Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ορισμός.
Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι το νερό, ο αέρας, το λάδι, ή ο ατμός.
Διάκριση
Οι λέβητες διακρίνονται :
Αναλόγως του υλικού κατασκευής τους σε:
Χυτοσιδήρους λέβητες
Χαλύβδινους λέβητες Διμεταλλικός λέβητας.
Χάλκινους λέβητες.
Ανοξείδωτους λέβητες.
Διμεταλλικοί λέβητες.

Αναλόγως του καυσίμου σε:
Λέβητες στερεών καυσίμων
Λέβητες αερίων καυσίμων
Λέβητες υγρών καυσίμων.
Λέβητες βιομάζας.
Αναλόγως της θερμικής τους ισχύος σε:
Μεγάλους λέβητες
Μεσαίους λέβητες
Μικρούς λέβητες.
Αναλόγως του φορέως θερμότητας σε:
Λέβητες ατμού χαμηλής πίεσης
Λέβητες ατμού υψηλής πίεσης
Λέβητες αέρος (αερολέβητες)
Λέβητες νερού.
Υπέρθερμου νερού.
Αναλόγως της πίεσης που επικρατεί στο θάλαμο καύσης σε:
Λέβητες πιεστικούς ή υψηλής αντίθλιψης λέβητες
Λέβητες χαμηλής αντίθλιψης.
Λέβητες ατμοσφαιρικούς.
Επίσης οι λέβητες διακρίνονται σε:
Ατομικούς λέβητες (μονάδες compakt).
Λέβητες απλούς.
Η συντριπτική πλειοψηφία των λεβήτων που είναι εγκαταστημένοι, είναι είτε χαλύβδινοι είτε χυτοσιδηροί.
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
Οι λέβητες αυτοί κατασκευάζονται από χαλυβοελάσματα κατάλληλα διαμορφωμένα σε κύλινδρο και στράντζα και από σωλήνες χωρίς ραφή. Σαν μέθοδος κατασκευής χρησιμοποιείται η ηλεκτροσυγκόλληση.
Πλεονεκτήματα.
- Μικρό βάρος
- Μικρή ευαισθησία σε γρήγορες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας. (αντοχή σε θερμικά σοκ )
- Καλός βαθμός απόδοσης.
- Εύκολη επισκευή, με συγκόλληση.
- Αντοχή σε μεγάλες πιέσεις.
- Προσαρμογή των διαστάσεων του λέβητα σε ορισμένες απαιτήσεις
- Χαμηλότερο κόστος αγοράς.
Μειονεκτήματα.
- Δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της ισχύος τους.
- Δύσκολη μεταφορά στους λέβητες μεγάλης ισχύος.
- Υφίστανται οξειδώσεις και ηλεκτροδιαβρώσεις.
Κατασκευάζονται σε ισχύς μέχρι 2.000.000kcal/h.
Σε λέβητες μέχρι 90.000 kcal/h και πίεση λειτουργίας μέχρι 6 bar τα πάχη των ελασμάτων για τον φλογοθάλαμο και τους καθρέπτες είναι τουλάχιστον 4 mm ενώ για τον νεροθάλαμο 3mm.
Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ομοιόμορφη κυκλοφορία του νερού μέσα στον νεροθάλαμο για να αποκλείονται οι ατμοποιήσεις.
Να προβλέπεται δυνατότητα εύκολου καθαρισμού.
Να υπάρχουν υποδοχές για την τοποθέτηση των θερμοστατών.
Να υπάρχει οπή παρατήρησης της φλόγας.
Να υπάρχει πρόβλεψη για κρουνό εκκένωσης
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
Κατασκευάζονται σε φέτες που συνδέονται μεταξύ τους.
Κυκλοφορούν σε σειρές π.χ. από 20000 έως 60000 kcal/h, ή από 100000 έως 250000kcal/h. Η κάθε σειρά έχει διαφορετική σχεδίαση φέτας.
Πλεονεκτήματα.
- Αντοχή στις διαβρώσεις.
- Μικρή περιεκτικότητα νερού, άρα μικρή θερμική αδράνεια.
- Επειδή κατασκευάζονται σε φέτες: α) Μπορούν να μεταφερθούν φέτα – φέτα στο λεβητοστάσιο και να συναρμολογηθούν εκεί. β) Σε περίπτωση τρυπήματος ή σπασίματος μιας φέτας μπορεί να αντικατασταθεί. γ) Αν ο λέβητας δεν είναι ο τελευταίος της σειράς μπορεί να επεκταθεί με προσθήκη φέτας.
Μειονεκτήματα.
- Μεγάλο κόστος αγοράς.
- Μεγάλο βάρος.
- Δύσκολη επισκευή.
- Μικρή αντοχή στα θερμικά σοκ.
- Δύσκολος καθαρισμός σε ορισμένους τύπους