Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ,ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Καθαρισμός της καπνοδόχου

Ο καθαρισμός της καπνοδόχου είναι μια εργασία, που πρέπει να εκτελείται με σοβαρότητα και επιμέλεια.
Θα πρέπει ιδιαίτερα να καθαρίζεται η καμινάδα στα σημεία:
α) εξόδου από τον λέβητα
β) στις γωνίες
γ) σε οποιοδήποτε σημείο τα καυσαέρια αλλάζουν πορεία
δ) σε οποιοδήποτε σημείο μπορούν να μαζευτούν τα κατάλοιπα της καύσης.Αρκετές φορές, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ρυθμιστικές συσκευές, για να <<τραβάει>> η καπνοδόχος.
Αυτές οι συσκευές έχουν σαν κύριο ρόλο, να διατηρούν σταθερό τον ελκυσμό στην έξοδο του λέβητα, (στον καπνοθάλαμο) όταν ο καυστήρας λειτουργεί με περίσσεια αέρος.
Επί πλέον, αερίζει την καπνοδόχο όταν ο καυστήρας δεν λειτουργεί και έτσι εμποδίζεται η δημιουργία υγροποιήσεων.

Στεγανότητα της καπνοδόχου

Το όλο σύστημα της καπνοδόχου πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε να μην εισέρχεται κρύος αέρας του περιβάλλοντος σε αυτήν. Ρωγμές ,θυρίδες κλπ πρέπει μα κλείνονται ,γιατί ο ψυχρός αέρας του περιβάλλοντος μπορεί να αναμιχθεί με τα καυσαέρια, με αποτέλεσμα αυτά να ψύχονται και να υγροποιούνται ευκολότερα. Επίσης η καπνοδόχος, θα πρέπει να προστατεύεται, ώστε να μην εισέρχεται νερό της βροχής σε αυτήν.

Βασικά σημεία (ανακεφαλαίωση)

* Η καπνοδόχος μπορεί να βρίσκεται μέσα στην οικοδομή ή πάνω σε κάποιο εξωτερικό τοίχο ή και σε κάποια απόσταση από αυτήν, αρκεί να στερεώνεται καλά.
* Πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν, η συστολή και η διαστολή αυτής
* Δεν πρέπει να έρχεται σε απευθείας επαφή με τσιμέντο, (πάκτωμα) γιατί αποκλείεται να θερμανθεί
* Η διατομή και ο ελκυσμός παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην όλη κατασκευή.
* Πρόχειρες κατασκευές πρέπει να αποφεύγονται γιατί και σωστή δουλειά δεν γίνεται, αλλά και θα κοστίσει περισσότερο στο μέλλον.
* Οριζόντια τμήματα, γωνίες, αλλαγές κατεύθυνσης, θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται.
* Πάντα θα πρέπει η καπνοδόχος να είναι μονωμένη, για να μπορεί να δημιουργεί τον κατάλληλο ελκυσμό, ώστε και η λειτουργία του καυστήρα να γίνεται σωστά, αλλά και να αποφεύγονται οι υγροποιήσεις των καυσαερίων.