Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛ/ΚΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ SIEMENS


Αυτονόμηση Κεντρικών Θερμάνσεων

--------------------------------------------------------------------------------
Το SIEMENS SET (Siemens Energy Tool) αποτελεί την απόλυτα ολοκληρωμένη λύση αυτονομίας κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων. Το εμπιστεύονται εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη από το 1968.
Εφαρμογή

--------------------------------------------------------------------------------
Το SIEMENS SET εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά σε παλιά κτίρια που χρησιμοποιούν το παραδοσιακό (δισωλήνιο) σύστημα κεντρικής θέρμανσης χωρίς αυτονομία.
Σκοπός

--------------------------------------------------------------------------------
Με την εφαρμογή του SIEMENS SET επιτυγχάνεται η πλήρης αυτονομία θέρμανσης σε παλιά κτίρια. Συγκεκριμένα, οι χρήστες των κτιρίων αυτών αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να ελέγχουν τη θέρμανση όχι μόνο σε επίπεδο διαμερίσματος, αλλά και σε επίπεδο δωματίου.
Υλοποίηση

--------------------------------------------------------------------------------
Η υλοποίηση του συστήματος περιλαμβάνει διεργασίες σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά στον τομέα της μελέτης ενώ το δεύτερο αφορά στην εγκατάσταση του συστήματος.

Μελέτη: Πραγματοποιείται Μελέτη Θερμικών Απωλειών του κτιρίου, από την οποία προκύπτουν οι συντελεστές επιβάρυνσης και παραμένουσας επιβάρυνσης (πάγια θέρμανσης) των ιδιοκτησιών. Η μελέτη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του συστήματος και συγκεκριμένα για την ορθή Κατανομή Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης. Η μελέτη αυτή αντικαθιστά την υφιστάμενη, η οποία είχε εκπονηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης σε Κτίρια Χωρίς Αυτονομία.
Εγκατάσταση: Η εγκατάσταση του συστήματος γίνεται πολύ εύκολα και με ελάχιστο κόστος, χωρίς μετατροπή της υφιστάμενης εγκατάστασης θέρμανσης, σκαψίματα, καλωδιώσεις και σωληνώσεις. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε δύο επίπεδα:

•Εργασίες εντός των διαμερισμάτων

Σε κάθε θερμαντικό σώμα (καλοριφέρ) τοποθετείται ένας θερμοστατικός διακόπτης (θερμοστάτης) στη θέση του κοινού διακόπτη της προσαγωγής του ζεστού νερού (πάνω διακόπτης). Αυτός αποτελεί το θερμοστάτη του δωματίου, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη θερμοκρασία που επιθυμεί στο συγκεκριμένο χώρο.
Επίσης, σε κάθε θερμαντικό σώμα τοποθετείται ο Κατανεμητής Κόστους Θέρμανσης (μετρητής). Ο Κατανεμητής Κόστους Θέρμανσης καταγράφει την κατανάλωση ενέργειας του θερμαντικού σώματος. Οι μετρητές αυτοί αποστέλλουν ασύρματα την ένδειξή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε μονάδες που είναι εγκατεστημένες σε κοινόχρηστους διαδρόμους της πολυκατοικίας. Η εταιρεία μας συλλέγει τις μετρήσεις από τις μονάδες αυτές μέσω τεχνολογιών ασύρματης μετάδοσης δεδομένων (κινητό τηλέφωνο). Έτσι, αποφεύγεται η ενόχληση των ενοίκων για την ανάγνωση των μετρήσεων.

•Εργασίες στο λεβητοστάσιο


Στο λεβητοστάσιο επιβάλλεται η εγκατάσταση βαλβίδας διαφορικής πίεσης, η οποία προστατεύει την εγκατάσταση από υψηλές πιέσεις που δημιουργούνται όταν δεν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης. Τέλος, για την επίτευξη του μέγιστου βαθμού οικονομίας τοποθετείται στο λεβητοστάσιο σύστημα αντιστάθμισης, το οποίο σε συνεργασία με μια τρίοδη βάνα ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού που διαρρέει όλη την εγκατάσταση, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.Λειτουργία

--------------------------------------------------------------------------------
Κατανομή Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης: Η καταγραφή των μετρήσεων πραγματοποιείται άμεσα από την εταιρεία μας, μέσω κινητού τηλεφώνου, όποτε αυτό απαιτηθεί από τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Κατόπιν, εκδίδουμε την Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης. Στα ειδοποιητήρια που λαμβάνουν αυθημερόν οι χρήστες παρουσιάζονται αναλυτικά οι καταναλώσεις τους ανά θερμαντικό σώμα.

