένα λέβητα
(80%-110%) ένας λέβητας θεωρείται ικανοποιητικά αποδοτικός από 90% και πάνω.
Εδώ πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ότι μεγάλο ρόλο παίζει και ο «ετήσιος
βαθμός απόδοσης» μιας εγκατάστασης, ο οποίος εκφράζει την ενέργεια που
παράγει ένας λέβητας, μείον τις απώλειες των καυσαερίων που προκύπτουν, τις
απώλειες διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης και τις θερμικές απώλειες του
λέβητα.
􀂃 Όσον αφορά τους καυστήρες, κυκλοφορούν σήμερα καυστήρες προηγμένης
τεχνολογίας στούς οποίους μπορούν να γίνουν οι σωστές και απαραίτητες
ρυθμίσεις για τέλεια καύση.
􀂃 Υπάρχουν καυστήρες με αυτόματο ‘τάμπερ’ αέρα που υποβοηθούν κατ’αυτόν τον
τρόπο την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς εμποδίζουν την είσοδο κρύου αέρα
όταν ο καυστήρας είναι ανενεργός.
􀂃 Οι σωληνώσεις που περνούν μέσα από μη θερμαινόμενους χώρους θα πρέπει να
μονώνονται επιμελώς. Επίσης θα πρέπει να επιλέγονται σωληνώσεις με τις
σωστές/κατάλληλες διαμέτρους σε σχέση με τα διάφορα τμήματα ενός δικτύου
κεντρικής θέρμανσης.
􀂃 Προτείνεται η χρήση θερμοστάτη στα θερμαντικά σώματα καθώς έτσι μόνο
επιτυγχάνεται η απαραίτητη και επιθυμητή θερμοκρασία σε έναν χώρο. Καλό είναι,
όταν ένα σώμα βρίσκεται τοποθετημένο δίπλα σε εξωτερικό τοίχο να τοποθετείται
μονωτικό υλικό μεταξύ των δύο και επίσης να μην τοποθετούνται καλύμματα στα
σώματα, όπως συνηθίζεται.
􀂃 Για να αποφευχθεί κατασπατάληση ενέργειας όταν θερμαίνονται χώροι δίχως αυτό
να είναι αναγκαίο υπάρχουν τρόποι ώστε ο λέβητας να ρυθμίζεται με ειδικά
συστήματα και ανάλογα να ανταποκρίνεται στην εξωτερική θερμοκρασία
(αντιστάθμιση). Τα συστήματα ρύθμισης διατηρούν την εσωτερική θερμοκρασία
σταθερή ανεξάρτητα απο τις εξωτερικές μεταβολές, συνεισφέροντας έτσι στην
αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών χώρων. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν
να εφαρμοστούν ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης και ο βαθμός ακριβείας
τους εξαρτάται από τον αυτοματισμό που επιλέγεται. Τα πιο εξελιγμένα συστήματα
ρύθμισης έχουν ένα αισθητήριο που μεταδίδει τις μεταβολές της εξωτερικής
θερμοκρασίας σε μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία προσαρμόζει τη θερμοκρασία
του νερού ανάλογα. Υπάρχουν ακόμη και οι θερμοστατικοί διακόπτες που
μπορούν να ρυθμίσουν επιτυχώς τη θερμοκρασία διαφορετικών και ξεχωριστών
χώρων, καθώς επίσης και να εξαλείψουν τυχόν λάθη και μειονεκτήματα που
προκύπτουν από λάθη στις μελέτες, αλλαγές στη χρήση των χώρων κλπ. Τέτοιοι
διακόπτες μπορούν να ρυθμίζουν αυτόματα την ποσότητα ζεστού νερού και τη
θερμοκρασία ενός χώρου. Το κόστος αγοράς τους είναι μικρό ενώ τα οφέλη στην
εξοικονόμηση που προκύπτουν απο τη χρήση τους μεγάλα.

"ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ"

Σάββατο 15 Αυγούστου 2009

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Φροντίστε για την ετήσια συντήρηση του λέβητα σας έγκαιρα. Η περίοδος συντήρησης του συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα εκκινεί με το τέλος της χειμερινής περιόδου (Απρίλιο-Μάιο). Με το τρόπο αυτό,αφενός προστατεύετε το λέβητα από διάβρωση αφού οι διαβρωτικές επικαθήσεις απομακρύνονται έγκαιρα. Επίσης,η ποιότητα της εργασίας είναι σίγουρα πολύ καλύτερη αφού ο εγκαταστάτης-συντηρητής τη περίοδο αυτή έχει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού του χρόνου εργασίας του.

