Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα υπουργική απόφαση για τις σταθερές εστίες καύσης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄2654 /9/11/2011 η απόφαση με αρ. 189533 του πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Παπακωνσταντίνου για τη "ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού". Η απόφαση αυτή αντικαθιστά την αντίστοιχη που είχε εκδοθεί το 1993.
Το νεο φεκ εδω

ΠΗΓΗ:ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
"Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα υπουργική απόφαση για τις σταθερές εστίες καύσης"

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011

Δημόσια Διαβούλευση : Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το προσχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.

Με την Απόφαση αυτή αναθεωρείται και εκσυγχρονίζεται, μετά από 18 χρόνια και με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης. Στο πλαίσιο αυτό δρομολογείται και η άρση των απαγορεύσεων σχετικά με τη χρήση βιομάζας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο σχέδιο επιχειρούνται τα εξής:

Άρση των περιορισμών σχετικά με τη χρήση τυποποιημένων στερεών βιοκαυσίμων στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης σε όλη την Επικράτεια.
Υιοθέτηση αυστηρών και ολοκληρωμένων προτύπων, όπως π.χ. στην περίπτωση των εγκαταστάσεων θέρμανσης που χρησιμοποιούν στερεά βιοκάυσιμα.
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις λειτουργικές απαιτήσεις και τη συντήρηση των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.
Εκσυγχρονισμός των διατάξεων του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην προσπάθεια της χώρας για την επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 01/10/2011, ενώ για ακόμη μια φορά δεσμευόμαστε για την αξιοποίηση κάθε πρότασης και σχολίου που θα κατατεθεί σε αυτή τη διαβούλευση.

ΠΗΓΗ:ΥΠΕΚΑ
"Δημόσια Διαβούλευση : Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού"

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ορισμός.
Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι το νερό, ο αέρας, το λάδι, ή ο ατμός.
Διάκριση
Οι λέβητες διακρίνονται :
Αναλόγως του υλικού κατασκευής τους σε:
Χυτοσιδήρους λέβητες
Χαλύβδινους λέβητες Διμεταλλικός λέβητας.
Χάλκινους λέβητες.
Ανοξείδωτους λέβητες.
Διμεταλλικοί λέβητες.

Αναλόγως του καυσίμου σε:
Λέβητες στερεών καυσίμων
Λέβητες αερίων καυσίμων
Λέβητες υγρών καυσίμων.
Λέβητες βιομάζας.
Αναλόγως της θερμικής τους ισχύος σε:
Μεγάλους λέβητες
Μεσαίους λέβητες
Μικρούς λέβητες.
Αναλόγως του φορέως θερμότητας σε:
Λέβητες ατμού χαμηλής πίεσης
Λέβητες ατμού υψηλής πίεσης
Λέβητες αέρος (αερολέβητες)
Λέβητες νερού.
Υπέρθερμου νερού.
Αναλόγως της πίεσης που επικρατεί στο θάλαμο καύσης σε:
Λέβητες πιεστικούς ή υψηλής αντίθλιψης λέβητες
Λέβητες χαμηλής αντίθλιψης.
Λέβητες ατμοσφαιρικούς.
Επίσης οι λέβητες διακρίνονται σε:
Ατομικούς λέβητες (μονάδες compakt).
Λέβητες απλούς.
Η συντριπτική πλειοψηφία των λεβήτων που είναι εγκαταστημένοι, είναι είτε χαλύβδινοι είτε χυτοσιδηροί.
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
Οι λέβητες αυτοί κατασκευάζονται από χαλυβοελάσματα κατάλληλα διαμορφωμένα σε κύλινδρο και στράντζα και από σωλήνες χωρίς ραφή. Σαν μέθοδος κατασκευής χρησιμοποιείται η ηλεκτροσυγκόλληση.
Πλεονεκτήματα.
- Μικρό βάρος
- Μικρή ευαισθησία σε γρήγορες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας. (αντοχή σε θερμικά σοκ )
- Καλός βαθμός απόδοσης.
- Εύκολη επισκευή, με συγκόλληση.
- Αντοχή σε μεγάλες πιέσεις.
- Προσαρμογή των διαστάσεων του λέβητα σε ορισμένες απαιτήσεις
- Χαμηλότερο κόστος αγοράς.
Μειονεκτήματα.
- Δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της ισχύος τους.
- Δύσκολη μεταφορά στους λέβητες μεγάλης ισχύος.
- Υφίστανται οξειδώσεις και ηλεκτροδιαβρώσεις.
Κατασκευάζονται σε ισχύς μέχρι 2.000.000kcal/h.
Σε λέβητες μέχρι 90.000 kcal/h και πίεση λειτουργίας μέχρι 6 bar τα πάχη των ελασμάτων για τον φλογοθάλαμο και τους καθρέπτες είναι τουλάχιστον 4 mm ενώ για τον νεροθάλαμο 3mm.
Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ομοιόμορφη κυκλοφορία του νερού μέσα στον νεροθάλαμο για να αποκλείονται οι ατμοποιήσεις.
Να προβλέπεται δυνατότητα εύκολου καθαρισμού.
Να υπάρχουν υποδοχές για την τοποθέτηση των θερμοστατών.
Να υπάρχει οπή παρατήρησης της φλόγας.
Να υπάρχει πρόβλεψη για κρουνό εκκένωσης
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
Κατασκευάζονται σε φέτες που συνδέονται μεταξύ τους.
Κυκλοφορούν σε σειρές π.χ. από 20000 έως 60000 kcal/h, ή από 100000 έως 250000kcal/h. Η κάθε σειρά έχει διαφορετική σχεδίαση φέτας.
Πλεονεκτήματα.
- Αντοχή στις διαβρώσεις.
- Μικρή περιεκτικότητα νερού, άρα μικρή θερμική αδράνεια.
- Επειδή κατασκευάζονται σε φέτες: α) Μπορούν να μεταφερθούν φέτα – φέτα στο λεβητοστάσιο και να συναρμολογηθούν εκεί. β) Σε περίπτωση τρυπήματος ή σπασίματος μιας φέτας μπορεί να αντικατασταθεί. γ) Αν ο λέβητας δεν είναι ο τελευταίος της σειράς μπορεί να επεκταθεί με προσθήκη φέτας.
Μειονεκτήματα.
- Μεγάλο κόστος αγοράς.
- Μεγάλο βάρος.
- Δύσκολη επισκευή.
- Μικρή αντοχή στα θερμικά σοκ.
- Δύσκολος καθαρισμός σε ορισμένους τύπους
"ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ"

Πώς επιλέγεις καυστήρα πετρελαίου

Σε συνάρτηση με την επιθυμητή θερμική απόδοση, επιλέγετε ένα ή περισσότερα μοντέλα καυστήρων ικανά να την καλύψουν. Η επιλογή του κατάλληλου καυστήρα για τον αντίστοιχο λέβητα μπορεί να βασιστεί στη χρήση των διαγραμμάτων λειτουργίας του εκάστοτε μοντέλου καυστήρα που υπάρχουν ενσωματωμένα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης και συνοδεύουν το προϊόν.

Με βάση τα χαρακτηριστικά του θαλάμου καύσης του λέβητα και την επιθυμητή ισχύ, ο πίνακας πιέσεων και αντίστοιχων παροχών καυσίμου στα ακροφύσια , βοηθά στην επιλογή του κατάλληλου ακροφυσίου (διαστάσεις, γωνία) και στη ρύθμιση της πίεσης της αντλίας του καυσίμου.
Παράδειγμα: Λέβητας με ονομαστική ισχύ 270 kW (232,200 kcal/h)
Αντίθλιψη στο θάλαμο καύσης ίση με 2,5mbar (25 mm H2O)
Λέβητας με θάλαμο αντεστραμμένης φλόγας
"Πώς επιλέγεις καυστήρα πετρελαίου"

