Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΝΤΙΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Αντίθλιψη λέβητα ονομάζουμε την αντίσταση που αντιμετωπίζουν τα καυσαέρια για να κάνουν τη διαδρομή από το θάλαμο καύσης μέχρι τη καμινάδα.
   Η αντίθλιψη του λέβητα μετριέται σε mbar ή σε mm Η2Ο (χιλιοστά υδάτινης στήλης).
Για ευκολία :
1 mbar = 10 mm  Η2Ο   1 bar = 1000 mbar = 1Αtm
 
Κατάθλιψη καυστήρα ονομάζουμε τη πίεση του αέρα, που μπορεί να δημιουργήσει ο ανεμιστήρας του καυστήρα, μέσα στον θάλαμο καύσης του λέβητα για την υπερνίκηση της αντίθλιψης του λέβητα. Μόνο όταν η κατάθλιψη είναι μεγαλύτερη από την αντίθλιψη επιτυγχάνεται σωστή ροή καυσαερίων προς τη καμινάδα και απροβλημάτιστη λειτουργία του συστήματος.
   Η κατάθλιψη του καυστήρα πρέπει να είναι περίπου 20% μεγαλύτερη από την αντίθλιψη του λέβητα. Μετριέται και αυτή σε mbar ή mm Η2Ο (χιλιοστά υδάτινης στήλης).

   ΛέΒαθμβητας ισχύος Q = 45.000 Kcal/h
  ός απόδοσης λέβητα: n = 0,9 (90%)
  Αντίθλιψη λέβητα: h = 1,8 mbar
  Θερμογόνος δύναμη πετρελαίου: H = 10.000 Kcal/Kg
  
Απαιτείται κατάθλιψη: 1,8 + 20 % = 2,16 mbar, ή 21,5 mm Η2Ο.
Και παροχή καυσίμου: q = 45.000 / 0.9 X 10.000 = 5 Kg / h
ΠΗΓΗ:fantakis.gr