Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010

Υπολογισμός θερμίδων boiler, βάση ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Για να υπολογιστεί με ακρίβεια η κατανάλωση ενός boiler, προαπαιτείται η τοποθέτηση ενός
υδρόμετρου στην έξοδο του ζεστού νερού χρήσης.
Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε την κάτωθι σχέση, η οποία διέπεται από Ευρωπαϊκό νόμο.
Επιλύοντας την σχέση αυτή προκύπτει η κατανάλωση του πετρελαίου σε lt.