Σάββατο 15 Αυγούστου 2009

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Φροντίστε για την ετήσια συντήρηση του λέβητα σας έγκαιρα. Η περίοδος συντήρησης του συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα εκκινεί με το τέλος της χειμερινής περιόδου (Απρίλιο-Μάιο). Με το τρόπο αυτό,αφενός προστατεύετε το λέβητα από διάβρωση αφού οι διαβρωτικές επικαθήσεις απομακρύνονται έγκαιρα. Επίσης,η ποιότητα της εργασίας είναι σίγουρα πολύ καλύτερη αφού ο εγκαταστάτης-συντηρητής τη περίοδο αυτή έχει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού του χρόνου εργασίας του.

Ζητάτε πάντα από τον εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων που θα σας επισκεφθεί να σας δείξει το έντυπο της αδείας του.
Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο αδειούχος εγκαταστάτης και συντηρητής καυστήρων είναι υποχρεωμένος μετά από κάθε συντήρηση να εκδίδει φύλλο ελέγχου καύσης και μετά από κάθε επίσκεψη να ενημερώνει το ημερολόγιο λεβητοστασίου για το είδος της παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε στην εγκατάσταση.
Στις καινούργιες δε εγκαταστάσεις πετρελαίου ή αερίου ο αδειούχος εγκαταστάτης και συντηρητής καυστήρων εκδίδει επίσης και πιστοποιητικό εγκατάστασης (διπλότυπο) το οποίο μάλιστα αποστέλεται στον αρμόδιο κρατικό φορέα και πιστοποιεί ότι στη συγκεκριμένη εγκατάσταση τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευής και ασφαλείας.
Σε περίπτωση που για τη συντήρηση του συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα συνεργάζεστε με κάποια εταιρεία κοινοχρήστων,ζητήστε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να σας στείλουν αδειούχο συντηρητή καυστήρων για τη συντήρηση της εγκατάστασης σας ό οποίος μάλιστα μετά το πέρας των εργασιών θα συμπληρώσει φύλλο ελέγχου με τον αριθμό αδείας του και τα ακριβή στοιχεία του.

Προσπαθήστε να είστε παρόν κατά τη παραλαβή νέας ποσότητας πετρελαίου. Μετράτε πάντα με βέργα άκαμπτη και με δικό σας μέτρο. Ενδέχετε ο πετρελαιάς να μετράει με μέτρο μοδελιστή (μέτρα που χρησιμοποιούνται στη παρασκευή μοδέλων για χύτευση και ενσωματώνουν την διαστολή λόγω θερμοκρασίας κλέβοντας έτσι κάποιους πόντους με το γάντι.
Επίσης ιδιαίτερη προσοχή χρειάζετε και στη περίπτωση ύπαρξης βαθμονομημένης στήλης πετρελαίου εξωτερικά της δεξαμενής. Ενδέχεται, με τη ρίψη υγρού ελαφρύτερου από το πετρέλαιο μέσα στη στήλη να σας φάνε τόσους πόντους όσους και το ύψος του υγρού μέσα στη στήλη.
Μην εκκινείτε το καυστήρα αμέσως μετά τη παραλαβή πετρελαίου και οπωσδήποτε μη τον αφήνετε σε λειτουργία κατα τη διάρκεια της πλήρωσης της δεξαμενής. Περιμένετε περί τη μία ώρα ώστε να καθιζάνουν τυχόν σωματίδια που αναδεύτηκαν με την είσοδο της νέας ποσότητας πετρελαίου μέσα στη δεξαμενή.