Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010

Δάνεια για φωτοβολταϊκά με προνομιακό επιτόκιο

Σημαντικό όφελος για τα νοικοκυριά προκύπτει από τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των κατοικιών, με τις τράπεζες να έχουν ανακαλύψει ένα νέο τοπίο ασφαλούς και συμφέρουσας χρηματοδότησης. Το δάνειο που μπορούν να πάρουν οι ιδιώτες από τις τράπεζες μπορεί να εξοφληθεί από το ετήσιο κέρδος που θα έχει όποιος εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά (έως και το 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης των συστημάτων με επιτόκιο χαμηλότερο από αυτό που ισχύει σε ένα καταναλωτικό ή επιχειρηματικό δάνειο).Οι τράπεζες έχουν σχεδιάσει και προωθήσει στην αγορά τα νέου τύπου δάνεια, τα «πράσινα δάνεια», τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσει κάποιος την επένδυσή του χωρίς δικά του κεφάλαια. Το επιτόκιο είναι στα επίπεδα του 8-9%, κυμαινόμενο ή σταθερό, σε ευρώ ή ελβετικό φράγκο, με ορισμένες τράπεζες να χρηματοδοτούν έως και το 100% της επένδυσης, δηλαδή γύρω στα 40.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής φθάνει έως 25 χρόνια.
Δάνεια για φωτοβολταϊκά με προνομιακό επιτόκιο

* Αναλυτικά τα προγράμματα «Πράσινο Δάνειο» και «Ενεργειακή Εθνοστέγη» της Εθνικής Τράπεζας με επιτόκια που ξεκινούν από τα επίπεδα του 4%.
* Στο «Πράσινο δάνειο κατοικίας» της Eurobank το επιτόκιο είναι βασισμένο στο euribor τριμήνου + περιθώριο.
* Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει το «Green» με τελικό επιτόκιο 8,8%.
* Το «home ecoλογικό» της Εμπορικής έχει επιτόκιο 7%.
* Η Alpha Bank προωθεί το Alpha Δάνειο Φυσικού Αερίου με επιτόκιο 9,75%.

Μάλιστα, οι τράπεζες εφαρμόζουν και σ’ αυτά τα δάνεια την πρακτική των εγγυήσεων, προκειμένου το επιτόκιο να μειωθεί ακόμη περισσότερο, με εξασφάλιση μετρητών ή άυλων τίτλων ή με προσημείωση ακινήτου.

Επιπλέον, παρέχεται πρόγραμμα ασφάλισης με πλήρη κάλυψη για υλικές ζημιές που θα υποστούν οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από πολλαπλούς κινδύνους όπως σεισμό, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, χιόνι, παγετό κ.ά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας φωτοβολταϊκών συστημάτων PVLimk, κ. Αλκη Μητσοτάκη, «η επένδυση είναι τέτοια (υψηλή τιμή αγοράς του ρεύματος και χαμηλό κόστος επένδυσης) που ακόμα και αν η επένδυση γίνει εξ ολοκλήρου με τραπεζική χρηματοδότηση, οι ιδιώτες θα έχουν σημαντικό όφελος».

Η Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ενωση χρηματοδοτεί την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος, μέχρι 10Kw στις στέγες των σπιτιών. Η χρηματοδότηση γίνεται με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε ο καταναλωτής να κάνει γρήγορη απόσβεση του συστήματος που τοποθέτησε και να έχει ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες που παρείχε στο δίκτυο.

Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, οι ιδιώτες θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και σύνδεση με τη ΔΕΗ στο όνομά τους. Το συνολικό ποσόν συμψηφίζεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ και η διαφορά επιστρέφεται στον καταναλωτή.

Ο καταναλωτής υπογράφει σύμβαση με τη ΔΕΗ για να διοχετεύει όλη την παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού στο δίκτυό της.

Με 13.600 ΚWH
7.480 ευρώ εγγυημένο εισόδημα κάθε χρόνο

Η απόσβεση της επένδυσης θα γίνει μέσα σε 6-7 χρόνια, ωστόσο οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να υπολογίζουν απόσβεση σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το οποίο ανέρχεται -σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς- γύρω στα 12-15 χρόνια. Θα πρέπει δηλαδή να συνυπολογίσουμε ότι μέσα στα επόμενα 25 χρόνια η «ψαλίδα» της τιμής που πουλάει η ΔΕΗ στα νοικοκυριά θα μικραίνει διαρκώς σε σχέση με την εγγυημένη τιμή αγοράς των 55 λεπτών/kWh (και των ακόμη χαμηλότερων τιμών -κατά 5% ετησίως- που προβλέπονται για εκείνους που θα ξεκινήσουν την επένδυση από το 2012). Παράλληλα, η εμπειρία από τους ηλιακούς θερμοσίφωνες στις πολυκατοικίες δείχνει ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα απαιτούνται χρήματα για τις επισκευές λόγω των διαρροών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων του υπουργείου Ανάπτυξης, οι ιδιώτες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ έως 10ΚW στη στέγη του σπιτιού τους έχουν τη δυνατότητα να πωλούν την παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ προς 0,55 ευρώ ανά κιλοβατώρα (Kwh) για τις συμβάσεις που θα υπογραφούν με τη ΔΕΗ μέχρι και το 2011.

Τα οφέλη είναι προφανή με δεδομένο ότι για καταναλώσεις τετραμήνου κάτω των 2.000 KWh, η ΔΕΗ χρεώνει την κιλοβατώρα από 0,08761 μέχρι 0,13705 ευρώ, για καταναλώσεις από 2001 μέχρι 3.000 Kwh χρεώνει με 0,08925-0,18674 ευρώ, ενώ για καταναλώσεις μεγαλύτερες των 3.000 KWh η επιχείρηση χρεώνει τους οικιακούς της πελάτες από 0,08981 μέχρι 0,18971 ευρώ/ κιλοβατώρα.

Εαν αναλογιστεί κανείς πως ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με ισχύ 10KW παράγει κατά μέσο όρο ενέργεια ίση με 13.600 Κwh ετησίως, τότε το ετήσιο έσοδο από την πώληση της ενέργειας στη ΔΕΗ είναι 0,55 ευρώ x 13.600Kwh = 7.480 ευρώ. Ετσι με ένα μέσο κόστος της τάξης των 40.000-50.000 ευρώ, κάποιος εξασφαλίζει μια σταθερή και σίγουρη πηγή εισοδήματος για 25 χρόνια που μπορεί να του αποφέρει συνολικό έσοδο έως και 187.500 ευρώ.

ΠΗΓΗ
http://wwwethnosgr/articleasp?catid=11379&subid=2&pubid=13728947