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011

Εταιρείες παροχής αερίου ελέγχει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Στο στόχαστρο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα ο τομέας της ενέργειας καθώς πρόκειται για αναπτυσσόμενη αγορά και εκτιμάται ότι δεν έχουν διασφαλιστεί, ακόμη, στο έπακρο τα δικαιώματα του καταναλωτή στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δράσης.
Με αφορμή την ανακοίνωση της ΕΠΑ Αττικής ότι από τη φετινή χειμερινή περίοδο αλλάζει τιμολογιακή πολιτική η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή «ξεσκονίζει» τις συμβάσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΠΑ Αττικής, ανακοίνωσε τον Ιούλιο, ότι από τη νέα χειμερινή περίοδο η τιμή του φυσικού αερίου δεν θα είναι σταθερά χαμηλότερη κατά 18% από εκείνη του πετρελαίου θέρμανσης με επιχείρημα ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, τίθεται σε ισχύ ο ειδικός φόρος που επιβάλλεται για πρώτη φορά στο φυσικό αέριο κατ' εφαρμογή του εφαρμοστικού νόμου, και ο οποίος είναι εξαιρετικά υψηλός.
Έτσι, από την 1η Οκτωβρίου η τιμή του αερίου που η ΕΠΑ Αττικής θα πουλά στους πελάτες της, θα ακολουθεί πλέον τις διακυμάνσεις της διεθνούς τιμής του αερίου, συν τους φόρους και ένα σταθερό περιθώριο κέρδους.
Ωστόσο τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή εκτιμούν ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εταιρεία που έχει ήδη συνάξει σύμβαση με ένα πελάτη να αλλάζει μονομερώς και απροειδοποίητα την εμπορική της πολιτική.
Το σκεπτικό της υπηρεσίας είναι ότι όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα δάνειο μιας τράπεζας, όπου ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει πριν βάλει την υπογραφή του τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται η πολιτική της, το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και στο χώρο της ενέργειας.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί η γενική γραμματεία με στόχο τη διαμόρφωση ενός υποδείγματος συμβολαίου εξετάζονται οι συμβάσεις και των άλλων Εταιρειών παροχής Αερίου στη Θεσσαλία και τη Θεσσαλονίκη.

Πηγή:imerisia

"Εταιρείες παροχής αερίου ελέγχει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή"

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011

Φυσικό αέριο: νέα συμφωνία ΔΕΠΑ – Gazprom για χαμηλότερη τιμή

Χαμηλότερη τιμή στην προμήθεια φυσικού αερίου εξασφάλισε η ΔΕΠΑ από τη ρωσική
Gazprom, έπειτα από διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της μακροπρόθεσμης συμφωνίας προμήθειας αερίου.
«Η Gazprom και η ΔΕΠΑ αναπροσάρμοσαν τις τιμές με βάση τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά και ανάλογες συμφωνίες σε άλλες χώρες», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής προμηθειών αερίου της ΔΕΠΑ, Λεωνίδας Δραγατάκης, προσθέτοντας ότι η νέα συμφωνία περιλαμβάνει και μείωση του όγκου αερίου που παραδίδεται στη ΔΕΠΑ.
Σημειώνεται ότι με βάση την παλιά συμφωνία, η Gazprom τροφοδοτεί την Ελλάδα με περίπου 3 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Οι ποσότητες και οι τιμές που προβλέπει η νέα συμφωνία δεν ανακοινώθηκαν, ωστόσο χαρακτηρίζονται ικανοποιητικές από τη ΔΕΠΑ.

ΠΗΓΗ:www.econews.gr
"Φυσικό αέριο: νέα συμφωνία ΔΕΠΑ – Gazprom για χαμηλότερη τιμή"

Φυσικό αέριο: επεκτείνεται σε όλη την Πελοπόννησο ο αγωγός

Η οριστικοποίηση της χάραξης και η επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου σε όλη την Πελοπόννησο ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου υπό την προεδρία του υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη και τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη.Ειδικότερα, κατά την σύσκεψη επισφραγίστηκε η απόφαση να φθάσει το φυσικό αέριο και μακρύτερα από την αρχική πρόβλεψη στους νομούς Λακωνίας και Μεσσηνίας, αλλά
και στην Ηλεία και την Αχαΐα.Ο κ. Μανιάτης δήλωσε ότι έχει ήδη δώσει εντολή στις τεχνικές του υπηρεσίες να ξεκινήσουν τις μελέτες προκειμένου η Πελοπόννησος των επτά νομών να απολαμβάνει αυτό το τόσο σημαντικό αναπτυξιακό έργο, το οποίο σημαίνει χαμηλότερο κόστος διαβίωσης για τα νοικοκυριά και ευνοϊκότερους όρους για το επιχειρείν
Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η έλευση του αγωγού και η δημιουργία δικτύων διανομής στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα δημιουργήσει περίπου 1.500 νέες θέσεις εργασίας στην ελεύθερη αγορά των νομών της Πελοποννήσου και ουσιαστικά θα αποτελέσει μια εξαιρετικά σημαντική αναπτυξιακή συνεισφορά στην σημερινή άνυδρη εποχή επενδύσεων.Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης δήλωσε ότι είναι ένα έργο που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια κατά 35% μέσω του ΕΣΠΑ, και ως εκ τούτου πρέπει τα οφέλη του να αποδοθούν σε όλους τους πολίτες, ενώ προσέθεσε ότι υπάρχει συμφωνία με τον κ. Μανιάτη σχετικά με την ενσωμάτωση οπτικής ίνας στον κεντρικό αγωγό, γεγονός που θα καταστήσει την Πελοπόννησο την περιφέρεια με την μεγαλύτερη ευρυζωνικότητα στην επικράτεια.

ΠΗΓΗ:www.inews.gr
"Φυσικό αέριο: επεκτείνεται σε όλη την Πελοπόννησο ο αγωγός"

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Κατάργηση έκπτωσης 18% στο φυσικό αέριο

Καταργείται από 1ης Οκτωβρίου η έκπτωση 18% στην τιμή του φυσικού αερίου, σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.

Η τιμή του αερίου από την επόμενη χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική που ανακοίνωσε η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής, θα καθορίζεται με βάση το κόστος αγοράς του καυσίμου από τη ΔΕΠΑ, συν τους φόρους και το περιθώριο κέρδους.

Με τα τωρινά δεδομένα των διεθνών τιμών, και με την αύξηση της φορολογίας τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης όσο και στο φυσικό αέριο από τον προσεχή Οκτώβριο η αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής οδηγεί σε αύξηση της τιμής καταναλωτή κατά 5 %. Συγκεκριμένα:

-Η τιμή του φυσικού αερίου σήμερα, είναι 59 ευρώ ανά μεγαβατώρα.


-Με το νέο σύστημα τιμολόγησης, αν εφαρμοζόταν σήμερα, και με την επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προβλέπει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα από τον προσεχή Οκτώβριο, το φυσικό αέριο θα κόστιζε 62,1 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Όμως η τιμή που θα διαμορφωθεί τον Οκτώβριο θα εξαρτηθεί από τη διακύμανση των τιμών του πετρελαίου στη διεθνή αγορά μέχρι τότε, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου παρακολουθεί τις διακυμάνσεις της διεθνούς τιμής του πετρελαίου με καθυστέρηση τριών μηνών.

Παρουσιάζοντας τη νέα τιμολογιακή πολιτική ο γενικός διευθυντής της ΕΠΑ κ. Χ. Μπαλάσκας ανέφερε ότι αν εφαρμοζόταν τον νέο σύστημα την περασμένη χειμερινή περίοδο, η τιμή του φυσικού αερίου θα ήταν 9 έως 28 % φθηνότερη σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου. Η μέση εξοικονόμηση για τον καταναλωτή θα ήταν 16 %, έναντι 18 % που προβλέπει το ισχύον σύστημα τιμολόγησης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αν δεν άλλαζε η τιμολογιακή πολιτική, και διατηρείτο η σταθερή έκπτωση 18 % σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου θα επιβαρύνονταν με μεγάλες αυξήσεις την επόμενη διετία, καθώς το μεσοπρόθεσμο προβλέπει σταδιακή αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, από 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο εφέτος σε 330 ευρώ το 2013. Για τους επαγγελματίες οι αυξήσεις θα ήταν μεγαλύτερες (της τάξης του 58 %) και θα ίσχυαν άμεσα, από το φετινό Οκτώβριο, καθώς ο νόμος προβλέπει εξίσωση των φόρων στα ντήζελ κίνησης και θέρμανσης για επαγγελματική χρήση από το φετινό χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες για τη θέρμανση των χώρων της επιχείρησης θα αγοράζουν πετρέλαιο σε τιμή κοντά στο 1,3 ευρώ ανά λίτρο.

Η ΕΠΑ δεν εξέτασε το ενδεχόμενο να διατηρήσει την ισχύουσα τιμολογιακή φόρμουλα και, εφόσον αυξάνεται λόγω φορολογίας η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, να αυξηθεί ανάλογα το ποσοστό έκπτωσης για τους καταναλωτές αερίου.

