Τρίτη 20 Ιουλίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

Υπογράφηκε σήμερα, Τρίτη 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη, την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, και τον Υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη σύσταση του Ειδικού Ταμείου Χρηματοδότησης «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».

Με τη χρήση του νέου κανονισμού της Ε.Ε., ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 24 Ιουνίου 2010 επιτρέπεται για πρώτη φορά στην ιστορία των Διαρθρωτικών Ταμείων η σύσταση Επενδυτικών Ταμείων για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ιδιωτικές κατοικίες. Με τη σημερινή υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάρτιο και σχεδιάζεται από το ΥΠΕΚΑ, θα υλοποιηθεί μέσω Ειδικού Ταμείου Χρηματοδότησης (Ε.Τ.Χ.), διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής του, ενισχύοντας τα παρεχόμενα κίνητρα και μεγιστοποιώντας τα οφέλη για τους πολίτες. Το Ταμείο θα συγχρηματοδοτεί άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια μέχρι 15.000 ευρώ ανά δικαιούχο, με πρόσθετο κίνητρο την απομείωση δανειακού κεφαλαίου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών.

Το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», ανταποκρινόμενο πλήρως στις απαιτήσεις κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, παρέχει κίνητρα που διαμορφώνονται σε 30% απομείωση δανειακού κεφαλαίου και άτοκο δάνειο για τα χαμηλά εισοδήματα, σε 15% απομείωση δανειακού κεφαλαίου και χαμηλότοκο δάνειο για τα μεσαία εισοδήματα, και τέλος σε χαμηλότοκο δάνειο για τα σχετικά υψηλότερα εισοδήματα.

Παράρτημα – Κύρια σημεία του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»:
Ø Τα κίνητρα
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία:
· Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 15.000 € ή τις 25.000€ αντίστοιχα.
Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση ΑΤΟΚΟΥ δανείου, που δεν προβλεπόταν στο αρχικό σχήμα της ανακοίνωσης του Μαρτίου, και επιχορήγηση (με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου) του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000 € θα αποπληρώσει 7.000 € άτοκα.
· Κατηγορία Β
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 15.000 και 30.000 € ή 25.000 και 50.000€ αντίστοιχα.
Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση χαμηλότοκου δανείου και επιπλέον επιχορήγηση(με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου) για το 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, που δεν προβλεπόταν στο αρχικό σχήμα.
· Κατηγορία Γ
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 45.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 65.000 €. Για την κατηγορία αυτή, το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου.
Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ως ενιαίο κτήριο, δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων και της κατηγορίας Β στην κατηγορία κινήτρων Α, εφόσον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών επιλέξιμων κατοικιών ανήκει στην κατηγορία Α.
Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων για τις κατηγορίες Α και Β θα επιχορηγείται στο 100%.

Ø Τα νέα στοιχεία του προγράμματος
Αναλυτικότερα, με το νέο μηχανισμό, μέσω του Ε.Τ.Χ. «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», επιτυγχάνεται:
ü ο συνδυασμός των επιχορηγήσεων με άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα
ü η παροχή χαμηλότοκων δανείων και στα υψηλότερα εισοδήματα
ü η επαναχρησιμοποίηση των δημόσιων κεφαλαίων που αφορούν στα δάνεια (ανακυκλούμενα δημόσια κεφαλαία)
ü η διάθεση ανακυκλούμενων κεφαλαίων για ενέργειες Εξοικονόμησης Ενέργειας στον οικιακό τομέα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω νέων κύκλων προκήρυξης, περίπου κάθε τρία χρόνια.
Σημαντικό όφελος για τη χώρα αποτελεί και το γεγονός ότι μέσω της ίδρυσης του Ταμείου επιτυγχάνεται η αυξημένη απορροφητικότητα κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ για το 2010.

Ø Οφέλη για τους πολίτες

* Παρέχεται ρευστότητα (κεφάλαιο) στον πολίτη με τη μορφή δανείου ώστε να μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες χωρίς να βάλει δικά του χρήματα.
* Τα ανωτέρω δάνεια δίδονται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
* Παρέχεται επιχορήγηση στις κατηγορίες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων μειώνοντας σημαντικά το δανειακό κεφάλαιο.
* Παρέχεται δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα σε πολίτες που με το παλαιό σχήμα δεν μπορούσαν να υπαχθούν σε αυτό (υψηλά εισοδήματα).

Επιπλέον υπενθυμίζονται τα πρόσθετα κίνητρα που έχουμε θεσπίσει με τον νέο φορολογικό νόμο 3842/2010 και αφορούν σε μείωση του οφειλόμενου φόρου που μπορεί να φτάσει και τα 600 € για δαπάνες 6.000 €.

