Τετάρτη 19 Αυγούστου 2009

ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

Μέτρα που λαμβάνονται όταν υπάρχει οσμή αερίου

Όταν γίνεται αντιληπτή οσμή αερίου, πρέπει να ληφθούν αμέσως μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων, και να μην προκληθεί έκρηξη. Οι συντονισμένες ενέργειες ασφαλείας είναι οι εξής.

Κλείστε αμέσως το γενικό διακόπτη του φυσικού αερίου( κίτρινη βανα).
Ανοίξτε αμέσως όλες τις πόρτες και τα παράθυρα (εάν η συσκευή βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο)

Ειδοποιείστε αμέσως το συνεργείο άμεσης επέμβασης της Εταιρείας Παροχής Αεριού Ε.Π.Α. ( 800 11 87 87 8 ).Σβήστε αμέσως όλες τις φλόγες, σβήστε αναμμένα τσιγάρα.

Μη χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικά κουδούνια, διακόπτες κτλ.

Αφού κλείσετε το γενικό διακόπτη αερίου ελέγξετε εάν είναι κλειστοί οι διακόπτες των συσκευών.

Μπορείτε να ανάψετε το φως μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι δεν μυρίζει πια αέριο. Προσοχή!! Ο άνθρωπος εθίζεται στη μυρωδιά του αεριού. Η διαπίστωση πρέπει να γίνει από άτομα, που δεν ήταν στο χώρο.

Σε περίπτωση, που η οσμή προέρχεται από χώρους κλειστούς η γενικότερα μη προσβασιμους, ειδοποιείστε επιπλέον το πλησιέστερα αστυνομικό τμήμα και την πυροσβεστική υπηρεσία.

Εάν η οσμή του αερίου προέρχεται από το υπόγειο, αερίστε το χωρίς να μπείτε μέσα ειδοποιείστε όλους τους ενοίκους και το τμήμα βλαβών της Εταιρείας Παροχής Αερίου.

Μην προσπαθήσετε οι ίδιοι να επισκευάσετε τη βλάβη σε εγκαταστάσεις αερίου. Μόνο αδειούχοι τεχνικοί είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν την επισκευή-συντήρηση

Διατηρείστε τον χώρο της βλάβης προσπελάσιμο, στο συνεργείο βλαβών της Ε.Π.Α