Ζητάτε πάντα από τον εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων που θα σας επισκεφθεί να σας δείξει το έντυπο της αδείας του.
Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο αδειούχος εγκαταστάτης και συντηρητής καυστήρων είναι υποχρεωμένος μετά από κάθε συντήρηση να εκδίδει φύλλο ελέγχου καύσης και μετά από κάθε επίσκεψη να ενημερώνει το ημερολόγιο λεβητοστασίου για το είδος της παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε στην εγκατάσταση.
Στις καινούργιες δε εγκαταστάσεις πετρελαίου ή αερίου ο αδειούχος εγκαταστάτης και συντηρητής καυστήρων εκδίδει επίσης και πιστοποιητικό εγκατάστασης (διπλότυπο) το οποίο μάλιστα αποστέλεται στον αρμόδιο κρατικό φορέα και πιστοποιεί ότι στη συγκεκριμένη εγκατάσταση τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευής και ασφαλείας.
Σε περίπτωση που για τη συντήρηση του συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα συνεργάζεστε με κάποια εταιρεία κοινοχρήστων,ζητήστε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να σας στείλουν αδειούχο συντηρητή καυστήρων για τη συντήρηση της εγκατάστασης σας ό οποίος μάλιστα μετά το πέρας των εργασιών θα συμπληρώσει φύλλο ελέγχου με τον αριθμό αδείας του και τα ακριβή στοιχεία του.

Προσπαθήστε να είστε παρόν κατά τη παραλαβή νέας ποσότητας πετρελαίου. Μετράτε πάντα με βέργα άκαμπτη και με δικό σας μέτρο. Ενδέχετε ο πετρελαιάς να μετράει με μέτρο μοδελιστή (μέτρα που χρησιμοποιούνται στη παρασκευή μοδέλων για χύτευση και ενσωματώνουν την διαστολή λόγω θερμοκρασίας κλέβοντας έτσι κάποιους πόντους με το γάντι.
Επίσης ιδιαίτερη προσοχή χρειάζετε και στη περίπτωση ύπαρξης βαθμονομημένης στήλης πετρελαίου εξωτερικά της δεξαμενής. Ενδέχεται, με τη ρίψη υγρού ελαφρύτερου από το πετρέλαιο μέσα στη στήλη να σας φάνε τόσους πόντους όσους και το ύψος του υγρού μέσα στη στήλη.
Μην εκκινείτε το καυστήρα αμέσως μετά τη παραλαβή πετρελαίου και οπωσδήποτε μη τον αφήνετε σε λειτουργία κατα τη διάρκεια της πλήρωσης της δεξαμενής. Περιμένετε περί τη μία ώρα ώστε να καθιζάνουν τυχόν σωματίδια που αναδεύτηκαν με την είσοδο της νέας ποσότητας πετρελαίου μέσα στη δεξαμενή.
"ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ"

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2009

Επιδοτηση για αλλαγη καυστηρα

Επιδότηση έως και 50% της αντικατάστασης του καυστήρα πετρελαίου

Λιγότερη ρύπανση στο περιβάλλον αναμένεται να εξασφαλιστεί και με τη διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου στις περιοχές όπου περνά ή πρόκειται να περάσει το δίκτυό του. Το εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προβλέπει ότι θα είναι υποχρεωτικό να συνδεθούν όλα τα ακίνητα με το φυσικό αέριο μέσα σε μια τριετία από τη διέλευση του αγωγού, εφόσον αυτή η σύνδεση είναι τεχνικά δυνατή (που είναι στις περισσότερες περιπτώσεις).Το μέτρο θα ισχύσει από τη στιγμή που θα θεσμοθετηθεί.
Για την εφαρμογή του θα υπάρχουν, όπως και στην περίπτωση των Ι.Χ., κίνητρα και αντικίνητρα.
Κίνητρο θα είναι η επιδότηση έως και 50% της αντικατάστασης του καυστήρα πετρελαίου με αυτόν του φυσικού αερίου και κατά πάσα πιθανότητα η απαλλαγή από τα τέλη σύνδεσης ή η έκπτωση στο μισό.
Ως αντικίνητρα εξετάζονται τα αυξημένα δημοτικά τέλη, η διακοπή της ηλεκτροδότησης, η επιβολή ειδικού τέλους κ.ά.
Σήμερα, για να συνδεθεί μια πολυκατοικία με το φυσικό αέριο, χρειάζεται απόφαση της πλειοψηφίας (50% συν 1) των ιδιοκτητών.
Τα πλεονεκτήματα πάντως είναι πολλά. Το φυσικό αέριο είναι φθηνότερο κατά 20% από το πετρέλαιο, χρειάζεται λιγότερος χώρος στο λεβητοστάσιο και υπάρχει η δυνατότητα της χρήσης του για ζεστό νερό, για κλιματισμό και για μαγείρεμα, που στοιχίζει 60% φθηνότερα σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα.
Σε πολλές συνδέσεις πολυκατοικιών αντικαθίσταται μόνον ο καυστήρας και διατηρείται ο λέβητας. Ο μετρητής της παροχής φυσικού αερίου συνδέεται με τον καυστήρα με σωληνώσεις.
"Επιδοτηση για αλλαγη καυστηρα"