Πέμπτη 19 Αυγούστου 2010

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

1.
Elbow = κάμψη, γωνία, βραχίονας
2.
washer = δακτύλιος, ροδέλα
3.
Pump = αντλία
4.
Nut = παξιμάδι

5.
Deflector, = διασκορπιστής, στροβιλιστής
6.
Nipple = συνδετικός μαστός
7.
Preheater = προθερμαντήρας
8.
Nozzle holder = παξιμάδι μπεκ
9.
Cable= καλώδιο
10.
resistance = αντίσταση
11.
Burner shield = πλάκα καυστήρα
12.
Motor = κινητήρας
13.
clockwise rotation = φορά ρολογιού
14.
Burner fan = φτερωτή καυστήρα
15.
Transformer = μετασχηματιστής
16.
oiΙ feed pipe = σωλήνας τροφοδοσίας πετρελαίου
17.
Αir regulation shaft = ρυθμιστής παροχής αέρα
18.
Αir deflector = διασκορπιστής αέρα
19.
Αir regulation = ρυθμιστής αέρα, τάμπερ αέρα
20.
Αir damper = τάμπερ αέρα
21.
Draught tube = μπούκα καυστήρα, φλογοσωλήνας
22.
stoker screw cover = πλάκα στήριξης ράβδου μπεκ
23.
spray nozzle shaft = ράβδος μπεκ
24.
Grommet for electrodes = ροδέλα ηλεκτροδίων
25.
Burner casing = κάλυμμα καυστήρα
26.
Reset button = μπουτόν ξεμπλοκαρίσματος
27.
Flange = φλάντζα
28.
Flange gasket = παρέμβυσμα φλάντζας
29.
FIexible hose = εύκαμπτη σωλήνα τροφοδοσίας
30.
Connector = φις ηλεκτρικών συνδέσεων
31.
ControI unit assembly = ηλεκτρονικό καυστήρα
32.
Photoelectric cell = φωτοκύτταρο
33.
Preheater bridge burner = καλώδιο προθερμαντήρα
34.
injector = μπεκ
35.
head adjustment = ρύθμιση φλογοκεφαλής
36.
combustion chamber = φλογοθάλαμος
37.
flow switch = διακόπτης ροής
38.
exchanger = εναλλάκτης
39.
cast iron = μαντέμι
40.
atomize = ψεκάζω, εξαερώνω
41.
burner = καυστήρας
42.
circulator = κυκλοφορητής
43.
coil = πηνίο, στοιχείο
44.
consumption = κατανάλωση
45.
detector = ανιχνευτής
46.
efficiency = απόδοση
47.
fan = φτερωτή, ανεμιστήρας, βεντιλατέρ
48.
fitting = εξάρτημα για σύνδεση
49.
flame = φλόγα
50.
heater = θερμαντήρας
51.
indicator = δείκτης
52.
inlet = είσοδος
53.
outlet = έξοδος
54.
load = φορτίο
55.
loss = απώλεια
56.
level = στάθμη
57.
monopipe = μονοσωλήνιο
58.
monotube = μονοσωλήνιο
59.
nozzle = μπεκ, ακροφύσιο
60.
output capacity = ωφέλιμη ισχύς
61.
overload = υπερφόρτηση
62.
pollution = ρύπανση
63.
port = άνοιγμα
64.
pressur = πίεση
65.
radiation = ακτινοβολία
66.
radiator = θερμαντικό σώμα
67.
section = τμήμα, τομή
68.
specification = προδιαγραφή
69.
strainer = φίλτρο
70.
filter = φίλτρο
71.
suction = αναρρόφηση
72.
switch = διακόπτης
73.
tank = δεξαμενή
74.
terminal = ακροδέκτης
75.
unit = μονάδα
76.
valve = βαλβίδα
77.
ventilation = εξαερισμός
78.
photo resistance = φωτοκύτταρο
79.
combustion head = φλογοκεφαλή
80.
neutral = ουδέτερος
81.
phase = φάση
82.
ground = γείωση