Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ

Η συντηρηση καυστηρα σε εναν πιεστικο καυστηρα αεριου περιλαμβανει τα εξης: 


Αποσύνδεση κεφαλής,ηλεκτροδίων εναυσης,ηλεκτροδίου ιονισμού και καθαρισμός αυτών
Καθαρισμός πτερωτής ανεμιστήρα
Καθαρισμός εσωτερικού μέρους του κέλυφους
Αποσύνδεση συγκροτήματος οργάνων αερίου
Καθαρισμός φίλτρων αερίου
Ελεγχος στεγανοτητας βαλβιδων
Ελεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη αερίου
Ελεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη αέρα
Ελεγχος ρεύματος ιονισμού (υπο λειτουργία)
Ελεγχος λειτουργιας ανιχνευτη αεριου

Συμβουλες :


1. Διατηρείτε το λεβητοστάσιο καθαρό.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο απαιτούμενος αέρας καύσης προσάγεται ελεύθερα στο λεβητοστάσιο.
3. Να διακόπτετε πάντα τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τη παροχή αερίου σε κάθε περίπτωση επιθεώρησης ή άλλης εργασίας του καυστήρα ή του λέβητα.
4. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καύσιμα αντικείμενα, π.χ. χαρτί ή ξύλα, στην εστία καύσης του λέβητα.
5. Μη επεμβαίνεται σε ρυθμίσεις ή σε επεμβάσεις του καυστήρα ή των οργάνων αερίου χωρίς να έχεται την σχετική αρμοδιότητα.
6. Να επιβλέπεται τακτικά τη λειτουργία και την ασφάλεια της εγκατάστασης.
7. Να μεριμνείτε εγκαίρως για τη σχετική συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα που απαιτείται να γίνεται κάθε χρόνο από αρμόδιο τεχνικό

Εμπλοκή ή διακοπή καυστήρα


1. Πατήστε το διακόπτη επαναφοράς του αυτόματου καύσης.
2. Ελέγξτε το θερμοστάτη ασφαλείας του λέβητα.
3. Ελέγξτε και ενεργοποιήστε το θερμοστάτη νερού του λέβητα καθώς επίσης και το θερμοστάτη χώρου.
4. Ελέγξτε την επάρκεια πίεσης παροχής αερίου.
5. Ελέγξτε τις ηλεκτρικές ασφάλειες παροχής ρεύματος.
6. Δοκιμάστε μια νέα προσπάθεια εκκίνησης του καυστήρα και διαπιστώστε εάν το άνοιγμα της βαλβίδας αερίου γίνεται κανονικά ελέγχοντας την παροχή αερίου δια μέσω του μετρητή αερίου.
7. Εάν ο καυστήρας δεν ξεκινά μετά από επάλληλες προσπάθειες εκκίνησης τότε καλέστε ειδικό αρμόδιο τεχνικό.


 ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Να μην εκθέτετε ποτέ το πρόσωπο σας κοντά και μπροστά στην θυρίδα επισκόπησης του λέβητα, ειδικά κατά την εκκίνηση του καυστήρα.
2. Να μη χρησιμοποιείτε "γυμνή" φλόγα κατά την επιθεώρηση της εστίας καύσης του λέβητα.
3. Να κλείνετε πάντα τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου πριν κάθε ενέργεια επέμβασης του καυστήρα ή του λέβητα.