Σάββατο 9 Ιουλίου 2011

ΝΕΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ TESTO

Στον αναλυτή είναι οι αισθητήρες αερίου, οι αντλίες αερίων μέτρησης και καθαρισμού, επεξεργασία αερίου Peltier (προαιρετικά), οδοί αερίου , φίλτρα, η ανάλυση και ηλεκτρονική αποθήκευση καθώς και το τροφοδοτικό και η μπαταρία Li-ion.
Η μονάδα ελέγχου είναι η μονάδα λειτουργίας και προβολής του testo 350. Μπορεί να αφαιρεθεί και είναι εξοπλισμένή με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων.

Ευπρόσιτο Σέρβις


Το άνοιγμα στην κάτω πλευρά του οργάνου επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις σχετικές υπηρεσίες και στα αναλώσιμα υλικά, στης αντλίες και τα φίλτρα, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να καθαρίστουν γρήγορα και / ή ανταλλάσσονται επί τόπου.
Τα πλεονεκτήματα:

Μείωση της έλλειψη όργανου, λόγω συντήρηση.
Η εξοικονόμηση κόστους λόγω αυτό-συντήρησης όργανου και / ή την ανταλλαγή και τον καθαρισμό των εξαρτημάτων φθοράς από το χρήστη.
Άμεση πρόσβαση σε όλα τα σχετικά μέρη

Θερμικά αποσυνδεμένοι θάλαμοι αισθητήρων
Ο θάλαμος αισθητήρων είναι θερμικά απομονωμένος από τα άλλα εξαρτήματα της συσκευής. Έτσι , αποκλίσεις από θερμικές επιδράσεις των αισθητήρων μειώνονται

Έτσι επιτυγχάνεται μέγιστη αξιοπιστία του οργάνου μέτρησης και των αποτελεσμάτων της μέτρησης .

Εύκολη ανταλλαγή των αισθητήρων αερίου
Οι αισθητήρες του αερίου είναι προ-βαθμονομημένοι και μπορούν να ανταλλαχθούν, αντικατασταθούν ή να αναβαθμοιστούν χωρίς αέριο δοκιμής - αν είναι αναγκαίο κατευθείαν επί τόπου.

Τα πλεονεκτήματα:
Δεν υπάρχει πλέον μεγάλος χρόνο συντήρησης
Ευέλικτη επέκταση του testo 350 με περαιτέρω παραμέτρων μέτρησης καυσαερίου όταν αλλάξουν η εφαρμογές ή η προδιαγραφές
Όταν το φίλτρο του αισθητήρα ΝΟ έχει εξαντληθεί λαμβάνετε ένα άμεσο μήνυμα. Τότε μόνο το φίλτρο πρέπει να αλλάξει, και δεν είναι πλέον αναγκαίο η αλλαγή όλου του αισθητήρα ΝΟ.

Αυτόματα ελεγχόμενη παγίδα συμπύκνωσεις
Η αυτόματη παρακολούθηση της παγίδας συμπύκνωσης , σας ειδοποιεί όταν πρέπει να αδειάσει, και λίγα λεπτά μετά την αναφορά, η αντλία μέτρησης αερίου σταματά αυτόματα. Αυτό παρέχει την υψηλότερη προστασία του αναλυτή και των αισθητήρων από ζημία

Εξωτερικό κύκλωμα ψύξης
Κλειστά κυκλώματα ψύξης απομονωθούν τα ηλεκτρονικά του οργάνου και των αισθητήρων από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Το εσωτερικό του οργάνου ψύχεται μέσω μίαςεναλλάκτης θερμότητας και ως εκ τούτου δεν έρχεται σε επαφή με βρώμικο ή επιθετικό ατμοσφαιρικό αέραΤα πλεονεκτήματα:
Βλάβη στα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα αποφεύγονται ετσι αποτελεσματικά.
Το όργανο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χώρους με σκόνη ή βρώμικη ατμόσφαιρα.

ΠΗΓΗ:voultherm