Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Παρακολούθηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου από ΕΠΑ Αττικής και Vodafone

H Vodafone και η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΠΑ Αττικής) συνεργάζονται και παρέχουν στον καταναλωτή φυσικού αερίου στην Αττική την καινοτόμο υπηρεσία τηλεμέτρησης Smart Ecometer για την άμεση παρακολούθηση και ενημέρωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου. Η υπηρεσία τηλεμέτρησης φυσικού αερίου, είναι μία ολοκληρωμένη συνδρομητική υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vodafone και δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να ενημερώνεται, μέσω του Internet από μια ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα, αλλά και μέσω SMS, για την κατανάλωση φυσικού αερίου.

Ο συνδρομητής της υπηρεσίας θα μπορεί, μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Vodafone και της ιστοσελίδας της υπηρεσίας (www.smartecometer.com), να έχει άμεση παρακολούθηση της κατανάλωσης Φυσικού Αερίου που πραγματοποιεί, με στατιστικά στοιχεία όπως μέση ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία κατανάλωση, σύγκριση καταναλώσεων αντίστοιχων περιόδων, να έχει πληροφόρηση με το ιστορικό τιμών φυσικού αερίου, την εκτίμηση του ύψους του λογαριασμού του σε μηνιαία βάση, καθώς και προειδοποίηση σε περίπτωση κατανάλωσης σε μη αναμενόμενη περίοδο ή υπέρβασης του ορίου κατανάλωσης που ο ίδιος έχει ορίσει.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη συσκευή τηλεμετρίας που εγκαθίσταται στον μετρητή παροχής φυσικού αερίου του χρήστη και μέσω του αξιόπιστου δικτύου μετάδοσης δεδομένων της Vodafone στέλνει τα δεδομένα που καταγράφονται από τον ηλεκτρονικό μετρητή στην κεντρική εφαρμογή της υπηρεσίας. Εκεί οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω ενός απλού web browser και ευρυζωνικής σύνδεσης στο Internet από οποιονδήποτε προσωπικό υπολογιστή.

Έτσι, όλοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν εύκολα και απλά τις καταναλώσεις τους από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκονται, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει η κινητή επικοινωνία και η υψηλή τεχνολογία της Vodafone. Ως αποτέλεσμα συνεχών επενδύσεων για την τεχνολογική εξέλιξη και την συνεχή αναζήτηση μεθόδων βέλτιστης εξυπηρέτησης, τόσο η Vodafone όσο και η ΕΠΑ Αττικής σήμερα συνεργάζονται προκειμένου να παράσχουν στους καταναλωτές τους υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

ΠΗΓΗ:energypress
"Παρακολούθηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου από ΕΠΑ Αττικής και Vodafone"

Σάββατο 9 Ιουνίου 2012

Οδηγίες προς τους εγκαταστάτες φυσικού αερίου

Οδηγίες προς του εγκαταστάτες φυσικού αερίου σχετικά με την εφαρμογή του νέου τεχνικού κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar (ΦΕΚ 976, Τεύχος Β’, 28/3/2012) δίνει η ΕΠΑ Αττικής.
 Όπως επισημαίνεται, με την εφαρμογή του νέου τεχνικού κανονισμού δεν είναι πλέον απαραίτητο να προσκομίζονται τα πιστοποιητικά υλικών, εξαρτημάτων και συσκευών φυσικού αερίου για την τροφοδότηση της εσωτερικής εγκατάστασης.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να διατηρούνται στο αρχείο της εσωτερικής εγκατάστασης του καταναλωτή φυσικού αερίου.
Συνεπώς, πριν την αρχική τροφοδότηση οι εγκαταστάτες θα πρέπει να προσκομίζουν στην ΕΠΑ Αττικής:  
• την εγκεκριμένη Μελέτη της εσωτερικής εγκατάστασης • το Πιστοποιητικό Δόκιμης Αντοχής και Στεγανότητας της εσωτερικής εγκατάστασης • την Υπεύθυνη Δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού 
 στην οποία θα δηλώνεται ότι η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη • το ΄Εντυπο Αντιστοίχησης Μετρητών Σημειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση ενεργοποίησης εσωτερικής εγκατάστασης νέας οικοδομής (ΕΕΝΟ) απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου του στελέχους οικοδομικής άδειας.

 ΠΗΓΗ:energypress
"Οδηγίες προς τους εγκαταστάτες φυσικού αερίου"