Παρασκευή 14 Αυγούστου 2009

Επιδοτηση για αλλαγη καυστηρα

Επιδότηση έως και 50% της αντικατάστασης του καυστήρα πετρελαίου

Λιγότερη ρύπανση στο περιβάλλον αναμένεται να εξασφαλιστεί και με τη διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου στις περιοχές όπου περνά ή πρόκειται να περάσει το δίκτυό του. Το εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προβλέπει ότι θα είναι υποχρεωτικό να συνδεθούν όλα τα ακίνητα με το φυσικό αέριο μέσα σε μια τριετία από τη διέλευση του αγωγού, εφόσον αυτή η σύνδεση είναι τεχνικά δυνατή (που είναι στις περισσότερες περιπτώσεις).Το μέτρο θα ισχύσει από τη στιγμή που θα θεσμοθετηθεί.
Για την εφαρμογή του θα υπάρχουν, όπως και στην περίπτωση των Ι.Χ., κίνητρα και αντικίνητρα.
Κίνητρο θα είναι η επιδότηση έως και 50% της αντικατάστασης του καυστήρα πετρελαίου με αυτόν του φυσικού αερίου και κατά πάσα πιθανότητα η απαλλαγή από τα τέλη σύνδεσης ή η έκπτωση στο μισό.
Ως αντικίνητρα εξετάζονται τα αυξημένα δημοτικά τέλη, η διακοπή της ηλεκτροδότησης, η επιβολή ειδικού τέλους κ.ά.
Σήμερα, για να συνδεθεί μια πολυκατοικία με το φυσικό αέριο, χρειάζεται απόφαση της πλειοψηφίας (50% συν 1) των ιδιοκτητών.
Τα πλεονεκτήματα πάντως είναι πολλά. Το φυσικό αέριο είναι φθηνότερο κατά 20% από το πετρέλαιο, χρειάζεται λιγότερος χώρος στο λεβητοστάσιο και υπάρχει η δυνατότητα της χρήσης του για ζεστό νερό, για κλιματισμό και για μαγείρεμα, που στοιχίζει 60% φθηνότερα σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα.
Σε πολλές συνδέσεις πολυκατοικιών αντικαθίσταται μόνον ο καυστήρας και διατηρείται ο λέβητας. Ο μετρητής της παροχής φυσικού αερίου συνδέεται με τον καυστήρα με σωληνώσεις.