Συντήρηση: Δεν απαιτείται συντήρηση. Μετά το πέρας 6 χρόνων, αντικαθίστανται οι μπαταρίες από τις Μονάδες Συλλογής Μετρήσεων που είναι τοποθετημένες σε κοινόχρηστους διαδρόμους του κτιρίου.Πλεονεκτήματα

--------------------------------------------------------------------------------

•Μέγιστη οικονομία

Από στατιστικά στοιχεία προκύπτει πως η μέση οικονομία που προκαλείται από την εφαρμογή του SIEMENS SET είναι της τάξης του 40%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 50%. Η οικονομία οφείλεται στο γεγονός ότι διαχειριζόμαστε πλέον τη θέρμανση ανά δωμάτιο, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, και όχι συνολικά για ολόκληρο το σπίτι. Για παράδειγμα, αν είχαμε ένα διακόπτη για όλα τα φώτα στο σπίτι μας και με αυτόν τα ανάβαμε όλα μαζί θα καταναλώναμε περισσότερο ή λιγότερο ρεύμα; Επίσης, η εγκατάσταση του συστήματος αντιστάθμισης στο λεβητοστάσιο μεγιστοποιεί το βαθμό οικονομίας.


•Δίκαιη κατανομή δαπανών θέρμανσης


Χρεώνεστε μόνο για αυτό που πραγματικά καταναλώνετε.

•Μέγιστη άνεση

Αποκτήστε θέρμανση:
•Σε όποιο δωμάτιο θέλετε.
•Στη θερμοκρασία που επιθυμείτε.
•Όση ώρα τη χρειάζεστε.

•Επιλύει χρόνια προβλήματα


Ασυμβίβαστα ωράρια ενοίκων, μη ομοιόμορφη κατανομή θέρμανσης (διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ πρώτων και τελευταίων ορόφων), μη δίκαιη κατανομή δαπανών θέρμανσης.
Το σύστημα δίνει διεξόδους και λύσεις σε πολυκατοικίες και κτίρια:
•Που έχουν το παλιό παραδοσιακό σύστημα κεντρικής θέρμανσης.
•Που χρησιμοποιούν το άδικο σύστημα της ωρομέτρησης για την κατανομή των δαπανών θέρμανσης.

•Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση


Χωρίς μετατροπή της υφιστάμενης εγκατάστασης θέρμανσης, χωρίς καλωδιώσεις, χωρίς σκαψίματα, χωρίς σωληνώσεις. Ο μέσος χρόνος εγκατάστασης ανά διαμέρισμα είναι 60 λεπτά.

•Πολύ απλό στη χρήση του


Ρυθμίζετε απλά τη θερμοκρασία που επιθυμείτε.

•Αξιόπιστη και αδιάβλητη διαδικασία καταγραφής μετρήσεων


Οι Κατανεμητές Κόστους Θέρμανσης (μετρητές) διαθέτουν υψηλή τεχνολογία που διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας καταγραφής των μετρήσεων. Σε περίπτωση που επιχειρηθεί η παραβίασή τους, αποστέλλουν άμεσα μήνυμα συναγερμού στις Μονάδες Συλλογής Μετρήσεων.

•Κατάλληλο για οποιοδήποτε καύσιμο


Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση, και ό,τι άλλο…

•Ανταποδοτικό κόστος εγκατάστασης


Με αποδεδειγμένη οικονομία στο πετρέλαιο θέρμανσης μέχρι και 40%, το κόστος εγκατάστασης αποσβαίνει σε 12 - 24 μήνες.