Σημειώνεται ότι η νέα τιμολογιακή πολιτική στην Αττική εφαρμόζεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία από τις αντίστοιχες ΕΠΑ, ήδη από την έναρξη λειτουργίας τους.

Η τιμή του φυσικού αερίου στην Αττική την περασμένη χειμερινή περίοδο (από το Νοέμβριο του 2010 ως το Μάιο του 2011) αυξήθηκε κατά 32 % (από 0,04677 σε 0,061936 ευρώ ανά κιλοβατώρα), ακολουθώντας τις αυξήσεις του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή σήμερα είναι 0,05878 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο γενικός διευθυντής της ΕΠΑ ανέφερε ότι και στον τομέα του αερίου παρατηρείται αύξηση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών καθώς οι καταναλωτές λόγω κρίσης δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στα έξοδα. Ο ίδιος ανήγγειλε ότι η εταιρία θα παρουσιάσει τις προσεχείς εβδομάδες νέα κίνητρα χρηματοδότησης για την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Επίσης, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εφαρμογής κοινωνικού τιμολογίου και στο φυσικό αέριο, ανάλογα με αυτό που ισχύει για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για το ηλεκτρικό.
ΠΗΓΗ:kathimerini
"Κατάργηση έκπτωσης 18% στο φυσικό αέριο"

Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων

Με το νέο Νόμο 3982/2011, έγινε το πρώτο βήμα για την καθιέρωση, για πρώτη φορά, σύγχρονων όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων, καθώς και για τη διενέργεια ελέγχων της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται κατά την άσκηση των εν λόγω επαγγελμάτων. Με το νέο νόμο για τα τεχνικά επαγγέλματα:

Περιορίζεται ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών από 214 σε 48, ώστε το είδος και ο αριθμός τους να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.
Καθιερώνονται σύγχρονες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και τον τρόπο πιστοποίησής τους.
Δίνεται η δυνατότητα διενέργειας των εξετάσεων είτε από τις αρμόδιες αρχές της έδρας της Περιφέρειας, είτε από αδειοδοτημένους φορείς του Ιδιωτικού ή Δημόσιου φορέα.
Γίνονται οι διαδικασίες αδειοδότησης πιο απλές και διαφανείς.

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδοθούν τα κατ’ εξουσιοδότηση Προεδρικά Διατάγματα που θα ορίζουν όλες τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Νόμου.
Ποιούς Αφορά;

Κατάλογος επαγγελμάτων τα οποία θα ρυθμιστούν άμεσα με την έκδοση αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων:

1. Τεχνικοί Βιομηχανικών εγκαταστάσεων (Πρακτικοί μηχανικοί)

2. Θερμαστές

3. Συγκολλητές

4. Ηλεκτρολόγοι

5. Υδραυλικοί (συμπεριλαμβάνονται τα δίκτυα μεταφοράς αερίων)

6. Ψυκτικοί

7. Τεχνικοί Καύσης υγρών και αερίων καυσίμων

8. Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

Σε αμέσως επόμενη φάση θα ρυθμιστούν νέα επαγγέλματα:

9. Τεχνικοί Μηχανών Θαλάσσης

10. Τεχνικοί Καύσης Πυροτεχνημάτων

Η ακριβής διαδικασία θα καθοριστεί με τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που θα εκδοθούν.
"Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων"

Σάββατο 9 Ιουλίου 2011

ΝΕΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ TESTO

Στον αναλυτή είναι οι αισθητήρες αερίου, οι αντλίες αερίων μέτρησης και καθαρισμού, επεξεργασία αερίου Peltier (προαιρετικά), οδοί αερίου , φίλτρα, η ανάλυση και ηλεκτρονική αποθήκευση καθώς και το τροφοδοτικό και η μπαταρία Li-ion.
Η μονάδα ελέγχου είναι η μονάδα λειτουργίας και προβολής του testo 350. Μπορεί να αφαιρεθεί και είναι εξοπλισμένή με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων.

Ευπρόσιτο Σέρβις


Το άνοιγμα στην κάτω πλευρά του οργάνου επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις σχετικές υπηρεσίες και στα αναλώσιμα υλικά, στης αντλίες και τα φίλτρα, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να καθαρίστουν γρήγορα και / ή ανταλλάσσονται επί τόπου.
Τα πλεονεκτήματα:

Μείωση της έλλειψη όργανου, λόγω συντήρηση.
Η εξοικονόμηση κόστους λόγω αυτό-συντήρησης όργανου και / ή την ανταλλαγή και τον καθαρισμό των εξαρτημάτων φθοράς από το χρήστη.
Άμεση πρόσβαση σε όλα τα σχετικά μέρη

Θερμικά αποσυνδεμένοι θάλαμοι αισθητήρων
Ο θάλαμος αισθητήρων είναι θερμικά απομονωμένος από τα άλλα εξαρτήματα της συσκευής. Έτσι , αποκλίσεις από θερμικές επιδράσεις των αισθητήρων μειώνονται

Έτσι επιτυγχάνεται μέγιστη αξιοπιστία του οργάνου μέτρησης και των αποτελεσμάτων της μέτρησης .

Εύκολη ανταλλαγή των αισθητήρων αερίου
Οι αισθητήρες του αερίου είναι προ-βαθμονομημένοι και μπορούν να ανταλλαχθούν, αντικατασταθούν ή να αναβαθμοιστούν χωρίς αέριο δοκιμής - αν είναι αναγκαίο κατευθείαν επί τόπου.

Τα πλεονεκτήματα:
Δεν υπάρχει πλέον μεγάλος χρόνο συντήρησης
Ευέλικτη επέκταση του testo 350 με περαιτέρω παραμέτρων μέτρησης καυσαερίου όταν αλλάξουν η εφαρμογές ή η προδιαγραφές
Όταν το φίλτρο του αισθητήρα ΝΟ έχει εξαντληθεί λαμβάνετε ένα άμεσο μήνυμα. Τότε μόνο το φίλτρο πρέπει να αλλάξει, και δεν είναι πλέον αναγκαίο η αλλαγή όλου του αισθητήρα ΝΟ.

Αυτόματα ελεγχόμενη παγίδα συμπύκνωσεις
Η αυτόματη παρακολούθηση της παγίδας συμπύκνωσης , σας ειδοποιεί όταν πρέπει να αδειάσει, και λίγα λεπτά μετά την αναφορά, η αντλία μέτρησης αερίου σταματά αυτόματα. Αυτό παρέχει την υψηλότερη προστασία του αναλυτή και των αισθητήρων από ζημία

Εξωτερικό κύκλωμα ψύξης
Κλειστά κυκλώματα ψύξης απομονωθούν τα ηλεκτρονικά του οργάνου και των αισθητήρων από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Το εσωτερικό του οργάνου ψύχεται μέσω μίαςεναλλάκτης θερμότητας και ως εκ τούτου δεν έρχεται σε επαφή με βρώμικο ή επιθετικό ατμοσφαιρικό αέραΤα πλεονεκτήματα:
Βλάβη στα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα αποφεύγονται ετσι αποτελεσματικά.
Το όργανο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χώρους με σκόνη ή βρώμικη ατμόσφαιρα.

ΠΗΓΗ:voultherm
"ΝΕΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ TESTO"

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Η Σήμανση Του Λέβητα

Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ.
Οι λέβητες σύμφωνα με τον ΕΛ.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης), πρέπει να έχουν πινακίδα σε εμφανές σημείο, με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας.
2. Αριθμός κατασκευής του λέβητα, και ημερομηνία κατασκευής.
3. Τύπος του λέβητα.
4. Ισχύς του λέβητα.
5. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας.
6. Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας.
7. Αντίσταση καυσαερίων (αντίθλιψη).
8. Τον ονομαστικό βαθμό απόδοσης.
ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ CE
Oι λέβητες που εισάγονται ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν το σήμα ποιότητας CE που υποδηλώνει ότι ο κατασκευαστής συμμορφώνεται στο ελάχιστο των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Η Σήμανση Του Λέβητα"

Λέβητες - Όργανα Ελέγχου και Ασφαλείας

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι λέβητες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με όργανα ασφαλείας και ελέγχου. Συνήθως τα όργανα είναι τοποθετημένα σε ένα πίνακα που συνοδεύει το λέβητα και έχει τα παρακάτω όργανα ελέγχου και ρύθμισης προς εξασφάλιση ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας:
Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) καυστήρα
Ρυθμίζει τη θερμοκρασία νερού του λέβητα. Ελέγχει τον καυστήρα. Διακόπτει την λειτουργία του, όταν η θερμοκρασία του νερού φτάσει στο σημείο που έχει ρυθμιστεί και θέτει πάλι αυτόν σε λειτουργία, όταν η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από μια ορισμένη τιμή που συνήθως είναι 5-6 οC χαμηλότερη. Συνήθως ρυθμίζουμε το θερμοστάτη αυτό στους 75-80 οC .

Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) ασφαλείας.
Ο θερμοστάτης αυτός δεν έχει δυνατότητα ρύθμισης αλλά είναι προρυθμισμένος. Για τους κοινούς λέβητες νερού διακόπτει τη λειτουργία του καυστήρα στους 90-110 οC. Σε περίπτωση υπέρβασης της θερμοκρασίας αυτής δεν επαναφέρει αυτόματα σε λειτουργία τον καυστήρα.
Για να λειτουργήσει ξανά ο καυστήρας, θα πρέπει να πιεστεί το κουμπί του θερμοστάτη αυτού που βρίσκεται κάτω από ένα βιδωτό καπάκι προστασίας. Πριν το κάνουμε όμως, πρέπει να ελέγξουμε την βλάβη ή την αιτία που προκάλεσε την υπερθέρμανση του νερού του λέβητα. Μπορεί να έχουν χαλάσει οι υπόλοιποι θερμοστάτες του πίνακα του λέβητα, ή να μη υπάρχει νερό στην εγκατάσταση, η να μην λειτουργεί ο κυκλοφορητής κ.λ.π.
Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) κυκλοφορητή.
Ο θερμοστάτης αυτός κάνει ακριβών την αντίθετη εργασία από το θερμοστάτη του καυστήρα. Δηλαδή στέλνει ρεύμα όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει το όριο που εμείς έχομε θέσει. Και το ρεύμα το στέλνει στο κυκλοφορητή για να ξεκινήσει και να στείλει το νερό προς τα σώματα. Διακόπτει δε την λειτουργία του, όταν η θερμοκρασία του νερού της εγκατάστασης, πέσει κάτω από το όριο που έχει επιλεγεί. Το όριο αυτό είναι περίπου 40 – 50 οC . Αυτό σημαίνει ότι, ο κυκλοφορητής δεν λειτουργεί, αν η θερμοκρασία νερού είναι κάτω από 40 βαθμούς. Αν στην εγκατάσταση υπάρχει μπόϊλερ νερού χρήσης τότε ο θερμοστάτης ρυθμίζεται στους 50 – 55 οC, για να μη κρυώνει το νερό χρήσης από τη λειτουργία του κυκλοφορητή. Βέβαια το καλύτερο στη περίπτωση του μπόϊλερ είναι το νερό από το λέβητα πριν μπει στο μπόϊλερ να περνά από μια ηλεκτροβάνα η οποία ελεγχόμενη από δύο υδροστάτες να παραμένει κλειστή όταν το νερό χρήσης θα έχει θερμοκρασία πάνω από 60 οC, ή το νερό από το λέβητα θα έχει θερμοκρασία κάτω από 50 οC. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται και η υπερθέρμανση του μπόϊλερ που ευνοεί τις ηλεκτροδιάβρωση, και το νερό δεν κρυώνει από το κυκλοφορητή.

Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) χαμηλής θερμοκρασίας.
Είναι ένας θερμοστάτης που τον τοποθετούμε όταν δε θέλουμε το νερό του λέβητα, να πέσει κάτω από μια ορισμένη θερμοκρασία.
Συνήθως τον χρησιμοποιούμε για αντιπαγετική προστασία σε περιοχές που η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από το 0 οC και το νερό της εγκατάστασης να παγώσει και να προξενήσει σοβαρές βλάβες. Μπορεί να τοποθετηθεί σε εγκαταστάσεις εξοχικών κατοικιών σε ορεινές περιοχές.
Θερμόμετρο νερού.
Μας επιτρέπει να βλέπουμε την εκάστοτε θερμοκρασία του νερού στο λέβητα. Μπορεί να είναι βαπτιζόμενο ή επαφής, μεταλλικό ή γυάλινο.
Μανόμετρο ( υψόμετρο ).
Μας επιτρέπει να βλέπουμε την πίεση του νερού στο δίκτυο. Είναι πολύ χρήσιμο όργανο γιατί μπορούμε με τις ενδείξεις του να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις όπως διαρροή νερού από το δίκτυο, να μη φθάνει το νερό στα ψηλά σώματα του δικτύου, να αδειάσει το νερό από το λέβητα.
Θερμόμετρο καυσαερίων ( πυρόμετρο ).
Επιτρέπει να βλέπουμε τη θερμοκρασία των καυσαερίων, στην έξοδό τους από τον λέβητα. Από τη θερμοκρασία των καυσαερίων μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την καθαρότητα της θερμαινόμενης επιφάνειας.
Επιτηρητής πίεσης νερού.
Ο επιτηρητής πίεσης διακόπτει την λειτουργία του καυστήρα και του κυκλοφορητή αν η πίεση του νερού του λέβητα, πέσει κάτω από τη πίεση που τον έχουμε ρυθμίσει.Δηλαδή ο επιτηρητής πίεσης προστατεύει τον λέβητα και τον κυκλοφορητή από έλλειψη νερού.

ΠΗΓΗ:ΦΑΝΤΑΚΗΣ
"Λέβητες - Όργανα Ελέγχου και Ασφαλείας"

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3982 (ΦΕΚ 143Α 17.06.2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.
Για να τον κατεβασετε πατηστε εδω

"ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ"

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011

Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων. (ΦΕΚ 597/Β/13-9-90)

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση ορίζονται τα μέτρα και οι όροι λειτουργίας, συντήρησης και εκτέλεσης κάθε εργασίας στις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα, όπως ειδικότερα αναφέρονται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
1. Από 1 Απριλίου 1991, στην περιοχή του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής, στη Σαλαμίνα και στο νομό Θεσσαλονίκης εκτός της περιοχής δυτικά του Γαλλικού ποταμού, στις εστίες καύσης του άρθ. 1 απαγορεύεται η χρήση πετρελαίου Μαζούτ.
2. Για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων που χρησιμοποιούν ή πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ως καύσιμο πετρέλαιο Ντήζελ ή αέριο, των νόμιμων κάθε φορά προδιαγραφών, καθορίζονται:

- ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή δείκτη αιθάλης:
2 της κλίμακας Bacharach
- ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 8% κατ' όγκον.
3. Για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων που χρησιμοποιούν πετρέλαιο Μαζούτ, των νόμιμων κάθε φορά προδιαγραφών, καθορίζονται :
- ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή δείκτη αιθάλης :
4 της κλίμακας Bacharach
- ελαχίστη επιτρεπόμενη τιμή περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα: 8% κατ'όγκον.
4. Ανεξάρτητα από το είδος του χρησιμοποιούμενου καυσίμου, σε περιπτώσεις που δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα ρύπανσης σε σχέση και με τις υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν, με αιτιολογημένη απόφασή τους να επιβάλλουν αλλαγή καυσίμου ή άλλη αναγκαία αναπροσαρμογή της εγκατάστασης.
5. Απαγορεύεται η πώληση νέων εγκαταστάσεων αρτοκλιβάνων εφόσον αυτές δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα όρια εκπομπών που καθορίζονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
6. Στους αγοραστές νέων εγκαταστάσεων αρτοκλιβάνων, οι πωλητές οφείλουν να χορηγούν:
α) Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του συνόλου της εγκατάστασης (αρτοκλίβανος και καυστήρας) που βεβαιώνει συγκεκριμένα ότι τα όρια που ορίζονται, κατά περιπτώσεις, στις παραγράφους 2 και 3 μπορούν να επιτευχθούν.
β) Έντυπο που αναφέρει πλήρη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καυστήρα (παροχή πετρελαίου, πίεση αντλίας κλπ.) και
γ) Φυλλάδιο που περιέχει τις αναγκαίες οδηγίες συντήρησης και ρύθμισης του συνόλου της εγκατάστασης.
7. Οι ιδιοκτήτες και οι κάτοχοι παλαιών εγκαταστάσεων αρτοκλιβάνων προκειμένου να εξασφαλίσουν την κάλυψη των προδιαγραφομένων στις παραγρ. 2 ή 3, κατά περίπτωση, ορίων οφείλουν να φροντίσουν για την αλλαγή του καυστήρα της εγκατάστασης. Ο συντηρητής που θα εκτελέσει τις σχετικές εργασίες έχει και την ευθύνη για την κάλυψη των προαναφερομένων ορίων. Σε περίπτωση που τα όρια εκπομπής δεν μπορούν να επιτευχθούν ο συντηρητής οφείλει να παραδώσει ή να αποστείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος πλήρη και αιτιολογημένη τεχνική έκθεση η οποία υπόκειται σε επαλήθευση. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπιστώνουν ότι οι προβαλλόμενοι από τον συντηρητή ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι, επιβάλλονται σε αυτόν οι νόμιμες κυρώσεις.
8. Οι μετρήσεις για τον έλεγχο τήρησης των ορίων εκπομπής που καθορίζονται στις παραγρ. 2 και 3 γίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα αναφοράς Ε.Λ.Ο.Τ 525-1 και 897, όπως ισχύουν κάθε φορά.
9. Στις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο Ντήζελ απαγορεύεται η εγκατάσταση καπνοσυλλεκτών.
Άρθρο 3
1. Η συντήρηση - ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα- καπνοδόχου, προκειμένου για εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται πετρέλαιο Ντήζελ, γίνεται τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.
Για τις εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται πετρέλαιο Μαζούτ η συντήρηση-ρύθμιση γίνεται τουλάχιστον κάθε 2 μήνες και σ' αυτήν περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός του καπνοσυλλέκτη.
Η συντήρηση - ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα καπνοδόχου γίνεται από τεχνικούς που έχουν σχετική άδεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Μετά από κάθε συντήρηση-ρύθμιση, ο συντηρητής συμπληρώνει και υπογράφει εις 2πλουν φύλλο συντήρησης-ρύθμισης, κατά το πρότυπο του συνημμένου στην απόφαση αυτή παραρτήματος και παραδίδει ένα αντίτυπο στον υπεύθυνο της επιχείρησης.
Ο συντηρητής εκτελεί τις παραπάνω εργασίες με τη δέουσα επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης.
Υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία και τη φροντίδα συντήρησης του συστήματος καυστήρα - καπνοδόχου των αρτοποιείων είναι ο κατά νόμον υπεύθυνος της επιχείρησης.
2. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται :
α) Να κρατεί αντίγραφο του φύλλου συντήρησης - ρύθμισης στο οποίο αναγράφονται:
- τα στοιχεία της εγκατάστασης
- οι μετρήσεις, οι εργασίες, οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις του συντηρητή
- οι συγκεκριμένοι λόγοι που καθιστούν ενδεχόμενα ανέφικτη την επίτευξη των καθοριζόμενων με την απόφαση αυτή ορίων και
β) Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στις αρμόδιες Υπηρεσίες ελέγχου.
Άρθρο 4
Ο έλεγχος για την τήρηση των όρων και μέτρων της απόφασης αυτής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1650/1986.
Άρθρο 5
Οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης αυτής υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986.
Άρθρο 6
Από της ισχύος της παρούσας απόφασης η 8650/87 κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας «Εργασίες συντήρησης και όροι λειτουργίας των εστιών κλιβάνων αρτοποιείων» (Β/262) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση καταργούνται.


"Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων. (ΦΕΚ 597/Β/13-9-90)"

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PELLET

Από τι παράγεται το pellet;

Το pellet είναι 100% φυσικό προϊόν. Προέρχεται από κατάλοιπα υλοτομίας, ξυλείας, επεξεργασίας ξύλου, αλλά σήμερα υπάρχει και καλλιέργεια των λεγόμενων ενεργειακών φυτών.

Pellet μπορεί να φτιαχτεί και από χαρτί εφημερίδες, νοβοπάν, φύλλα, χόρτα, κλαδιά κ.τ.λ. το οποίο ονομάζεται Agropellet.


Πως κατασκευάζεται το pellet;

Το pellet κατασκευάζεται από συμπίεση καταλοίπων επεξεργασίας του ξύλου. Το τυπικό τους σχήμα είναι κυλινδρικό. Χάρη στη λιγνίνη, ένα φυσικό συστατικό που απελευθερώνεται κατά τη συμπίεση του ξύλου, το pellet γίνεται συμπαγές και στερεό, χωρίς να χρειάζονται πρόσθετες συνδετικές ουσίες. Υπάρχει και στη χώρα μας πλέον ένας μεγάλος αριθμός εργοστασίων που κατασκευάζουν pellet.
Διάμετρος 6-8 mm
Μήκος
12-30,5 mm
Πυκνότητα 1,25 kg/m3
Τέφρα <1% Θερμογόνος δύναμη >18 MJ/kg
Υγρασία <8%

Πως προμηθεύομαι το pellet;

Το pellet συσκευάζεται και διατίθεται σε σάκους των 15 kg. Για μεγάλους χώρους γίνεται παράδοση pellet απευθείας σε παλέτα ή σε μεγάσακο. Το pellet πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνό, σκεπασμένο μέρος.


Τι σημαίνουν για το περιβάλλον;

Για την παραγωγή των pellets χρησιμοποιούνται κατάλοιπα υλοτομίας, κατεργασίας ξύλου ή αγροτικών προϊόντων χωρίς την παραμικρή προσθήκη χημικών ουσιών, που κατά την καύση τους απελευθερώνουν ουσιαστικά όσο διοξείδιο του άνθρακα έχουν απορροφήσει κατά τη διάρκεια της ζωής τους με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Τι σημαίνουν για την οικονομία μας;

Σε εθνικό επίπεδο η παραγωγή καύσιμης ύλης από εγχώριες πρώτες ύλες σημαίνει ανάλογη μείωση των εισαγωγών καυσίμων.

Σε ιδιωτικό επίπεδο, η χρήση των pellets σε αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα) σημαίνει οικονομία που μπορεί να φτάσει και στο 50% των συνολικών εξόδων θέρμανσης. Ακόμα και στην περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση του χρησιμοποιούμενου λέβητα και καυστήρα, η εξοικονόμηση είναι τέτοια, ώστε η απόσβεση της επένδυσης πραγματοποιείται σε λιγότερο από τρεις περιόδους χρήσης.

Πως χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση;

Λόγω του κυλινδρικού σχήματος, της στιλπνής επιφάνειας και του μικρού τους μεγέθους, τα pellets συμπεριφέρονται όπως ένα υγρό, διευκολύνοντας τη μεταφορά τους και την αυτόματη τροφοδοσία τους. Η υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και η ευκολία στη χρήση καθιστούν αυτό το φυτικό και περιβαλλοντικά ασφαλές καύσιμο ιδανικό για κάθε εγκατάσταση θέρμανσης.

Γιατί pellet;

Είναι καύσιμο ανακυκλώσιμο, δηλαδή παράγεται κάθε χρόνο από αγροτικά κατάλοιπα, καλλιέργειες, ή δέντρα
Είναι καύσιμο που καίγεται με αυτόματο τρόπο, χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη τροφοδοσία όπως το ξύλο
Είναι καθαρό ξύλο, χωρίς χημικά πρόσθετα, χωρίς υγρασία και τέφρα, και δεν αφήνει στάχτη (περίπου 5 φορές λιγότερη από το ξύλο)
Δεν παράγει ρύπους, και εκπέμπει χαμηλά επίπεδα CO2
Έχει υψηλή αναλογία θερμογόνου δύναμης-τιμής (4,9 kWh/kg)
Μπορείτε να το αγοράσετε την άνοιξη, που η τιμή του είναι χαμηλή, και να το αποθηκεύσετε μέχρι το χειμώνα
Διότι πρέπει να απεξαρτητοποιηθούμε από τη θέρμανση με πετρέλαιο!
Κάθε 2,2 τόνοι pellet εξοικονομούν 1 τόνο πετρέλαιο, που σημαίνει αποτρέπουν την απελευθέρωση 2 τόνων περίπου CO2 στην ατμόσφαιρα!

ΠΗΓΗ:THERMOSTAHL
"ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PELLET"

Σάββατο 7 Μαΐου 2011

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικων επαγγελματων

Σκοπός του πρώτου μέρους του Σχεδίου Νόμου (εφεξής Σ.Ν.) είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου απαιτήσεων αναφορικά με: α) τη διαθεσιμότητα ειδικών κατά περίπτωση επαγγελματικών προσόντων, που πρέπει να διαθέτουν τα φυσικά πρόσωπα, για την άσκηση ειδικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες κύρια σχετίζονται με τις μηχανολογικές / ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και οι οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του νόμου, και β) τις διαδικασίες αδειοδότησης φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν τις εν λόγω επαγγελματικές δραστηριότητες. Βασικός στόχος του πρώτου μέρους είναι η αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων να συμβάλει: α) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, μέσω της διασφάλισης της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων, καθώς και της ποιότητας του τελικού προϊόντος ή του τελικού έργου, β) στην ασφάλεια και στην υγεία των εργαζομένων και των χρηστών, γ) στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενέργειας και δ) στην προστασία των συμφερόντων των αποδεκτών των υπηρεσιών, που συνδέονται με την άσκηση των ρυθμιζόμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η νομοθεσία που σήμερα ρυθμίζει τα θέματα της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων είναι ο ν.6422/1934 και τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω νόμου, τα οποία σε πολλά σημεία είναι απαρχαιωμένα και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της διοίκησης.

