Κυριακή 29 Αυγούστου 2010

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΛΕΒΗΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α΄

Η παρούσα τεχνική οδηγία έχει σαν στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας επιιθεώρησης
τότο του κτιρίου όσο και των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού, όπως
ορίζονται στον Κανονισμό Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνονται
αναλυτικές οδηγίες για την συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων κατά τις επιθεωρήσεις,
καθώς επίσης και για τον τρόπο συμπλήρωσης των εντύπων επιθεώρησης που
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία επιθεωρητών.
Κατεβαστε ολο το αρχειο απο εδω