Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Η Σήμανση Του Λέβητα

Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ.
Οι λέβητες σύμφωνα με τον ΕΛ.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης), πρέπει να έχουν πινακίδα σε εμφανές σημείο, με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας.
2. Αριθμός κατασκευής του λέβητα, και ημερομηνία κατασκευής.
3. Τύπος του λέβητα.
4. Ισχύς του λέβητα.
5. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας.
6. Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας.
7. Αντίσταση καυσαερίων (αντίθλιψη).
8. Τον ονομαστικό βαθμό απόδοσης.
ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ CE
Oι λέβητες που εισάγονται ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν το σήμα ποιότητας CE που υποδηλώνει ότι ο κατασκευαστής συμμορφώνεται στο ελάχιστο των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Η Σήμανση Του Λέβητα"

Λέβητες - Όργανα Ελέγχου και Ασφαλείας

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι λέβητες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με όργανα ασφαλείας και ελέγχου. Συνήθως τα όργανα είναι τοποθετημένα σε ένα πίνακα που συνοδεύει το λέβητα και έχει τα παρακάτω όργανα ελέγχου και ρύθμισης προς εξασφάλιση ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας:
Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) καυστήρα
Ρυθμίζει τη θερμοκρασία νερού του λέβητα. Ελέγχει τον καυστήρα. Διακόπτει την λειτουργία του, όταν η θερμοκρασία του νερού φτάσει στο σημείο που έχει ρυθμιστεί και θέτει πάλι αυτόν σε λειτουργία, όταν η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από μια ορισμένη τιμή που συνήθως είναι 5-6 οC χαμηλότερη. Συνήθως ρυθμίζουμε το θερμοστάτη αυτό στους 75-80 οC .

Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) ασφαλείας.
Ο θερμοστάτης αυτός δεν έχει δυνατότητα ρύθμισης αλλά είναι προρυθμισμένος. Για τους κοινούς λέβητες νερού διακόπτει τη λειτουργία του καυστήρα στους 90-110 οC. Σε περίπτωση υπέρβασης της θερμοκρασίας αυτής δεν επαναφέρει αυτόματα σε λειτουργία τον καυστήρα.
Για να λειτουργήσει ξανά ο καυστήρας, θα πρέπει να πιεστεί το κουμπί του θερμοστάτη αυτού που βρίσκεται κάτω από ένα βιδωτό καπάκι προστασίας. Πριν το κάνουμε όμως, πρέπει να ελέγξουμε την βλάβη ή την αιτία που προκάλεσε την υπερθέρμανση του νερού του λέβητα. Μπορεί να έχουν χαλάσει οι υπόλοιποι θερμοστάτες του πίνακα του λέβητα, ή να μη υπάρχει νερό στην εγκατάσταση, η να μην λειτουργεί ο κυκλοφορητής κ.λ.π.
Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) κυκλοφορητή.
Ο θερμοστάτης αυτός κάνει ακριβών την αντίθετη εργασία από το θερμοστάτη του καυστήρα. Δηλαδή στέλνει ρεύμα όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει το όριο που εμείς έχομε θέσει. Και το ρεύμα το στέλνει στο κυκλοφορητή για να ξεκινήσει και να στείλει το νερό προς τα σώματα. Διακόπτει δε την λειτουργία του, όταν η θερμοκρασία του νερού της εγκατάστασης, πέσει κάτω από το όριο που έχει επιλεγεί. Το όριο αυτό είναι περίπου 40 – 50 οC . Αυτό σημαίνει ότι, ο κυκλοφορητής δεν λειτουργεί, αν η θερμοκρασία νερού είναι κάτω από 40 βαθμούς. Αν στην εγκατάσταση υπάρχει μπόϊλερ νερού χρήσης τότε ο θερμοστάτης ρυθμίζεται στους 50 – 55 οC, για να μη κρυώνει το νερό χρήσης από τη λειτουργία του κυκλοφορητή. Βέβαια το καλύτερο στη περίπτωση του μπόϊλερ είναι το νερό από το λέβητα πριν μπει στο μπόϊλερ να περνά από μια ηλεκτροβάνα η οποία ελεγχόμενη από δύο υδροστάτες να παραμένει κλειστή όταν το νερό χρήσης θα έχει θερμοκρασία πάνω από 60 οC, ή το νερό από το λέβητα θα έχει θερμοκρασία κάτω από 50 οC. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται και η υπερθέρμανση του μπόϊλερ που ευνοεί τις ηλεκτροδιάβρωση, και το νερό δεν κρυώνει από το κυκλοφορητή.

Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) χαμηλής θερμοκρασίας.
Είναι ένας θερμοστάτης που τον τοποθετούμε όταν δε θέλουμε το νερό του λέβητα, να πέσει κάτω από μια ορισμένη θερμοκρασία.
Συνήθως τον χρησιμοποιούμε για αντιπαγετική προστασία σε περιοχές που η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από το 0 οC και το νερό της εγκατάστασης να παγώσει και να προξενήσει σοβαρές βλάβες. Μπορεί να τοποθετηθεί σε εγκαταστάσεις εξοχικών κατοικιών σε ορεινές περιοχές.
Θερμόμετρο νερού.
Μας επιτρέπει να βλέπουμε την εκάστοτε θερμοκρασία του νερού στο λέβητα. Μπορεί να είναι βαπτιζόμενο ή επαφής, μεταλλικό ή γυάλινο.
Μανόμετρο ( υψόμετρο ).
Μας επιτρέπει να βλέπουμε την πίεση του νερού στο δίκτυο. Είναι πολύ χρήσιμο όργανο γιατί μπορούμε με τις ενδείξεις του να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις όπως διαρροή νερού από το δίκτυο, να μη φθάνει το νερό στα ψηλά σώματα του δικτύου, να αδειάσει το νερό από το λέβητα.
Θερμόμετρο καυσαερίων ( πυρόμετρο ).
Επιτρέπει να βλέπουμε τη θερμοκρασία των καυσαερίων, στην έξοδό τους από τον λέβητα. Από τη θερμοκρασία των καυσαερίων μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την καθαρότητα της θερμαινόμενης επιφάνειας.
Επιτηρητής πίεσης νερού.
Ο επιτηρητής πίεσης διακόπτει την λειτουργία του καυστήρα και του κυκλοφορητή αν η πίεση του νερού του λέβητα, πέσει κάτω από τη πίεση που τον έχουμε ρυθμίσει.Δηλαδή ο επιτηρητής πίεσης προστατεύει τον λέβητα και τον κυκλοφορητή από έλλειψη νερού.

ΠΗΓΗ:ΦΑΝΤΑΚΗΣ
"Λέβητες - Όργανα Ελέγχου και Ασφαλείας"

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3982 (ΦΕΚ 143Α 17.06.2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.
Για να τον κατεβασετε πατηστε εδω

"ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ"

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011

Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων. (ΦΕΚ 597/Β/13-9-90)

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση ορίζονται τα μέτρα και οι όροι λειτουργίας, συντήρησης και εκτέλεσης κάθε εργασίας στις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα, όπως ειδικότερα αναφέρονται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
1. Από 1 Απριλίου 1991, στην περιοχή του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής, στη Σαλαμίνα και στο νομό Θεσσαλονίκης εκτός της περιοχής δυτικά του Γαλλικού ποταμού, στις εστίες καύσης του άρθ. 1 απαγορεύεται η χρήση πετρελαίου Μαζούτ.
2. Για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων που χρησιμοποιούν ή πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ως καύσιμο πετρέλαιο Ντήζελ ή αέριο, των νόμιμων κάθε φορά προδιαγραφών, καθορίζονται:

- ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή δείκτη αιθάλης:
2 της κλίμακας Bacharach
- ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 8% κατ' όγκον.
3. Για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων που χρησιμοποιούν πετρέλαιο Μαζούτ, των νόμιμων κάθε φορά προδιαγραφών, καθορίζονται :
- ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή δείκτη αιθάλης :
4 της κλίμακας Bacharach
- ελαχίστη επιτρεπόμενη τιμή περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα: 8% κατ'όγκον.
4. Ανεξάρτητα από το είδος του χρησιμοποιούμενου καυσίμου, σε περιπτώσεις που δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα ρύπανσης σε σχέση και με τις υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν, με αιτιολογημένη απόφασή τους να επιβάλλουν αλλαγή καυσίμου ή άλλη αναγκαία αναπροσαρμογή της εγκατάστασης.
5. Απαγορεύεται η πώληση νέων εγκαταστάσεων αρτοκλιβάνων εφόσον αυτές δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα όρια εκπομπών που καθορίζονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
6. Στους αγοραστές νέων εγκαταστάσεων αρτοκλιβάνων, οι πωλητές οφείλουν να χορηγούν:
α) Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του συνόλου της εγκατάστασης (αρτοκλίβανος και καυστήρας) που βεβαιώνει συγκεκριμένα ότι τα όρια που ορίζονται, κατά περιπτώσεις, στις παραγράφους 2 και 3 μπορούν να επιτευχθούν.
β) Έντυπο που αναφέρει πλήρη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καυστήρα (παροχή πετρελαίου, πίεση αντλίας κλπ.) και
γ) Φυλλάδιο που περιέχει τις αναγκαίες οδηγίες συντήρησης και ρύθμισης του συνόλου της εγκατάστασης.
7. Οι ιδιοκτήτες και οι κάτοχοι παλαιών εγκαταστάσεων αρτοκλιβάνων προκειμένου να εξασφαλίσουν την κάλυψη των προδιαγραφομένων στις παραγρ. 2 ή 3, κατά περίπτωση, ορίων οφείλουν να φροντίσουν για την αλλαγή του καυστήρα της εγκατάστασης. Ο συντηρητής που θα εκτελέσει τις σχετικές εργασίες έχει και την ευθύνη για την κάλυψη των προαναφερομένων ορίων. Σε περίπτωση που τα όρια εκπομπής δεν μπορούν να επιτευχθούν ο συντηρητής οφείλει να παραδώσει ή να αποστείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος πλήρη και αιτιολογημένη τεχνική έκθεση η οποία υπόκειται σε επαλήθευση. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπιστώνουν ότι οι προβαλλόμενοι από τον συντηρητή ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι, επιβάλλονται σε αυτόν οι νόμιμες κυρώσεις.
8. Οι μετρήσεις για τον έλεγχο τήρησης των ορίων εκπομπής που καθορίζονται στις παραγρ. 2 και 3 γίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα αναφοράς Ε.Λ.Ο.Τ 525-1 και 897, όπως ισχύουν κάθε φορά.
9. Στις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο Ντήζελ απαγορεύεται η εγκατάσταση καπνοσυλλεκτών.
Άρθρο 3
1. Η συντήρηση - ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα- καπνοδόχου, προκειμένου για εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται πετρέλαιο Ντήζελ, γίνεται τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.
Για τις εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται πετρέλαιο Μαζούτ η συντήρηση-ρύθμιση γίνεται τουλάχιστον κάθε 2 μήνες και σ' αυτήν περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός του καπνοσυλλέκτη.
Η συντήρηση - ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα καπνοδόχου γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Μετά από κάθε συντήρηση-ρύθμιση, ο συντηρητής συμπληρώνει και υπογράφει εις 2πλουν φύλλο συντήρησης-ρύθμισης, κατά το πρότυπο του συνημμένου στην απόφαση αυτή παραρτήματος και παραδίδει ένα αντίτυπο στον υπεύθυνο της επιχείρησης.
Ο συντηρητής εκτελεί τις παραπάνω εργασίες με τη δέουσα επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης.
Υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία και τη φροντίδα συντήρησης του συστήματος καυστήρα - καπνοδόχου των αρτοποιείων είναι ο κατά νόμον υπεύθυνος της επιχείρησης.
2. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται :
α) Να κρατεί αντίγραφο του φύλλου συντήρησης - ρύθμισης στο οποίο αναγράφονται:
- τα στοιχεία της εγκατάστασης
- οι μετρήσεις, οι εργασίες, οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις του συντηρητή
- οι συγκεκριμένοι λόγοι που καθιστούν ενδεχόμενα ανέφικτη την επίτευξη των καθοριζόμενων με την απόφαση αυτή ορίων και
β) Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στις αρμόδιες Υπηρεσίες ελέγχου.
Άρθρο 4
Ο έλεγχος για την τήρηση των όρων και μέτρων της απόφασης αυτής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1650/1986.
Άρθρο 5
Οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης αυτής υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986.
Άρθρο 6
Από της ισχύος της παρούσας απόφασης η 8650/87 κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας «Εργασίες συντήρησης και όροι λειτουργίας των εστιών κλιβάνων αρτοποιείων» (Β/262) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση καταργούνται.


"Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων. (ΦΕΚ 597/Β/13-9-90)"

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PELLET

Από τι παράγεται το pellet;

Το pellet είναι 100% φυσικό προϊόν. Προέρχεται από κατάλοιπα υλοτομίας, ξυλείας, επεξεργασίας ξύλου, αλλά σήμερα υπάρχει και καλλιέργεια των λεγόμενων ενεργειακών φυτών.