Με τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου, θα αντικατασταθεί μεγάλος αριθμός προεδρικών διαταγμάτων, ώστε οι ειδικές για κάθε επάγγελμα απαιτήσεις να καθορίζονται από ένα μόνο νομοθέτημα, εκσυγχρονίζοντας ταυτόχρονα και απλοποιώντας την υφιστάμενη νομοθεσία αδειοδότησης των εν λόγω τεχνικών επαγγελμάτων. Ο νόμος, με τις ρυθμίσεις που προβλέπει, θα συμβάλει στην διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών από επαγγελματίες και εργαζόμενους στα τεχνικά επαγγέλματα, που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, τα οποία αποτελούν τη βάση για την χορήγηση της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος. Από τη διαδικασία αυτή θα επωφεληθούν οι Έλληνες επαγγελματίες και εργαζόμενοι στα τεχνικά επαγγέλματα, οι Ελληνικές επιχειρήσεις και κυρίως οι Έλληνες καταναλωτές. Στα ως άνω προεδρικά διατάγματα, για κάθε επάγγελμα που ρυθμίζεται, π.χ. του υδραυλικού, καθιερώνονται οι προϋποθέσεις άσκησης συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων κατά την άσκηση του επαγγέλματος, όπως η εγκατάσταση και η συντήρηση. Για λόγους εξασφάλισης της συνέχειας των νομοθετικών ρυθμίσεων, η προσέγγιση αυτή ακολουθείται και στον παρόντα νόμο, δηλαδή στο κείμενο του νόμου γίνεται αναφορά σε επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται και όχι στα αντίστοιχα επαγγέλματα. Ειδικότερα, με το παρόν Σ.Ν. και τα προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου κύρια επιδιώκεται:

• Να υπάρχει ένα ενιαίο, σύγχρονο για κάθε επάγγελμα θεσμικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, για την απόκτηση της αδείας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α Ειδικότητας, σήμερα έχουν, μεταξύ άλλων, εφαρμογή τα ΠΔ : 1988/252, 1988/41 και τα ΒΔ : 13-2-1936, 14-10-1937, 4-11-1949, 1965/328 και 1966/407 ( δηλαδή 5 ΒΔ και 2 ΠΔ). Από τις παραπάνω διατάξεις, με την έκδοση ενός Προεδρικού Διατάγματος θα αντικατασταθούν πέντε Βασιλικά Διατάγματα και ένα Προεδρικό Διάταγμα, ενώ θα παραμείνουν σε ισχύ διατάξεις του Π.Δ. 1988/41, που δεν έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.6422/1934 και ρυθμίζει θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΤΕΛ.
"Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικων επαγγελματων"

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011

Αναλογικοί καυστήρες αερίου - Εξοικονόμηση κάτω από τα όρια

Καυστήρες αερίου για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών NOx και CO σε βαθμό μεγαλύτερο και απ’ αυτόν που απαιτούν οι αυστηρότεροι ευρωπαϊκοί περιορισμοί.

Του Αντώνη Πατέλη*

Οι νέοι καυστήρες φυσικού αερίου ενσωματώνουν συνεχώς νέες τεχνολογίες που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξέλιξη βάσει ενός εκτεταμένου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που χαρακτηρίζονται από τεχνολογική υπεροχή.
Καινοτομία στα συστήματα καύσης αποτελούν οι ηλεκτρονικά αναλογικοί καυστήρες φυσικού αερίου σειράς ΜΕ, καθώς και οι πνευματικά αναλογικοί καυστήρες φυσικού αερίου σειράς ΡΝ και Low NOx. Οι καυστήρες αυτοί έχουν τη δυνατότητα συνδυασμού της τεχνολογίας inverter, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό σημαντική εξοικονόμηση στην ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την τροφοδοσία του ανεμιστήρα, εξοικονόμηση που αγγίζει το 70% στην ελάχιστη ισχύ.
Οι πνευματικά αναλογικοί καυστήρες μεσαίας ισχύος με ενσωματωμένο inverter σύντομα θα αντικαταστήσουν τους παραδοσιακούς διβάθμιους. Τα ειδικά χαρακτηριστικά της υπερπίεσης, το μικρό μέγεθός τους σε σχέση με την ισχύ, καθώς και η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση συμπληρώνουν το τεχνικό και λειτουργικό πλαίσιο των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Η ειδικά σχεδιασμένη κεφαλή τους εξασφαλίζει την ποιότητα της καύσης, ο ανεμιστήρας ειδικής σχεδίασης και κατασκευής επιτυγχάνει υψηλές αποδόσεις και αθόρυβη λειτουργία, ενώ η μακριά μπούκα με κυλιόμενη φλάντζα ευνοεί την προσαρμογή σε κάθε τύπο λέβητα. Παράλληλα, η ευκολία πρόσβασης σε κάθε όργανο, καθιστά τους συγκεκριμένους καυστήρες πρακτικούς στον έλεγχο και τη συντήρηση.
Η πνευματική λειτουργία του καυστήρα εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια στην εγκατάσταση, αφού η ρύθμιση του μείγματος αέρα / αερίου ελέγχεται συνεχώς. Σε οποιαδήποτε απόκλιση λόγω έλλειψης οξυγόνου ή αυξομείωσης της παροχής καυσίμου, ο καυστήρας αυτορυθμίζεται σύμφωνα με τα δεδομένα που ο τεχνικός έχει εισαγάγει, ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος κατά τη λειτουργία του και ταυτόχρονα να παρέχει μέγιστη δυνατή οικονομία αλλά και βέλτιστο βαθμό απόδοσης.
Το σύστημα καύσης αποδεικνύεται πολύ πιο αποδοτικό και η εγκατάσταση και λειτουργία είναι ευκολότερη σε σύγκριση με τα μηχανικά αναλογικά συστήματα που είναι ευρέως διαδεδομένα στους καυστήρες, των οποίων η εγκατάσταση και η πλήρης αξιοποίηση απαιτεί συνήθως πολύχρονη εμπειρία.

Πνευματικά αναλογικές βαλβίδες

Οι νέου τύπου πνευματικά αναλογικές βαλβίδες (συνεχούς ελέγχου και ρύθμισης αέρα / αερίου) και η ειδικά σχεδιασμένη κεφαλή καύσης μερικής ανακύκλωσης αποτελούν καινοτομίες του αναλογικού καυστήρα. Η ρύθμιση τώρα περιορίζεται στην επιλογή της απαιτούμενης αναλογίας αέρα / αερίου (που προσδιορίζει και την περίσσεια οξυγόνου). Καθορίζοντας την αναλογία αυτή στην ελάχιστη και στη μέγιστη ισχύ του καυστήρα, τα υπόλοιπα άπειρα ενδιάμεσα σημεία λειτουργίας αυτορυθμίζονται χάρη στα ειδικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των νέων βαλβίδων πνευματικής αναλογίας.
Δεν χρησιμοποιούνται πλέον τα συστήματα σερβοκινητήρων με τους πολύπλοκους μηχανικούς συνδέσμους ή οι απλές βαλβίδες των κλασικών αναλογικών συστημάτων, καθώς η ποσότητα αερίου που εισάγεται στο θάλαμο κάυσης εξαρτάται μόνο από την ποσότητα αέρα που θα αυξηθεί ή θα μειωθεί. Το σύστημα χαρακτηρίζεται ως δυναμικά αναλογικό, αφού σε κάθε αλλαγή των δεδομένων της καύσης (της ροής και πίεσης αέρα ή αερίου) για οποιονδήποτε λόγο, ο καυστήρας αυτορυθμίζεται, γεγονός που τον καθιστά πιο ασφαλή και αξιόπιστο.