Ø Υλοποίηση Προγράμματος
Μετά την υιοθέτηση του Κανονισμού και τη σύσταση του Ταμείου προχωράμε μέσα τις επόμενες ημέρες σε προκήρυξη προς τις τράπεζες για συμμετοχή τους στις δράσεις του Ταμείου. Οι διαδικασίες, αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Οκτωβρίου, οπότε οι πολίτες θα μπορούν να προσέλθουν στις συνεργαζόμενες τράπεζες για την υποβολή αιτήσεων. Ήδη όμως οι πολίτες θα μπορούν από τις αρχές Σεπτεμβρίου να καλέσουν ενεργειακό επιθεωρητή για τη διενέργεια της απαραίτητης ενεργειακής επιθεώρησης της κατοικίας τους. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 2 μήνες και θα επιλεγούν εκείνες οι αιτήσεις που οδηγούν στην μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας ανά μονάδα κόστους.
Τα κριτήρια για τις επιλέξιμες κατοικίες δεν αλλάζουν, το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που δεν είναι εξοχικές, έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980, βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση με 1.500 €/ τ.μ., βάσει της ενεργειακής επιθεώρησης έχουν καταταχθεί σε κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ και μπορούν με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας να αναβαθμισθούν κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στον έλεγχο των κριτηρίων ένταξης στο πρόγραμμα είναι άμεσα διαθέσιμα τα κάτωθι:
1. Σχέδιο της αίτησης, στο οποίο αποτυπώνεται σχεδόν το σύνολο των στοιχείων που θα ζητηθούν από τον πολίτη.
2. Η λίστα με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν με την αίτηση.
3. Οι κατηγορίες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, όπως έχουν εξειδικευτεί στη λεπτομέρειά τους.
Μικρές αλλαγές στα ανωτέρω μπορεί φυσικά να υπάρξουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των συνεργαζόμενων τραπεζών. Να επισημανθεί ότι το σύνολο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με την αίτηση, εκτός ίσως από την οικοδομική άδεια, αφορά σε έγγραφα που ο πολίτης είτε έχει στην κατοχή του (π.χ. εκκαθαριστικό) και δεν χρειάζεται να τα αναζητήσει σε κάποια υπηρεσία είτε αφορούν σε συμφωνίες μεταξύ ιδιωτών (π.χ. απόφαση γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας).

Τα βήματα της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα δεν αλλάζουν, έτσι:
Α/Α

Βήματα
1

Στο πρώτο στάδιο καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το αντίστοιχο κόστος.
2

Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στο ίδιο υποκατάστημα. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.
3

Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.
4

Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένου.
5

Υλοποίηση εργασιών.
6

2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
7

Η εκταμίευση του δανείου ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης ο ωφελούμενος προσκομίζει:
α) τα παραστατικά των δαπανών
β) το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης
8

Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.
9

Πιστοποίηση / Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά τη φάση λήψης της απόφασης για υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα όσο και κατά τη φάση υλοποίησης του έργου και λήψης των ενισχύσεων, θα λειτουργεί, από την Πέμπτη 22/7 γραμμή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 801 11 36 300.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις
Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου και αφορούν στις κατωτέρω τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτηριακού κελύφους συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

πηγη: ypeka
"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»"

Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010

Διακριση συσκευων αεριου

Θερμαντήρας νερού ροής (ταχυθερμοσίφωνας) είναι μια συσκευή αερίου, στην οποία θερμαίνεται το διαρρέον προς χρήση νερό.

Θερμαντήρας νερού αποθήκευσης είναι μια συσκευή αερίου, στην οποία θερμαίνεται το προς χρήση νερό ως απόθεμα.

Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας είναι μια συσκευή αερίου, στην οποία θερμαίνεται διαρρέον προς χρήση νερό και νερό θέρμανσης το οποίο ανακυκλοφορεί.

Ο λέβητας αερίου και ο θερμαντήρας νερού ανακυκλοφορίας είναι συσκευές αερίου, στις οποίες θερμαίνεται το νερό θέρμανσης το οποίο ανακυκλοφορεί μέσα σε σωληνώσεις.


Θερμαντήρας χώρου είναι μια συσκευή αερίου, η οποία αποδίδει τη θερμότητα μέσω θερμαντικών επιφανειών άμεσα στο χώρο.

Αερολέβητας αερίου είναι μια συσκευή αερίου για τη θέρμανση χώρων με φορέα θερμότητας τον αέρα.

Θερμαντήρας ακτινοβολίας είναι μια συσκευή αερίου, η οποία αποδίδει τη θερμότητα με ακτινοβολία.

Ψυγείο αερίου είναι μια συσκευή αερίου για την παραγωγή ψύξης.

Αντλία θερμότητας αερίου είναι μια συσκευή αερίου για τη θέρμανση χώρου ή τη
θέρμανση νερού χρήσης, η οποία εκτός από τη θερμότητα καύσης του αερίου εκμεταλλεύεται και άλλες πηγές θερμότητας.

Συσκευή αερίου ανώτερης θερμογόνου δύναμης ή συσκευή συμπύκνωσης
είναι μια συσκευή αερίου για τη θέρμανση χώρου ή τη θέρμανση νερού, στην οποία εκμεταλλευόμασθε την αισθητή θερμότητα των καυσαερίων και επί πλέον μέρος ή όλη την ενθαλπία συμπύκνωσης του υδρατμού που περιέχεται στα καυσαέρια.

Διακοσμητική συσκευή αερίου είναι μια συσκευή αερίου, η οποία είναι σχεδιασμένη να προσομοιάζει με τζάκι στερεών καυσίμων. Εκτός από τον καυστήρα αερίου περιλαμβάνει στοιχεία που απομιμούνται στερεά καύσιμα και είναι οπτόπλινθοι, πυρίμαχα και λοιπά παρόμοια υλικά. Δεν θεωρείται συσκευή θέρμανσης.

Οικιακό στεγνωτήριο ρούχων είναι μια συσκευή αερίου με μέγιστη ονομαστική θερμική φόρτιση 6 κ\Λ/. Τα καυσαέρια απάγονται στην ατμόσφαιρα μαζύ με τον απαγόμενο αέρα. Οι συσκευές μπορούν να είναι σχεδιασμένες για λειτουργία εξαρτώμενη ή ανεξάρτητη από τον αέρα του χώρου. Τα τμήματα της συσκευής για την προσαγωγή αέρα και την απαγωγή αέρα και καυσαερίων είναι συστατικά στοιχεία της συσκευής ή εγκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής

Καυστήρας αερίου με ή χωρίς ανεμιστήρα είναι διάταξη καύσης αερίου. Ο καυστήρας αερίου προορίζεται για συνεργασία με συσκευή αερίου.

Ατμοσφαιρικός καυστήρας είναι καυστήρας χωρίς ανεμιστήρα. Είναι πιθανόν ο ατμοσφαιρικός καυστήρας να εγκαθίσταται σε συσκευή με ανεμιστήρα (π.χ. συσκευή του τύπου Β-ι3)

Πιεστικός καυστήρας είναι καυστήρας με ανεμιστήρα.
"Διακριση συσκευων αεριου"

Ορισμοί που εχουν σχεση με το φυσικο αεριο

Εγκατάσταση (ή δίκτυο) σωληνώσεων είναι το σύνολο των εσωτερικών και των εξωτερικών τμημάτων των σωληνώσεων της εσωτερικής εγκατάστασης

Κύρια αποφρακτική διάταξη (ΚΑΔ) είναι διάταξη η οποία τοποθετείται στον αγωγό τροφοδοσίας του καταναλωτή και είναι προορισμένη να αποφράσσει την τροφοδοσία με αέριο

Κεντρική αποφρακτική διάταξη είναι διάταξη που τοποθετείται στον αγωγό σύνδεσης με τον καταναλωτή. Ανήκει στην Εταιρία αερίου και βρίσκεται εκτός του κτιρίου.

Μονωτικό στοιχείο είναι ένα στοιχείο για τη διακοπή της διαμήκους ηλεκτρικής αγωγιμότητας μιας σωλήνωσης. Οι όροι μονωτικό στοιχείο, διηλεκτρικός σύνδεσμος, μονωτικός σύνδεσμος είναι συνώνυμοι.

Ρυθμιστής πίεσης είναι μία συσκευή που ρυθμίζει την πίεση σε σταθερή τιμή στο τμήμα της εγκατάστασης σωληνώσεων που ακολουθεί. Ο όρος μειωτής πίεσης είναι συνώνυμη.


Αγωγός τροφοδοσίας είναι το τμήμα αγωγού μεταξύ της εξόδου από το σημείο παράδοσης-παραλαβής (σύνδεσης) και του αγωγού εσωτερικής διακλάδωσης

Αγωγός ασφάλειας είναι ο αγωγός ο οποίος είναι συνδεδεμένος με όργανο ή συσκευή για να απάγει αέριο στο ύπαιθρο μόνον στην περίπτωση μιας έκτακτης κατάστασης (π.χ. θραύση μιας μεμβράνης ελέγχου ή ενεργοποίηση μιας βαλβίδας ασφαλείας).

Παροχετευτικός αγωγός είναι το τμήμα της σωλήνωσης από τον κεντρικό αγωγό διανομής μέχρι το σημείο σύνδεσης

Βαλβίδα σεισμικής προστασίας είναι μια αυτόματη αποφρακτική διάταξη, η οποία σε περίπτωση σοβαρής σεισμικής διαταραχής διακόπτει την παροχή αερίου. Η διάταξη μπορεί να αποτελείται από χωριστά στοιχεία ή όλες οι λειτουργίες να είναι ενσωματωμένες σε ένα σώμα. Οι όροι σεισμικά ενεργοποιούμενη βαλβίδα αερίου, αντισεισμική βαλβίδα
είναι συνώνυμοι.

"Ορισμοί που εχουν σχεση με το φυσικο αεριο"