Pellet μπορεί να φτιαχτεί και από χαρτί εφημερίδες, νοβοπάν, φύλλα, χόρτα, κλαδιά κ.τ.λ. το οποίο ονομάζεται Agropellet.


Πως κατασκευάζεται το pellet;

Το pellet κατασκευάζεται από συμπίεση καταλοίπων επεξεργασίας του ξύλου. Το τυπικό τους σχήμα είναι κυλινδρικό. Χάρη στη λιγνίνη, ένα φυσικό συστατικό που απελευθερώνεται κατά τη συμπίεση του ξύλου, το pellet γίνεται συμπαγές και στερεό, χωρίς να χρειάζονται πρόσθετες συνδετικές ουσίες. Υπάρχει και στη χώρα μας πλέον ένας μεγάλος αριθμός εργοστασίων που κατασκευάζουν pellet.
Διάμετρος 6-8 mm
Μήκος
12-30,5 mm
Πυκνότητα 1,25 kg/m3
Τέφρα <1% Θερμογόνος δύναμη >18 MJ/kg
Υγρασία <8%

Πως προμηθεύομαι το pellet;

Το pellet συσκευάζεται και διατίθεται σε σάκους των 15 kg. Για μεγάλους χώρους γίνεται παράδοση pellet απευθείας σε παλέτα ή σε μεγάσακο. Το pellet πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνό, σκεπασμένο μέρος.


Τι σημαίνουν για το περιβάλλον;

Για την παραγωγή των pellets χρησιμοποιούνται κατάλοιπα υλοτομίας, κατεργασίας ξύλου ή αγροτικών προϊόντων χωρίς την παραμικρή προσθήκη χημικών ουσιών, που κατά την καύση τους απελευθερώνουν ουσιαστικά όσο διοξείδιο του άνθρακα έχουν απορροφήσει κατά τη διάρκεια της ζωής τους με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Τι σημαίνουν για την οικονομία μας;

Σε εθνικό επίπεδο η παραγωγή καύσιμης ύλης από εγχώριες πρώτες ύλες σημαίνει ανάλογη μείωση των εισαγωγών καυσίμων.

Σε ιδιωτικό επίπεδο, η χρήση των pellets σε αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα) σημαίνει οικονομία που μπορεί να φτάσει και στο 50% των συνολικών εξόδων θέρμανσης. Ακόμα και στην περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση του χρησιμοποιούμενου λέβητα και καυστήρα, η εξοικονόμηση είναι τέτοια, ώστε η απόσβεση της επένδυσης πραγματοποιείται σε λιγότερο από τρεις περιόδους χρήσης.

Πως χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση;

Λόγω του κυλινδρικού σχήματος, της στιλπνής επιφάνειας και του μικρού τους μεγέθους, τα pellets συμπεριφέρονται όπως ένα υγρό, διευκολύνοντας τη μεταφορά τους και την αυτόματη τροφοδοσία τους. Η υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και η ευκολία στη χρήση καθιστούν αυτό το φυτικό και περιβαλλοντικά ασφαλές καύσιμο ιδανικό για κάθε εγκατάσταση θέρμανσης.

Γιατί pellet;

Είναι καύσιμο ανακυκλώσιμο, δηλαδή παράγεται κάθε χρόνο από αγροτικά κατάλοιπα, καλλιέργειες, ή δέντρα
Είναι καύσιμο που καίγεται με αυτόματο τρόπο, χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη τροφοδοσία όπως το ξύλο
Είναι καθαρό ξύλο, χωρίς χημικά πρόσθετα, χωρίς υγρασία και τέφρα, και δεν αφήνει στάχτη (περίπου 5 φορές λιγότερη από το ξύλο)
Δεν παράγει ρύπους, και εκπέμπει χαμηλά επίπεδα CO2
Έχει υψηλή αναλογία θερμογόνου δύναμης-τιμής (4,9 kWh/kg)
Μπορείτε να το αγοράσετε την άνοιξη, που η τιμή του είναι χαμηλή, και να το αποθηκεύσετε μέχρι το χειμώνα
Διότι πρέπει να απεξαρτητοποιηθούμε από τη θέρμανση με πετρέλαιο!
Κάθε 2,2 τόνοι pellet εξοικονομούν 1 τόνο πετρέλαιο, που σημαίνει αποτρέπουν την απελευθέρωση 2 τόνων περίπου CO2 στην ατμόσφαιρα!

ΠΗΓΗ:THERMOSTAHL
"ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PELLET"