Υπόμνημα:

1. Πίεση φυσικού αερίου στην εισαγωγή
2. pL: Πίεση στην κεφαλή καύσης
3. pF: πίεση στο θάλαμο καύσης
4. Λήψη ένδειξης πίεσης αερίου pBL
5. Διάφραγμα ρύθμισης αέρα.N: Ρυθμίζει την αναλογία αέρα / αερίου στην ελάχιστη ισχύ.
V: Ρυθμίζει την αναλογία αέρα / αερίου στη μέγιστη ισχύ.

Ενεργώντας στις βίδες ρύθμισης N και V της βαλβίδας αερίου, μπορείτε να τροποποιήσετε την αναλογία αέρα / αερίου σε ένα ευρύ πεδίο, διατηρώντας τη ρύθμιση των παραμέτρων της καύσης σε επιθυμητά επίπεδα.

Πλεονεκτήματα του συστήματος

Υψηλό εύρος αναλογικής ρύθμισης. Το υψηλό εύρος αναλογικής ρύθμισης εξασφαλίζει πολύ μικρές διακυμάνσεις στην ελεγχόμενη παράμετρο (θερμοκρασία νερού ή πίεση ατμού), συμβάλλοντας στην οικονομική λειτουργία και επεκτείνονταςτη διάρκεια ζωής του καυστήρα και του λέβητα.
Δυναμικός έλεγχος αναλογικότητας. Εξασφαλίζει αποδοτική, αξιόπιστη και απόλυτα ασφαλή λειτουργία, ακόμα και αν ξένο αντικείμενο φράξει μέρος ή ακόμα και ολόκληρο το διάφραγμα εισαγωγής αέρα.
Υπόμνημα
Υπόμνημα

Σταθερά επίπεδα Ο2 στα καυσαέρια. Ο συνεχής έλεγχος της αναλογίας αέρα/αερίου βεβαιώνει τη σταθερότητα των χαμηλών τιμών οξυγόνου στα καυσαέρια εξασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις στο λέβητα.
Ευκολία στη χρήση και συντήρηση. Το σύστημα Συνεχούς Ελέγχου και Ρύθμισης Αέρα/Αερίου είναι απλό στην εφαρμογή και τη χρήση αφού πρακτικά χρειάζεται ρύθμιση σε 2 μόνο βίδες με αποτέλεσμα να μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για τη ρύθμιση κατα 75% σε σύγκριση με κλασσικούς, μηχανικά αναλογικούς καυστήρες.

Έκδοση V με ενσωματωμένο inverter

Η ενέργεια που παράγεται επιβαρύνει αναπόφευκτα το περιβάλλον και απαιτεί την αυξανόμενη επικέντρωση της προσοχής μας στην κατανάλωση. Καθίσταται απαραίτητη η κατασκευή συστημάτων με μέγιστο βαθμό απόδοσης και μειωμένες καταναλώσεις σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, προτιμούνται μη ενεργοβόρα συστήματα καύσης που ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες για τη μείωση των απωλειών στο ελάχιστο δυνατό. Σε κλασικά συστήματα καύσης ο ανεμιστήρας έχει σχεδόν πάντα την ίδια ηλεκτρική κατανάλωση (με ασήμαντες αυξομειώσεις) ανεξάρτητα από τις μεταβολές στο φορτίο και την ισχύ λειτουργίας του καυστήρα. Η ροή του αέρα ρυθμίζεται μόνο από τα διαφράγματα, τα οποία κλείνουν όσο η ισχύς μειώνεται περιορίζοντας την εισαγωγή. Η απλή αυτή διαδικασία προκαλεί μεγαλύτερες απώλειες φορτίου, καθώς σπαταλά μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρει ο κινητήρας του ανεμιστήρα. Επιπλέον, ο ανεμιστήρας λειτουργεί πάντα στο μέγιστο της ισχύος με αποτέλεσμα να έχει αυξημένη στάθμη θορύβου σε οποιαδήποτε ισχύ και αν έχει ρυθμιστεί ο καυστήρας. Με την εγκατάσταση ενός μετατροπέα συχνοτήτων (inverter) στον πίνακα ελέγχου του καυστήρα, που θα ελέγχει τις στροφές ανά λεπτό (rpm) του κινητήρα σε συνάρτηση με την ισχύ του καυστήρα περιορίζει την ηλεκτρική κατανάλωση και μειώνει τη στάθμη θορύβου. Ο μετατροπέας συχνοτήτων (inverter) λαμβάνει σήμα για τη ρύθμιση των στροφών απευθείας από τον ελεγκτή του αέρα καύσης, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη διαχείριση της καύσης, σύμφωνα με τις πραγματικές απαιτήσεις της εγκατάστασης. Οι μηχανισμοί διαφραγμάτων αέρα που παραμένουν στον καυστήρα πραγματοποιούν έλεγχο ροής αέρα και δυναμική ρύθμιση ακριβείας της πίεσης του αέρα στην κεφαλή καύσης σε όλες τις μεταβατικές καταστάσεις κατά τη λειτουργία του καυστήρα. Η χρήση του μετατροπέα συχνοτήτων (inverter) προσφέρει αξιόλογη εξοικονόμηση στην ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την τροφοδοσία του ανεμιστήρα που φτάνει έως και 70% στην ελάχιστη ισχύ του καυστήρα. Έχει υπολογιστεί ότι ο ετήσιος μέσος όρος μείωσης της κατανάλωσης κυμαίνεται στο 30%. Το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα που προσφέρει η χρήση της τεχνολογίας inverter για τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα με έλεγχο των στροφών είναι τα πολύ υψηλά ποσοστά μείωσης της στάθμης θορύβου που αγγίζουν το 30-40%.
Επιπλέον πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση μετατροπέα συχνοτήτων είναι:

* Συντελεστής ισχύος κοντά στο 1. Η διατήρηση του συντελεστή ισχύος κοντά στο 1, σε οποιαδήποτε ταχύτητα, απαλλάσσει τη χρήση διατάξεων διόρθωσής του.
* Μείωση των ρευμάτων στην έναυση. Με τη χρήση inverter είναι δυνατή η βαθμιαία εκκίνηση και έναρξη της λειτουργίας του καυστήρα χωρίς να απαιτείται ειδική συνδεσμολογία αστέρα / τριγώνου ή χρήση soft starter.
* Μειωμένες μηχανικές καταπονήσεις. Η απουσία απότομων εκκινήσεων ελαχιστοποιεί τις καταπονήσεις του συστήματος επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής όλων των επιμέρους μηχανικών εξαρτημάτων.Παράδειγμα: Ένας αναλογικός καυστήρας αερίου BGN 300 LX ισχύος 3,6 MW χρειάζεται ανεμιστήρα που τροφοδοτείται απο μοτέρ ισχύος 7,5 kW. Αν υποθέσουμε πως ο καυστήρας λειτουργεί σε βιομηχανία 4.800 ώρες το χρόνο περίπου στο 60% της ισχύος του (μέση τιμή φόρτισης του καυστήρα), 3.600 kW x 50% = περίπου 2.000 kW. Aπό το πρώτο διάγραμμα παρατηρούμε πως η απορροφούμενη ισχύς του μοτέρ είναι 4,7 kW. 4,7 kW/h x 4.800 h = 22,560 kW. Υποθέτοντας το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στα 0.15­ μας δίνει σε ετήσια βάση κόστος της τάξης: 22,560 kW x 0,15­/kW = 3,384.00­.
Με την χρήση inverter η ετήσια κατανάλωση είναι: 2.43 kW/h x 4,800 h = 11,664 kW και το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε: 11,664 kW x 0.15 Euro/kW = 1,749.60­. Ετήσια αποταμίευση: 3,384.00­ - 1,749.60­ = 1,634.40­.
Aπό το δεύτερο διάγραμμα παρατηρούμε και τη μείωση στη στάθμη θορύβου με χρήση inverter.

*Ο κ. Αντώνης Πατέλης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος στην Άλφα Κλίμα ΑΕ.

ΠΗΓΗ:ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
"Αναλογικοί καυστήρες αερίου - Εξοικονόμηση κάτω από τα όρια"

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

1. Αντικατάσταση του παλιού λέβητα με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης (πετρελαίου ή φυσικού
αερίου με πιστοποίηση), μονοβάθμιο ή πολυβάθμιο για την αποδοτική λειτουργία σε μερικά ή/και ολικά
φορτία. Τα μερικά φορτία μπορούν να αντιμετωπιστούν και με τη χρήση περισσότερων του ενός λέβητα με
διαφορετικές θερμικές αποδόσεις ή και με τη χρήση δεξαμενών θερμικής αδράνειας. Σε περίπτωση
ανακαίνισης του κτιρίου (θερμομόνωση, αεροστεγάνωση κ.α.), θα απαιτηθεί επαναδιαστασιολόγηση του
συστήματος θέρμανσης.

