Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Για να βρούμε πόσο πετρέλαιο χωράει μία ορθογώνια δεξαμενή εφαρμόζουμε την σχέση V=Μ*Π*Υ*1000 όπου

V=η χωρητικότητα της δεξαμενής σε λίτρα,
Μ=το μήκος της δεξαμενής,
Π=το πλάτος της δεξαμενής
Υ=το ύψος αυτής.
Δηλαδή πολλαπλασιάζουμε το μήκος με το πλάτος, το ύψος και με το 1000 και βρίσκουμε την χωρητικότητα της δεξαμενής σε λίτρα.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια δεξαμενή με μήκος 2 μέτρα, πλάτος 1μέτρο και ύψος επίσης 1 μέτρο τότε εφαρμόζοντας την σχέση, η χωρητικότητα της δεξαμενής είναι V=2*1*1*1000=2000 λίτρα.

Για να βρούμε τον όγκο του πετρελαίου που υπάρχει μέσα σε αυτήν τότε πολλαπλασιάζουμε το μήκος επί το πλάτος επί το ύψος της στάθμης του πετρελαίου εκείνη την στιγμή επί το 1000 και βρίσκουμε την ποσότητα σε λίτρα. Αν δηλαδή η στάθμη του πετρελαίου στο παραπάνω παράδειγμα είναι 0,2 του μέτρου τότε μέσα σε αυτήν υπάρχει 2*1*0,2*1000=400 λίτρα.

Κυλινδρική Δεξαμενή
Η χωρητικότητα μίας κυλινδρικής δεξαμενής σε λίτρα βρίσκεται από τον τύπο 3,14*Δ*Δ*Υ*1000/4 όπου

Δ=η διάμετρος της δεξαμενής και
Υ=το ύψος αυτής.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έχουμε μία δεξαμενή με διάμετρο 1 μέτρο και ύψος 2 μέτρα. Η χωρητικότητα αυτής της δεξαμενής είναι 3.14*1*1*2*1000/4=1570 λίτρα.

Για να βρούμε την ποσότητα του πετρελαίου που υπάρχει μέσα σε αυτήν μετράμε το ύψος του πετρελαίου (στάθμη πετρελαίου) π.χ. 0,6μέτρα. Τότε έχουμε 3,14*1*1*0,6*1000/4=471 λίτρα

Και σε αυτήν την δεξαμενή μπορεί να υπάρχει μια μικρή απόκλιση μεταξύ του πετρελαίου που παραλάβαμε και του πετρελαίου που υπολογίσαμε ότι παραλάβαμε. Η απόκλιση αυτή και εδώ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%.