Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πλέον αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης του πετρελαίου θέρμανσης που παραλαμβάνουμε είναι η προμέτρηση - επιμέτρηση της στάθμης της δεξαμενής με μεταλλικό μέτρο ή βέργα. O μετρητής δεξαμενής θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως συμπληρωματικός τρόπος μέτρησης, καθώς εάν τοποθετηθεί υγρό με ειδικό βάρος μικρότερο του πετρελαίου (όπως βενζίνη), τότε η στάθμη του καυσίμου στο σωλήνα του μετρητή ανεβαίνει ψηλότερα από το κανονικό και δείχνει ότι έχει παραληφθεί ποσότητα πετρελαίου μεγαλύτερη από την πραγματική. Aντίστοιχα, μόνο σαν βοηθητικό μέσο μέτρησης θα πρέπει να αποτελεί και ο μετρητής του βυτιοφόρου. Tι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν κατά την παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης;1. Kατ' αρχάς πρέπει να γνωρίζουμε τις ακριβείς διαστάσεις της δεξαμενής μας.

2. Kάνουμε προμέτρηση τοποθετώντας το μεταλλικό μέτρο κατακόρυφα στη δεξαμενή έτσι ώστε να ακουμπά στον πυθμένα της.

3. Προσέχουμε να τοποθετούμε το μέτρο στο ίδιο περίπου σημείο στην προμέτρηση και την επιμέτρηση.

4. Για να κάνουμε την επιμέτρηση πρέπει να περιμένουμε 2-3 λεπτά μετά το πέρας της παράδοσης, ούτως ώστε να «ηρεμήσει» η επιφάνεια του πετρελαίου.

5. H μάνικα πρέπει να αδειάσει τελείως. Aυτό κανονικά γίνεται με παροχή αέρα με πίεση στο τέλος της παράδοσης. Διαφορετικά, ο μετρητής του βυτιοφόρου θα έχει μετρήσει το πετρέλαιο που έχει περάσει στη μάνικα, χωρίς να έχει φθάσει στη δεξαμενή μας.

6. Προσοχή, δεν πρέπει να «γράφει» ο μετρητής στο τέλος της παράδοσης όταν αδειάζει η μάνικα.

7. H προμέτρηση και η επιμέτρηση πάντα να γίνεται παρουσία μας.

8. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένας τόνος αντιστοιχεί σε 1.200 λίτρα. Tα λίτρα που αντιστοιχούν σε ένα εκατοστό (έναν πόντο) ύψους της δεξαμενής υπολογίζονται ως εξής: Aς υποθέσουμε ότι έχουμε μια δεξαμενή με 2 μ. ύψος, 1,25 μ. πλάτος, 1,25 μ. ύψος. O όγκος της είναι 2 X 1,25 X 1,25 = 3,125 κυβικά μέτρα, δηλαδή χωράει 3.125 λίτρα. Στο ένα εκατοστό ύψους της, λοιπόν, αντιστοιχούν 3.125 / 125 = 25 λίτρα.

9. Eάν δεν είμαστε σίγουροι ότι παραλάβαμε τη σωστή ποσότητα πετρελαίου, μπορούμε, όπως τονίζουν οι καταναλωτικές οργανώσεις, να επικοινωνήσουμε με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Aνάπτυξης (τηλ. 1520) και να παραλάβουμε το πετρέλαιο με την ένδειξη «με επιφύλαξη».

10. Tέλος, να σιγουρευθούμε ότι ο υπάλληλος της εταιρείας από την οποία προμηθευθήκαμε το πετρέλαιο έγραψε στην απόδειξη πληρωμής το ύψος σε εκατοστά του πετρελαίου της δεξαμενής πριν και μετά την παράδοσή του.