2. Συστηματική συντήρηση και έλεγχος των μονάδων κεντρικής θέρμανσης όπως καθαρισμός
καυστήρα, λέβητα, καμινάδας, δεξαμενής καυσίμου, ρύθμιση καύσης, ανάλυση καυσαερίων, έλεγχος και
ρύθμιση λειτουργίας συστήματος, κ.α., προκειμένου να αυξηθεί η θερμική απόδοση του λέβητα-καυστήρα.
3. Αντικατάσταση των παλιών ή προβληματικών συστημάτων ψύξης (δροσισμού χώρων), όπως ψύκτες
ή αντλίες θερμότητας, με νέα υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης συστήματα, μονοβάθμια ή πολυβάθμια για
την αποδοτική λειτουργία σε μερικά ή/και ολικά φορτία. Τα μερικά φορτία μπορούν να αντιμετωπιστούν και
με τη χρήση περισσότερων του ενός ψύκτη/αντλία θερμότητας, με διαφορετικές ψυκτικές αποδόσεις, ή με τη
χρήση δεξαμενών ψυκτικής αδράνειας. Σε περίπτωση ανακαίνισης του κτιρίου (θερμομόνωση,
αεροστεγάνωση, σκίαση κ.α.) θα απαιτηθεί επαναδιαστασιολόγηση των συστημάτων ψύξης.
Για τα τοπικά κλιματιστικά (αντλίες θερμότητας διαιρούμενου ή μη τύπου), προτείνεται η χρήση
συστημάτων με δείκτη ενεργειακής απόδοσης EER>3. Τα συστήματα με ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών
(inverter) που περιορίζουν την κατανάλωση σε περιπτώσεις απαίτησης μερικών φορτίων, προτείνονται
μόνο σε περιπτώσεις συνεχούς λειτουργίας των συστημάτων για ψύξη κι όχι για συστήματα που
λειτουργούν περιστασιακά, όπως στις κατοικίες σε περιπτώσεις καύσωνα.
4. Εναλλακτικά με τους συμβατικούς ψύκτες ή αντλίες θερμότητας, δύναται να γίνει χρήση συστημάτων
αξιοποίησης της γεωθερμίας (όπου υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια εδάφους ή δυνατότητα εφαρμογής
κατακόρυφου ή οριζόντιου εναλλάκτη) ή/και των υπόγειων υδάτινων ρευμάτων νερού και υφάλμυρου νερού
ή/και θαλασσινού νερού. Η αξιοποίηση υδάτινων ρευμάτων μπορεί να συνδυαστεί με συστήματα ύδρευσης
και άρδευσης ή/και συστήματα αφαλάτωσης.
5. Συστηματική συντήρηση και έλεγχος του συστήματος παραγωγής ψύξης (τοπικές και κεντρικές
αντλίες θερμότητας, ψύκτες), όπως, έλεγχος της πίεσης και θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου, καθαρισμός των
μονάδων και ιδιαίτερα των πύργων ψύξης, απολύμανση συστημάτων, ρύθμιση και έλεγχος της λειτουργίας
τους, κ.α. προκειμένου να αυξηθεί η ψυκτική απόδοσή τους.
6. Συστηματική συντήρηση και αναβάθμιση του δικτύου διανομής (θέρμανσης ή/και ψύξης) και των
τερματικών μονάδων, όπως: αντικατάσταση θερμομόνωσης σωλήνων, περιορισμός των διαρροών δικτύου
διανομής, εξαέρωση δικτύου, έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας αντλιών ή κυκλοφορητών, έλεγχος διαρροών
και θερμικής απόδοσης σωμάτων καλοριφέρ, έλεγχος διαρροών και απόδοσης άλλων τερματικών μονάδων
θέρμανσης/ψύξης (μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου, ενδοδαπέδιο σύστημα, κ.α.) και ρύθμιση λειτουργίας
κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (μονάδες διαχείρισης νωπού αέρα), κ.α., για τον περιορισμό των
θερμικών/ψυκτικών απωλειών κατά τη διανομή και απόδοση (εκπομπή) του θερμικού/ψυκτικού φορτίου
στους χώρους. Η θερμομόνωση των υφιστάμενων σωληνώσεων δικτύου διανομής και ιδιαίτερα κατά τη
διέλευσή τους από μη θερμαινόμενους/ψυχόμενους χώρους, είναι ιδιαίτερα αποδοτική.
7. Τα θερμαντικά σώματα και οι λοιπές τερματικές μονάδες θέρμανσης/ψύξης (ενδοδαπέδια, επιτοίχια,
κ.α.) δεν πρέπει να καλύπτονται από τυχόν εμπόδια, γιατί περιορίζεται η θερμική/ψυκτική απόδοσή τους

ΠΗΓΗ:ΥΠΕΚΑ
"ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ"

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011

Προκήρυξη Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

Σε συνέχεια της σύστασης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, και ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτης Ρήγας, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον».

Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και τη συνεπένδυση των πόρων του Ταμείου και των κεφαλαίων των Τραπεζών, εξασφαλίστηκε η χορήγηση στους πολίτες άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (προσημείωση ακινήτου), για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους.

Με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια και τα κίνητρα του Προγράμματος έχουν βελτιωθεί.
Πλέον η ανώτατη επιλέξιμη τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.750 €/τ.μ, ενώ τα εισοδηματικά όρια των τριών κατηγοριών ωφελουμένων και τα αντίστοιχα κίνητρα μεταβλήθηκαν όπως παρακάτω:


Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000 € ή τις 40.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 30% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000 € και επιχορήγηση 3.000€.

Κατηγορία Β
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 22.000 και 40.000 € ή 40.000 και 60.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότοκο δάνειο με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει χαμηλότοκο δάνειο 8.500 € και επιχορήγηση 1.500€.

Κατηγορία Γ
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα όρια της Κατηγορίας Β και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 60.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 75.000 €.
Το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου το οποίο ανέρχεται στο 100% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη.

Οι Τράπεζες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, είναι οι (αναφέρονται αλφαβητικά):

1. Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
3. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
4. Τράπεζα E.F.G. Eurobank - Ergasias A.E.

Οι πολίτες μπορούν να εξετάσουν σε συνεργασία με τις Τράπεζες την πιστοληπτική τους ικανότητα και να απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας τους και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης.
Για τους πολίτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδοτείται 100% η διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης (προ και μετά των παρεμβάσεων).

Η υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες θα γίνεται από 1η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και 31 Μαρτίου 2011 (διάρκεια 2 μήνες).

Για την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, έχει δημιουργηθεί Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view, ή/και www.ypeka.gr, καθώς και προσβάσιμο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά το στάδιο υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα όσο και κατά την υλοποίηση του έργου, λειτουργεί, γραμμή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 210 9797400. Ο Οδηγός εφαρμογής και τα έντυπα του Προγράμματος βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο http://exoikonomisi.ypeka.gr/

ΠΗΓΗ:ΥΠΕΚΑ

"Προκήρυξη Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»"

Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας ο πρώτος κατάλογος με τους προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές, μετά από την υπογραφή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Πρόκειται για την ένταξη των πρώτων 417 υποψήφιων στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, μετά από αξιολόγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών...>>
Πρόκειται για την ένταξη των πρώτων 417 υποψήφιων στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, μετά από αξιολόγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ). Στους υποψήφιους αυτούς χορηγούνται οι σχετικές άδειες, όπως προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ 177 Α΄). Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρχουν προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές σε όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να τους αναζητήσουν ανά νομό.

Για το επόμενο διάστημα θα ανακοινώνεται ο αριθμός και τα ονόματα των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, που θα εντάσσονται στο σχετικό Μητρώο. Οι επιλεγέντες θα ειδοποιούνται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο πρώτος κατάλογος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ http://www.ypeka.gr/
Επίσης, διαβιβάζεται στην Ένωση Συμβολαιογράφων, στις συμβεβλημένες με το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» Τράπεζες, καθώς και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Παρόμοια διαδικασία θα ακολουθείται και σε κάθε επόμενη ανακοίνωση καταλόγου προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Οι υποψήφιοι προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο της αίτησής τους μέσω της ηλεκτρονικής βάσης της ΕΥΕΠΕΝ (www.buildingcert.gr).
ΠΗΓΗ:ΥΠΕΚΑ
"Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών"