Πέμπτη 19 Αυγούστου 2010

Πώς επιλέγουμε κυκλοφορητή σε μονοσωλήνιο – δισωλήνιο σύστημα;

Οι ακόλουθες προσεγγιστικές τιμές είναι παραδοχές που δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση την μηχανολογική μελέτη.


ΠΑΡΟΧΗ Q [m3/h] (για θερμαντικά σώματα):
Ισχύς λέβητα [kcal/h] / 15.000 (για ΔΤ=15 Κ)

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η [m] (Ενδεικτικές τιμές):Κλασικό δισωλήνιο σύστημα ---> 1,5 – 3,5 m
Δισωλήνιο σύστημα με ομπρέλα ή λέβητα στην ταράτσα ---> 2 - 4 m
Μονοσωλήνιο με max 2 - 3 σώματα ανά βρόγχο ---> 3 - 5 m
Μονοσωλήνιο με πάνω από 3 σώματα ανά βρόγχο ή λέβητα στην ταράτσα ---> 4 - 6 m
Το μανομετρικό του κυκλοφορητή είναι ανεξάρτητο από το ύψος της εγκατάστασης και αφορά μόνο στην πτώση πίεσης κατά τη ροή του νερού στο κλειστό κύκλωμα.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :
Λέβητας 75.000 kcal/h σε νέα πολυκατοικία με 4 διαμερίσματα αυτονομίας.
Παροχή: 75.000 / 15.000 kcal/h ---> 5 m3/h
Μανομετρικό: 3- 5 m
Επιλογή κυκλοφορητή: Wilo Stratos 30/1-8 (που καλύπτει έως και 5 m3/h στα 5 m)

πηγη:WILO